fredag, mars 30, 2012

Signalspaning - akt 4 kontrollstation

Det här är mitt 86:e inlägg under etiketten "Signalspaning" sedan 2007.., det 85:e var en summering.

En mycket viktig fråga där avvägningen mellan underrättelseinhämtning för landets säkerhet krockar med skyddet för den personliga integriteten.

Alla riksdagens partier står nu bakom att det finns - tyvärr - behov av signalspaning i tråd över landsgränsen under sträng kontroll i olika avseeenden. Centerpartiet har betytt mycket för att bygga in allt större skydd för människors integritet under resans gång, genom att inte minst lyssna till och föra en kontinuerlig dialog med kritiker inom och utom partiet.

Igår debatterades den kontrollstation som på Centerpartiets förslag beslutades av riksdagen i samband med de tre tidigare riksdagsbehandlingarna 2007, 2008 och 2009.

Intresset för debatten var inte lika stort som tidigare, varken från de deltagande i debatten eller utifrån. Folkpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna var inte med och inläggen var i övrigt korta.

Orsaken? Dels visar kontrollstationen att de granskande organen gör bedömningen att signalspaningen bedrivs i enlighet med riksdagens beslut med respekt för integriteten från FRAs sida, och där tillstånds- och kontrollfunktioner fungerar som avsett.

Men framförallt är frågan inte längre blockskiljande sedan socialdemokraterna inte längre driver en omstart på ruta 1 med en ny stor parlamentarisk utredning. Det gör däremot alltjämt Miljöpartiet och Vänsterpartiet, men trots detta hade inget av dem lagt något motförslag till att med godkännande lägga regeringens skrivelse till handlingarna. Endast Sverigedemokraterna ville utifrån en positiv inställning till signalspaning genomföra en ny utredning.

Jag gjorde ett längre inlägg och kommenterade skrivelsen, samt visade framförallt på att kontrollstationen inte är avklarad eftersom signalspaningen i tråd är under uppbyggnad. Regeringen avser att låta Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (SIUN) om några år göra en rejäl genomlysning av detta från integritetssynpunkt, och försvarsutskottet tillfogade att detta ska redovisas för riksdagen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

3 kommentarer:

Lars B sa...

Detta är svårslagen komik! I över tre års tid har Centern hänvisat till Kontrollstationen med stort K.
Nu kan så FRA:s bäste vän, Staffan Danielsson, högtidligt deklarera att den är uppskjuten tills vidare. Siun ska göra en översyn om några år eller så. Vem skulle vilja köpa en begagnad bil av Centerns talesperson i försvarsfrågor?

Sedan 2008 har en rad oroande fakta framkomit, både från kontrollorganen och inifrån FRA. Siun har inte heller varit nådig i sin kritik. Detta gäller inte minst larmrapporterna under 2011 i takt med att kabelspaningen byggts ut.

Det har också framkommit att Siun saknat resurser att granska FRA:s utalandssamarbete.

Framför allt står det klart för alla utomstående att den bild av signalspaningen som gavs 2007-08, i många stycken varit direkt felaktig och vilseledande. Här har inte minst Datainspektionen gett kritikerna rätt på en lång rad punkter.

Dina egna skönmålningar av FRA:s verksamhet är ju nu intressanta att läsa som en kontrast till verkligheten. I elfte timmen, hösten 2009, insåg du till sist att du kanske borde korrigera din bild något och berätta om en liten detalj: den godtyckliga masslagringen av trafikdata hos FRA. Dessa data som ni nu vill att även polisen ska få tilgång till.

Med alla dessa oroande fakta på bordet väljer ni nu att göra - ingenting. Ingenting för att förstärka kontrollorganen. Inga justeringar av lagstiftningen. Ingen självrannsakan.

Till på köpet är ni i färd med att utöka FRA:s mandat.

Vad gäller den polisiära massövervakningen i FRA:s regi ställde jag ett antal frågor häromdagen (se tidigare FRA-blogginlägg) som du ännu inte har besvarat.

Bo Neregård sa...

Du påpekar stolt att du skrivit 86 inlägg under etiketten signalspaning. Trots påpekande finns fortfarande inte skola eller utbildning bland 70-talet etiketter. Rimmar i och för sig väl med ditt och Centerns inställning att det viktigaste med skola och utbildning är att den är marknadsutsatt. Bättre utbildning skulle kunna leda till högre ingångslöner men ni tycks arbeta för att Sverige ska etableras som låglöneland med ett ekonomiskt frälse för riksdagsmän och skolentreprenörer.
Nej, Staffan, dina politiska frågor känns vildvuxna men ändå enkelspåriga och partiets opinionsläge är välförtjänt.

Staffan Danielsson sa...

Lars: Du har din analys, jag hänvisar till mina inlägg och dialoger. Det är bra och visar att kontrollen fungerar när Datainspektionen och Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten kommer med kritik och förbättringsförslag. Dock är deras helhetssyn att det nya regelsystemet fungerar som avsett.

Bo; jag är ledamot i försvarsutskottet, därför rätt mycket om försvar. Skola och utbildning är mycket viktigt och där är Ulrika Carlsson Centerpartiets talesperson. Jag följer och engagerar mig i många frågor, men har aldrig kommit så långt med utbildningsfrågorna, det erkännes.