söndag, december 25, 2011

Försvar, flygfält och vindkraft

Försvarsmakten accepterade länge inte bara att allehanda mobilmaster uppfördes i landet utan även att vindkraftverk byggdes, även rätt nära militära flygplatser och anläggningar.

Över en natt, den 1 april, 2010, bytte man strategi, och från den dagen kräver militära flyg- och säkerhetsskäl plötsligt att inga vindkraftverk uppföres inom 30-40 km runt flygfälten. När detta ifrågasätts hänvisar man - till skillnad från före 1 april 2010- till elementära militära fakta , det behövs en radie av den här storleksordningen. Punkt.

Tillåt mig tvivla.En studie från FOI jämför nu hur många vindkraftverk som finns i Tyskland (21.607) med en landyta på 357.000 km2, i Danmark (5.500) med en landyta på 43.094 km2, och i Sverige ((1.655) med en landyta på 450.295 km2....

Och vilket land har sedan den 1 april 2010 de i särklas strängaste regelverken för att förbjuda vindkraftverk? Just det, Sverige.

FOI-rapporten - där 3 försvarsmyndigheter och energimyndigheten varit inblandade - föreslår en del åtgärder, t ex att i första hand förtäta befintliga vindkraftsparker (!) och att länsstyrelserna tar en mer aktiv roll i att förklara totalförsvarets intressen (!)... Det förefaller som om försvarsmyndigheternas synpunkter fått stort genomslag.

Utredaren Fredrik Lindgren på FOI har alltså sökt jämföra försvar och vindkraft i några olika länder. Han redovisar också det svenska försvarets argument för att just i Sverige ha större "stoppzoner" på ca 10 procent av Sveriges yta (motsvarande hela Danmark!).

Men han har inte sökt bedöma om försvarets krav är berättigade: "Men om de svenska kraven är motiverade i antal km räknat eller inte kan jag inte bedöma".

Regeringen prövar nu som högsta instans ett antal ärenden om detta, med koppling till miljöbalken och plan- och bygglagen. Jag utgår ifrån att regeringen noga granskar försvarets argument för sin "stoppzon" och bedömer hur stor en sådan rimligen bör vara i den avvägning mellan de både riksintressena försvar och energi som måste göras.

Jag beställde tidigare en RUT-undersökning (riksdagens utredningstjänst) om dessa förhållanden i andra länder, och den verkar ge rätt mycket information som jag inte hittar i FOI-studien! Här också från en interpellationsdebatt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

16 kommentarer:

Anonym sa...

Sluta tjata om dina vindsnurror! Om försvaret begär att inga verk skall byggas inom ett visst avstånd från flygfälten så har de säkert skäl för detta. Det kan ju vara av skäl man inte vill basunera ut för "rikets säkerhet". Du tror väl ändå inte försvaret hittar på bara för att jävlas med dig och andra miljömuppar? Dessutom borde du som sitter i försvarsutskottet (tyvärr) ägna din tid åt att jobba för försvarets bästa, inte ifrågasätta deras verksamhet.

//Jonas75

Anonym sa...

Det är märkligt att du ständigt försöker motarbeta Försvarsmakten? Det vore intressant att få veta hur mycket tid du lägger på att verka FÖR Försvarsmakten, utskottsledamot som du är!

Lägg ned vindkraften och bygg ren kärnkraft så är problemet löst! Kostnadseffektivt och miljövänligt!

Anonym sa...

Vindkraftskramare..... SUCK!!!!

olle sa...

Med de siffrorna du anger verkar det vara glest med snurror i Sverige. Så det finns gott om plats att bygga dem på som inte ligger i närheten av de få baser och övningsområden vi har i landet.

jan-olov sa...

Staffan

Det som behövs framåt är att:

Vi behöver återigen kunna uppträda taktiskt och med lägsta flyghöjder.
Vi behöver också återigen kunna sprida vår flygstridskrafter bla till fler tillfälliga baser det vi förr kallade krigsflygbaser sidobas,reservbas.
Då är vindkraftverk och master en försvårande sak för detta.

Vilka konkreta förslag kommer du i närtid att lägga i Sveriges Riksdag hur vi skall bygga upp vårt försvar för att kunna möta hejda och slå en landstigen och luftlandsatt motståndare?
Det måste väl ändå vara en viktigare uppgift för försvarsutskottet att diskutera efter julhelgerna?

Anonym sa...

Föreslår att du avsäger dig ditt uppdrag i försvarsutskottet då du varken visar engagemang eller intresse för frågor som skulle gynna svensk försvarsförmåga.

Det finns andra politiker som skulle fylla din plats på ett betydligt bättre sätt i utskottet!

Jämför ditt engagemang för försvarsfrågor med ex Widman och Engblom, så framstår du tyvärr som en riktig soffpotatis.

Anonym sa...

Föreslår att du jobbar för att ta bort de fullständigt huvudlösa subventionerna (via elcertifikaten)för intermittentkraften, så löser sig problemet per automatik.

Anonym sa...

Försvarets dumhet och i vissa stycken inkompetens tar sig de mest konstiga uttryck!
Hur i hela friden kan man låta försvarsmakten styra rikets utbyggnad av vindkraft? Bisarrt!

Att uppträda taktiskt är väl att uppträda i den miljö som finns inte i en artificiell önskemiljö! I annat fall kan vi ju glömma nästan allt deltagande i missioner utomlands och övningar utomlands.

Staffan Danielsson sa...

7-1 i kommentarer till försvaret, som jag bedömer det..

Jag vill självfallet se ett bra svenskt försvar, och hänvisar till mina inlägg om detta här på bloggen.

Men jag vill också se en bra energipolitik, där den förnybara energin växer till som i andra länder, typ Tyskland och Danmark.

Och där min tro är att försvar och vindkraftverk kan samsas bättre än vad försvaret nu vill medge.

Sinuhe the Egyptian sa...

Jag har svårt att se några starka motiv för vindkraften. Vad är den som den utför bättre än kärnkraft och vattenkraft? Myten om koldioxidens skadliga effekter kan vi lämna därhän; det verkar inte vara många förutom IPCC som tror på den längre.

Jag tror att regering och riksdag ska komma ihåg att väljarna inte är dumma. Vad har ni egentligen beslutat som gett har Sverige en bättre och billigare elförsörjning?

GMY

Sinuhe

Staffan Danielsson sa...

Sinuhe: Hur energipolitiken ska utformas kan man alltid diskutera. Jag utgår ifrån det riksdagsbeslut vi har och innebär en storsatsning på förnybar energi, i hög grad vindenergi.
Innan riksdagen beslutar något annat - t ex stöd till nya känrkraftverk eller så - så gäller det fattade beslutet, och då ska det ju genomföras!

Lennart E sa...

Jag håller verkligen med dem som tycker att du gjort ditt i försvarsutskottet. Som någon sa engagera dig den eländiga elområdesfrågan istället. Följ tex svenska kraftnäts hemsida så ser du hur orimliga priserna är för oss som bor i södra Sverige. Det är väl inte så kostigt att det är trängsel på elnätet när mellan 25 och 30% av det som tillförs södra Sverige vidarexporteras till Danmark, Polen och Tyskland. Gör något åt detta istället för att ständigt gnälla på försvaret.

Lennart E

Anonym sa...

Du framstår som löjlig när du uttalar dig i försvarsfrågor. Vore det inte bättre om du uttalar dig i ett ämnesområde som du begriper?

Flygsoldat 113 Bom

Skipper sa...

Staffan.

Du är säkert en trevlig prick som är duktig på många saker, men någon vidare bra försvarspolitiker tycker jag nog inte att du är.

Det vore intressant att få höra dig själv berätta varför du sitter i just försvarsutskottet och inte i ex. jordbruksutskottet som ordinarie som mer verkar vara dina domäner?

Det vore även bra om du som ledamot i försvarsutkottet kunde bedriva ett politiska arbete FÖR svenska Försvarsmakten i syfte att återskapa svensk försvarsförmåga.

Vänligen / Skipper

Staffan Danielsson sa...

Jag vill självfallet se ett bra svenskt försvar, och hänvisar till mina inlägg om detta här på bloggen.

Men jag vill också se en bra energipolitik, där den förnybara energin växer till som i andra länder, typ Tyskland och Danmark.

Och där min tro är att försvar och vindkraftverk kan samsas bättre än vad försvaret nu vill medge.

Anonym sa...

Förklara gjärna hur det kommer sig att en av sveriges största vinkraftsparker kommer placeras utanför Piteå/Luleå?

I den delen av Sverige som exporterar 75% av elproduktion, och där det saknas kapacitet att tranferrera mer söderut.

Dom räknar dessutom att ca 10% försvinner på grund av den långa distansen...

Varför kämpar inte du att vindkraften skall byggas närmare brukarna?
Varför byggs det knappt några vindkraftverk i mälaren eller stockholms skärgård?

Varför ska vi stå ut med att södra sverige ständigt exploaterar och ekologiskt/miljömässigt förstör?

Och till råga på allt så måste vi betala för att skitföretagen förstör enbart i jakt på feta bidrag i ett system som totalt krashar rimlighet och affärsmässighet?