onsdag, december 08, 2010

Samstämd riksdagsdebatt - Olofsson låter FOI utreda vindkraft och försvar

Igår tisdag besvarade näringsminister Maud Olofsson en lång rad interpellationer om försvarets nya negativa vindkraftlinje från socialdemokrater och en vänsterpartist. Två C-ledamöter deltog också i debatten. Se länk här, från inlägg 10.

Näringsministern arbetade för en dialog mellan riksintressena i denna fråga, och hon informerade om att regeringen givit FOI i uppdrag att analysera hur denna fråga - flygets säkerhet contra vindkraft - behandlas i andra länder i vårt grannskap.

Jag välkomnade självfallet detta, och redovisade hur talespersoner från försvaret tidigare kommenterat detta, nämligen genom att hävda att det inte spelar någon roll eftersom försvaret endast utgår ifrån förutsättningarna i Sverige.

Jag har själv för någon månad sedan givit riksdagens utredningstjänst (RUT) i uppdrag att gräva en del i detta och får snart en första rapport som jag kommer att redovisa bl a här.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

4 kommentarer:

Anonym sa...

Staffan,

Jag kan se tre (3) skäl till att du fortsätter att TJATA om detta:

1. Du är en "näbbstövel" av rang och tror att vindkraft är det som ska lösa mänskligheten totala energibehov. Vindkraft är den enskilt viktigaste politiska frågan för dig. Är detta fallet så borde du genast göra som jag och flera andra här föreslagit. Ta ditt ansvar och begär direkt entledigande från försvarsutskottet.

2. Du är en fredsaktivist av rang som tror att den eviga freden har kommit för att stanna. Allt som har med försvar, militär, vapen mm skall motarbetas på alla sätt. Försvarsberedningen (där du själv har ingått) har ju sagt att "fred i vår tid" gäller så allt annat måste ju vara fel. Du önskar återigen stora fredsdemonstrationer på Stockholms gator, uppviglade av GRU och KGB (SRV?) precis som på 70- och 80 talen.

3. Det har gått prestige i vindkraften för dig. Ju fler negativa kommentarer här på ditt öppna forum ju mer kommer du tjata, gnälla och ifrågasätta försvarets skäl. Oavsett vad försvaret har för skäl så kommer du hitta fel. Sveriges säkerhet och oberoende är inte intressant, i alla fall inte intressantare än vindkraften.

//Jonas75

Anonym sa...

Är det inte dags att ta arbetet i försvarsutskottet lite allvarligare?

I tillsynen av försvarsmakten och de stora frågorna i utskottet är det knappast vindkraftslobbyisterna och markägarnas eventuella ersättning som man främst bör ägna sig åt. Ej heller SD och andra sidospåren som verkar vara det viktigaste i denna blogg./JollyBob

Anonym sa...

@Staffan

Snälla, be att få bli entledigad från försvarsutskottet.

Det kanske går att skapa ett vindkraftsutskott för dig.

Lämna din plats till någon som engagerar sig att arbeta för försvarsfrågor i stället för mot Försvarsmakten.

Anonym sa...

Till Jolly
Ja, jag ser också en tydlig linje här. Staffan är humanist, och som sådan ser han det antagligen som sin uppgift att skydda den lilla människan från alla former av altruistiskt motiverade övergrepp. Militärerna är antagligen samhällets värsta altruister. Därför är Staffan på exakt rätt plats i tillvaron. Jerk.