tisdag, november 08, 2011

Östtyska Stasi = Sovjets KGB, Öppenhet!

Centerpartiets riksdagsgrupp har idag diskuterat den lite grannlaga frågan om några namn på de ca 50 svenskar som under det kalla kriget var medarbetare till Östtyska Stasi ska offentliggöras eller ej.

Min egen inställning har jag redovisat här, allmänintresset går före skyddet av dessa Stasimedarbetares "rätt" till att skyddas av sekretess.

Därför är det bra att Centergruppen landade i att fler forskare ska få tillgång till samma material som Birgitta Almgren, dvs till både de dokument som svenska SÄPO har begärt in men också till de mer utförliga rapporter med koppling till informatörernas riktiga namn som finns i Tyskland och USA. (Min tolkning av vårt ställningstagande). Det är nog så att Sverige endast kan häva sekretessen på de ofullständiga dokument som Säpo har begärt in från andra länder (och där svenska uppgiftslämnare finns med), men rimligen måste fler forskare få tillgång till samma fullständiga material som Birgitta Almgren studerat.

Det är för mig obegripligt att SÄPO inte begärt in de fullständiga Stasiarkiven som har bevarats vad gäller svenska uppgiftslämnare utan endast en mindre del.

Det är också bra att Centerpartiet följer vår rättspolitiske talesperson Johan Linanders förslag att de som vill få reda på om deras namn finns i arkiven ska få tillgång till uppgifterna. (Och, hoppas jag, vilka som i så fall lämnade ut dem).

Hade jag fått bestämma så hade vi också tagit ställning för att några forskare - eller annan liten grupp - hade fått sammanställa namnen på de svenskar som lämnade frekventa rapporter till Stasi och/eller innehade viktiga samhällspositioner.

Jag menar att allmänintresset motiverar att de som mitt under brinnande kallt krig och kommunistiskt förtryck i Östtyskland ändå valde att samarbete med deras hemliga underrättelsetjänst, om de gjorde det frekvent eller innehade viktiga samhällspositioner, nu får tåla att deras namn offentliggörs. Det handlade kanske inte om spioneri, och gjorde det det så har det nog preskriberats, men det handlade om att etablerera frekventa kontakter med Stasi och lämna information till dem.

Forskaren Birgitta Almgren riskerar nu med anledning av att några personer som känt sig utpekade som Stasiinformatörer trätt fram, åtal för brott mot sekretess.

Marianne Ersson, vars man kom från Östtyskland och som själv reste dit ibland, har fått tillgång till uppgifterna om sig i de Stasiarkiv som SÄPO förfogar över, och menar att de inte visar att hon lämnade uppgifter till Stasi. "Jag har inget minne av att jag har skrivit några rapporter", säger hon.(Se artikel i SvD.

Birgitta Almgren är ju av sekretess förhindrad att kommentera detta, men säger rent generellt att hon ju haft tillgång även till de Stasiarkiv (som betecknas F22 och Rosenholzarkiven) som finns i Tyskland och USA och att hennes uppgifter bygger på den helhet som där träder fram och där medarbetarnas namn inte bara finns som "Nr 6" eller "König" utan där också de riktiga namnen skrivs ut i klartext. (se även Dagen)

Korrigering den 9 nov, onsdag:
Fakta är inte så lätta i dessa ofta hemligstämpade härader. Så här kan det vara..SÄPO har tillgång till de delar av de Stasiarkiv som finns kvar och som kallas F16. Högsta domstolsinstans har givit Birgitta Almgren tillstånd att ta del av dessa, under sekretess. F22-arkiven finns i Tyskland, där finns medarbetarnas täcknamn och riktiga namn med mera och till dessa har forskare - inklusive Birgitta Almgren - tillgång. Rosenholzarkiven finns i USA och dem har nog inte Sverige ännu tillgång till trots att de nog är mest innehållsrika. Lite märkligt, kan man tycka, att SÄPO vad jag förstår endast begärt ut F16-delen.

SvD, Johan Linander, Corren, Expressen
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

5 kommentarer:

Anonym sa...

"Det är för mig obegripligt att SÄPO inte begärt in de fullständiga Stasiarkiven som har bevarats utan endast en mindre del."

Staffan,
Vad får dig att tro att säpo inte förfogar över Rosenholz F-22 kartotek?

/dr müller

Staffan Danielsson sa...

Jag hänvisar till mediauppgifter om att SÄPO endast har begärt in de s.k F16-arkiven.
När Marianne Ersson som inte nu minns att hon lämnade några rapporter fick ta del av uppgifterna om henne i de arkiv som SÄPO disponerar - och säger att det inte bevisar något - så är min bild att hon då inte sett t ex F22-arkiven, där kodnamnen kopplas ihop med de riktiga namnen i klartext och där rapporterna är preciserade.

Anonym sa...

Hur lång tid måste gå innan landsförräderi blir preskiberat?

Anonym sa...

Staffan,

Mediauppgifter?
Säpo kanske är lite listigare än så...

/dr müller

Günter Wetzel sa...

Bra jobbad Centern!

Nu bör ni bara se till att det händer något angående det F22 korten innan man gå vidare.

Det är väl inget att diskutera, har man bara haft viss bevismaterial och under flera år inte inhämtad avgörande bevismaterial som andra stater har gjort är det väl på tiden att göra det nu.
Hur kan man överhuvudtaget lägga ned förundersökningar med vetskap om detta ? Vilken domstol skulle acceptera sådana förundersökningar? Jag instämmer, det är obegripligt att regeringar under alla år har accepterad detta förhållande.

Desto pinsammare är det när Beatrice Ask nu fortfarande mantra på och referera till Säpos utredning ” ..medan brottsmisstankarna i andra fall var helt grundlösa. Samtliga förundersökningar lades senare ned…”

Günter Wetzel