torsdag, november 18, 2010

Försvaret retirerar i vindkraftsfrågan!

Generalmajor Gunnar Karlsson kommenterar nu på försvarets hemsida försvarets syn på flygfält och vindkraft.

Nog tycker jag att en begynnande realism kan börja skönjas. Här ett citat:

"I de fall som Försvarsmakten har överklagat har processen brustit, vilket har lett till att Försvarsmaktens intressen inte har kunnat beaktas. Försvarsmakten har alltså överklagat för att få till stånd en korrekt process. Försvarsmakten råder inte över resultatet av en sådan process."

En fundering. Vindkraftverken har erhållit bygglov vilka har vunnit laga kraft. De har uppförts. Kan alltså laga kraft vunna tillstånd "överklagas". Förmodligen, eftersom försvaret och dess jurister anser sig kunna göra detta. Vi lever dock i en rättsstat där laga kraft vunna bygglov rimligen ska gälla.

Nåväl, jag klistrar in det än mer intressanta i Generalmajorens kommentar:

"De vindkraftverk som har byggts på grundval av en bristfälligt tillämpad process och som därför är föremål för överklagande kan på grund av sin placering leda till begränsningar för Försvarsmaktens verksamhet. Begränsningarna i dessa specifika fall kan emellertid accepteras utan avgörande nackdelar för Försvarsmakten. Detta beror på att det rör sig om ett i sammanhanget begränsat antal anläggningar på ett avgränsat antal platser. Försvarsmaktens intresse ligger alltså inte i att dessa vindkraftverk rivs, utan i att den föreskrivna processen respekteras.

Det är angeläget att processen för bygglov och/eller miljötillstånd bedrivs på ett sådant sätt att det inte ska uppstå situationer då Försvarsmakten anser sig föranledd att överklaga. Försvarsmakten är beredd att medverka till att utveckla processen i den riktningen."

Jag vill nog tolka det som nu sägs som att Försvaret främst vill få till stånd en bättre bygglovsprocess inför framtiden med sina märkliga krav och turer, man vill inte längre riva några verk!?!

I så fall, bra. Vi vill ju alla ha en korrekt och transparent bygglovsprocess, självklart.

Om detta är vad Försvaret vill uppnå, hade det inte gått att göra på annat sätt än att lägga in alla dessa överklaganden? Hade inte t ex en skrivelse till landets kommuner och länsstyrelser fungerat lika bra?

Om jag har tolkat försvaret rätt kan debatten nu återgå till ruta ett, ska ytterligare vindkraftverk kunna byggas t ex på västra östgötaslätten. 75 vindkraftverk står där i en "tårtbit", ytterligare ca 50 placeras i nära anslutning till befintliga, varav många erhållit bygglov och/eller har kommit långt i planerings- och tillståndsprocessen.

Jag hoppas, som jag har skrivit, att försvaret kan öppna för detta och ta upp en dialog om förutsättningarna för verk i övriga områden runt Linköping, där "stoppzonen" omfattar halva Östergötland.

Jag har också erfarit att Försvarets samlade "stoppområden" motsvarar en yta större än hela Danmark....Och motivet verkar vara att det ska Sverige verkligen kunna unna sig, eftersom det är så mycket större till ytan än Danmark.

Jag välkomnar, slutligen, Generalmajor Karlssons uttalande, och hoppas att jag lyckats att tolka det korrekt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

10 kommentarer:

Henrik sa...

Herregud. Vad är det för fel på de 97% av Sveriges yta där försvarsmakten inte har begränsningar? Eller har det här blivit en principsak?

Anonym sa...

Danielsson, för f-n...

Släpp hörnflaggan och kom in i matchen nu.

Vindkraft är ett av de minst ekonomiskt hållbara alternativen, vilket de flesta nu börjat förstå.
Ett modernt kärnkraftverk däremot, är säkert, miljövänligt och totalt sett det billigaste alternativet.

Dessutom så slipper man alla problem som dessa oekonomiska vindkraftverk ställer till med. Fula, ineffektiva, bullriga, utgör hinder, skattesubventioneras mm. mm.

Men det är väl tyvärr så Danielsson. En gång vindkraftkramare - alltid en vindkraftkramare.

Anonym sa...

@ Anonym.
Vi måste nog hålla isär de olika frågorna. Den här frågan har inget med den nationella energidebatten att göra. Där har försvaret ingen åsikt. Ger man sig in i den debatten kan man nog få argument som att JAS 39 är ful, ineffektiv, oekonomisk, bullrig, skattesubventioneras och i dess uppgift ligger att vara ett hinder.
Jag antar att det så småningom kommer att klarna vad FM egentligen säger och har sagt och framför allt vad de menar. Just nu verkar det vara väldigt spretande.
Att någon skulle träda fram och reda ut begreppen håller jag för otroligt. Då skulle man kanske uppfatta denne som ansvarig och sådana brukar lysa med sin frånvaro i FML.
Hur ser det ut i försäljningsprospektet för flygplanet? OBS! tål ej vindkraftverk!

Teaterdirektören.

Anonym sa...

Staffan,

Kan du inte bara avgå och ta ut förtida pension på skattebetalarnas bekostnad(som politiker brukar göra). Är så less på ditt trams.

//Jonas75

Staffan Danielsson sa...

Henrik, för vem har det här blivit en principsak...? Sedan den 1 april.

Hör du anonym 1 , du låter som en överstelöjtnant från Skövde på SvD Brännpunkt.

Anonym 3 , det är alltså jag som tramsar, ingen annan som tvingar mig till det?

Anonym sa...

Staffan,
Jag har sagt det förut och kan säga det igen, du ska ha all creed för att du har en öppen blogg där du också bemöter många kommentarer. Det hedrar dig.
Dock, jag personligen är oerhört frustrerad över svenska politiker och eran naiva syn på säkerhet- och försvarspolitik. Försvarsutgifter vinner inte val i ett land som haft fred 200 år och det utnyttjar ni fullt ut genom att underfinansiera det svenska försvaret. Sedan gömmer ni er bakom en politisk tillsatt försvarsberedning som lyser inkompetens.
Du sitter i försvarsutskottet. Ditt främsta intresse borde vara försvars- och säkerhetspolitik. Du borde börja med att sätta dig in i frågan om varför försvaret har problem med vissa vindsnurror. Efter det borde du göra det du kan för att för att avhjälpa problemet med försvarets främsta för ögonen. Anser du att energi- och miljöpolitik är viktigare än rikets säkerhet borde du omedelbart utträda ur försvarsutskottet. Jag säger INTE att miljö- och energipolitik är oviktigt men INGET är viktigare än Sveriges säkerhet, INGET.
Du borde lära lite av din allianskollega Allan Widman, Sveriges minst blåögda politiker.

//Jonas75

Anonym sa...

Jag instämmer till fullo med föregående talare, Jonas 75:

Sveriges före detta försvarsmakt - vilken ursprungligen var en försäkring med avseende på bevarad frihet och oberoende som nation - har förvandlats till en lekstuga för inkompetenta och ansvarslösa politiker.

Om sådana som du får härja fritt inom försvarspolitiken är vi en lydstat till Ryssland snabbare än du kan föreställa dig.

Därför ber jag dig att enbart syssla med sådant som du begriper: Gödsla marken, hässja hö, odla säd, föd upp kreatur, men håll dig borta från ruinerna av vår före detta försvarsmakt!

Med vänlig hälsning
Strilsoldaten

Staffan Danielsson sa...

Man får tåla en del anonymt skäll som politiker, så är det.

Jag försöker ändå respektera vikten av dialog och bortse från skället.

Jag är överens om vikten av att diskutera försvarets inriktning och storlek, självfallet. Det gör jag också i många fora.

Att denna debatts dignitet gör att annan debatt borde undvikas, t ex om försvar och vind, håller jag inte alls med om.

Bara för att försvarsmakten nu plötsligt, till skillnad från de senaste 15 åren, hävdar att vindkraftverk ska undanröjas på en yta motsvarande Danmark.., accepterar jag inte det som en evig sanning.

Jag känner en tillförsikt i att lika väl som all flygverksamhet pågår idag med de vindkraftverk som finns, så borde kunna fungera bra även imorgon med samma förutsättningar. Och jag tror att en viss ytterligare förtätning t ex på östgötaslätten är fullt möjlig.

Jag hoppas att företrädare för försvaret, och för vindkraften, kan uppta en dialog om detta, gärna initierad av regeringen.

Henrik sa...

Danielsson

Det luktar död grävling lång väg. Återigen, varför måste vindkraftverk prompt byggas just där FM har sin verksamhet? Det har du fortfarande inte svarat på, därför hävdar jag att det har blivit en principsak.

Anonym sa...

@ De anonyma m.fl. som nog inte, tillsammans med FM, förstod frågan från början!
Lite klipp ur NLT (Nya Lidköpings tidningen)29 nov 2010.

"Vindkraftverken får stå kvar
De fem vindkraftverken i Lidköping och Grästorp får stå kvar. Försvaret kan inte ändra sig i efterhand och begära att de rivs.

Det är innebörden av de fem första ärenden som nu avgjorts av Länsstyrelsen i Västra Götaland. I samtliga fall har Försvarsmakten tidigare sagt ja till vindkraftverken. De är byggda och i drift sedan länge. Men i år ändrade sig Försvarsmakten plötsligt och överklagade ett stort antal bygglov för vindkraftverk, både färdigbyggda och sådana som är på gång.

– Länsstyrelsen värnar om rättssäkerheten, säger länsjurist Anders Hjalmarsson på Länsstyrelsen i Mariestad."

Det ligger fler sådana här ärenden på Länsstyrelsen bord. FM säger sig dock nu bara vilja resonera kring remissförfarandet i allmänhet. Det tycker jag verkar vara en bra ide för FM att reda ut internt.
Pinsamt och genant skulle jag vilja kalla det hela.
Tyvärr får jag återigen konstatera att vi är inte bättre än så här. Det verkar som vi saknar det som krävs även i det här avseendet.
Den eftertraktade trovärdigheten försvinner allt snabbare bort i ett grått dis...
Suck!

Teaterdirektören.