lördag, december 10, 2011

Viktigt med telekommunikationer i hela landet!

Eva Bofride skriver väl i Gotlands Tidningar om vikten av en god infrastruktur och goda telekommunikationer i hela landet, mot bakgrund av Håkan Juholts utspel i DN som nog var rätt tänkt men som också blev lite fel.


Gotlands Tidningar - 2011-12-10 - Sida: 11

Författare: Eva Bofride
När Håkan Juholt rasade över hur människor i Sverige 2011 inte kan ringa efter ambulans eller aktivera trygghetslarm för att det saknas täckning tog han upp en mycket viktig fråga.
Tyvärr försvann kärnfrågan i dammolnet efter det orimliga kravet att mobiloperatörerna ska tvingas ha full täckning i varje skrymsle av Sverige. En insats som skulle kosta cirka 30 miljarder att genomföra, vilket förmodligen skulle leda till så höga abonnemangskostnader att berörda personer inte skulle ha råd att ha någon telefon överhuvudtaget.

Men ändå.
Frågan och problemet är högst relevant.
Ska vissa landsändar bli svarta hål för infrastrukturell service? Vem ska i så fall bestämma var man får bo och samtidigt ställa krav på tillgång till telefon, vägar, skolor och sjukvård?

Centerpartiet beslutade på sin stämma i Åre i september med stor majoritet att jobba för en servicegaranti i hela landet. Riktigt vad denna garanti ska innehålla är oklart men det är en enormt viktig utgångspunkt och markering av landsbygdens betydelse.
Värnandet om landsbygden har alltid varit Centerpartiets paradfråga, nu måste partiet återta kommandot för landsbygdens röst.
Ta emot Juholts passning med konkreta och skarpa förslag!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

1 kommentar:

Jan-Olov Newborg sa...

Svenska staten kan ju inte fortsätta att ta emot pengar från TeliaSonera (hittills över 135 miljarder kronor den 2002 i form av aktieförsäljning,aktieutdelning och aktieåterköp, 3.7 miljarder 2011) och sen bara titta på när Telia plockar ner 50 000 km stolphängd kopparledning och gör 70 000 hushåll telefonlösa. Många hushåll på landet har ännu ej GSM täckning och förlorar nu även fasta telenätet. Regeringen Perssons lovvärda,men helt misslyckade försök 2003,att göra konkurshotade Teracom AB till bredbandsbyggare för 1.45 miljarder,vilket såldes för 1 krona i sept 2009,måste nu kompenseras av staten i dom 4 drabbade länen, Sörmland,Värmland,Dalarna och Jämtland.Märkligt är även att nu telefonlösa byar i Norrland passeras av fiber i Sv Kraftnäts 400 kv nät, utan att någon anslutning görs.

Staten måste använda sina Teliainkomster till nya fibernät enl EU intentioner!