fredag, februari 04, 2011

Risker med massvaccineringen mot svininfluensan

Sverige genomförde – till skillnad från nästan alla andra länder – en mycket omfattande vaccinering för att förhindra spridning av så kallade svininfluensan som klassades som pandemi. Detta var kostsamt men bedömdes som en rimlig säkerhetsåtgärd. Till grund för beslutet låg rekommendationer från WHO, där kopplingar fanns även till vaccintillverkarna.

I andra länder i Norden och Europa och Världen användes vaccinering mycket mer riktat och i mycket lägre omfattning. Min bild är att svininfluensans utbredning och konsekvenser trots vaccineringen inte avvek väsentligt i Sverige i jämförelse t ex med våra nordiska grannländer. Uppenbara vinnare på Sveriges massvaccineringar var vaccintillverkarna.

En bieffekt av vaccineringen förefaller nu att vara att en del barn kan ha drabbats av narkolepsi. En studie i Finland visar att 52 av 60 barn som drabbats av denna besvärliga sjukdom hade vaccinerats, dvs risken för att drabbas kan ha mångdubblats. Även i Sverige har ett antal föräldrar med barn som drabbats av narkolepsi kopplat sjukdomens uppblossande till att vaccinering mot svininfluensen skett dessförinnan. Svenska myndigheter har dock ännu inte kunnat hitta samma tydliga orsakssamband som i den finska studien. Och företrädare för stat och myndigheter har deklarerat att de nästa gång en pandemi uppträder avser att agera med massvaccineringar även då.

Hur kommer Sverige att agera i framtiden med anledning av de befarande riskerna med det vaccin som användes och används mot svininfluensan, och med tanke på kommande epidemier?

Det är en fråga som regeringen och riksdagens socialutskott borde fundera mycket noga på!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

5 kommentarer:

Leif Nixon sa...

Alltså, statistiska samband är inte helt lätta att resonera om för lekmän. Den lösryckta siffran "52 av 60 barn hade vaccinerats" betyder i sig ingenting - om man tar en slumpmässig grupp barn, vilka som helst, så hade ungefär så många vaccinerats.

Men, hursomhelst, nu finns det ju i alla fall en ordentlig undersökning från Finland, vars preliminära resultat tyder på att det kan finnas ett samband mellan Pandemrix och narkolepsi.

Vad betyder det då? Svårt att säga. Resultaten är som sagt preliminära, så man får ju till att börja vänta på att de granskas ordentligt. Dessutom verkar det som du säger inte finnas samma tydliga samband i Sverige - här har narkolepsifrekvensen förvisso ökat, men den har även ökat hos ovaccinerade personer. Så det kanske finns någon annan bakomliggande orsak?

Och skulle det faktiskt visa sig att det finns ett samband, vad betyder det? Inte heller lätt att säga - alla medicinska preparat har ju biverkningar. Även om risken för narkolepsi skulle niodubblas, så skulle den ändå vara väldigt liten, och den måste vägas mot risken att du eller någon i din närhet dör av influensan om du inte vaccineras.

En komplicerad fråga. För min del hoppas jag att socialutskottet och regeringen inte funderar för noga på den, utan överlåter beslutet till de som faktiskt har kunskapen att fatta det.

Auktoritetstro har ett oförtjänt dåligt rykte.

Leif Nixon sa...

Jag ska tillägga att jag kanske är lite partisk här, eftersom jag har en enmånaders son hemma.

Han är så liten att det skulle vara direkt farligt för honom om han insjuknade i svininfluensan, men samtidigt är han för liten att vaccineras.

Det enda skyddet för honom är att virusfrekvensen hålls ner i det omgivande samhället genom att upprätthålla en hög vaccinationsgrad hos befolkningen.

Naturligtvis ska man hålla ögonen på eventuella biverkningar, men låt oss inte glömma det viktigaste grundläggande faktumet: vaccin räddar liv.

Staffan Danielsson sa...

Hej Leif!
Min poäng är tvekan inför just massvaccineringen. Övriga länder som vaccinerade gjorde det riktat mot utsatta grupper, men i nästan bara Sverige "skulle alla vara med".

Vaccintillverkarna jublade.

Finns det några signifikanta skillnader mellan svininfluensans effekter i Sverige jämfört med de i t ex Finland, Danmark och Tyskland? Jag undrar det...

Leif Nixon sa...

Olika bedömningar i olika länder, som på så många olika områden.

Det är lite osmakligt insinuant av dig att bara nämna vaccintillverkarnas jubel. Även småbarnsföräldrarna jublade - som sagt är små barn en viktig riskgrupp, och de kan inte själva vaccineras.

Nu fick vi bara ett par dussin dödsfall av influensan. Hur många hade dött utan massvaccineringen, tror du?

Staffan Danielsson sa...

Men Leif, vi är helt överens om att Sverige ska göra allt som är möjligt för att skydda sin befolkning från pandemier.

Det jag ifrågasätter är om just massvaccineringen var rätt åtgärd. Min motfråga blir alltså, hur många barn och vuxna drabbades i Sverige relativt t ex våra nordiska grannländer och i länderna på kontinenten?
Jag är inte inläst på detta, men har verkligen några signifikanta skillnader till Sveriges fördel konstaterats?