fredag, november 05, 2010

Djurrättsalliansen och Dagens Eko i samarbete - nu polisanmält

Grisbonden Lars Hultström polisanmäler nu Dagens Ekos reporter Daniel Öhman. Det tycker jag att han gör alldeles rätt i.

Djurrättsalliansen - som vill att vi ska vara vegetarianer och inte äta griskött - gjorde ju olaga intrång nattetid i grisstallar över hela Sverige. Ibland upprepade gånger. Man oroade djuren som skräms av störningar.

Eftersom djurrättsalliansen uppenbarligen är en "partisk" organisation råder naturligen ett "jävsförhållandena" kring de av dem smygtagna filmerna under det olaga intrånget. De är därtill regelmässigt tagna av anonyma filmare.

En reporter från Dagens Eko valde trots detta att följa med personer från djurrättsalliansen på natten ut till en grisgård och viskande - eftersom ett brott ju faktiskt begicks - spela in intrånget, vilket sedan sändes i Dagens Eko.

Djurrättsalliansens filmer togs som en sanning och ett stort mediadrev utbröt, där de hemsökta stallarna och grisbönder generellt hängdes ut som djurplågare.

Detta ledde till intensiva kontrollbesök från djurskyddsmyndigheterna, utöver de som regelmässigt görs. Myndigheternas uppfattning var att djurhållningen bedrevs inom lagens ramar - vilken är de bästa i världen - och även kontrollbesöken ledde endast till mindre anmärkningar.

Djurrättsalliansen polisanmälde en grisbonde, tillika ordförande i Swedish Meats, Lars Hultström. Detta förutsatte att två av filmarna trädde fram med namn.

Hultström tvingades avgå från sina förtroendeuppdrag och har löpt gatlopp i media, säkert mycket påfrestande för honom och hans familj.

Åklagaren valde att använda de olagligt tillkomna filmerna från jäviga producenter som grund för ett åtal mot Lars Hultström. Detta känns tveksamt i sig, måste jag säga.

Åtalet lades dock efter flera månaders utredning ner, eftersom brott inte kunde styrkas. Målet hade i så fall fått ske mot ansvariga djurskyddsmyndigheter som endast funnit mindre anmärkningar mot djurskyddet.

Lars Hulström har nu polisanmält djurrättsalliansens två personer för de olagliga intrången.

Och nu polisanmäler han också Public Service i Sverige, genom reportern Daniel Öhman på Dagens Eko. Denne hade full kännedom om det olaga intrånget och han uppmuntrade det genom att följa med när det gjordes och sedan sände t o m Sveriges Radio ett reportage kring detta.

Istället för att ta avstånd från intrånget och varsko Hultström om att det var på gång så agerande alltså Sveriges Radiomedarbetare aktivt för att det skulle göras genom att delta och sedan rapportera från det.

Jag tycker det är bra att Polisen nu får pröva både djurrättsalliansens och Dagens Ekos förmodade lagöverträdelser.

Uppdrag Granskning lär först ha erbjudits att följa med vid det olaga intrånget men tackade nej. I denna fråga tycker jag att Uppdrag Granskning omdöme slår Dagens Ekos med hästlängder.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

10 kommentarer:

Norrbottning sa...

Bra! Hoppas både aktivister och Dagens Eko fälls.

Anonym sa...

Ibland krävs olagliga metoder för att påvisa brister i vårt samhälle. Även om uppfödning av djur sker inom lagens råmärken behöver den inte vara moraliskt godtagbar, eller hur? Man har ju dessutom inte förstört någon egendom eller liknande, utan det rör sig enbart om att man filmat vad man sett.

De värsta i sammanhanget är annars pälsdjursfarmarna, en bransch som borde förbjudas och bärandet av bl.a minkpäls kriminaliseras.

/Marcus

Anonym sa...

Håller med Norrbottning.Hoppas att både aktivister och Dagens Eko fälls.
Sätter ett frågetecken för LRF:s och lantbrukskoperationens agerande. Dom tog okritiskt aktivisternas uppgifter för gott, och hittade på en ny "certifiering". Dom om några borde bevaka medlemmarnas intressen (vad är dom annars till för?). Inte sticka svansen mellan benen på en gång utan först undersöka de verkliga förhållandena. Det kan nämligen ifrågasättas om inte bilderna är både arrangerade, hopklippta och tagna på en annan plats. Därför blev det ju inget åtal. Nu har ju Hultström anlitat advokaten herr Leif så vi får tro han får rätt.
Vi andra har dock lärt oss att föreningarna inte är mycket att ha (liksom inte heller jordbruksministern) när det blåser snålt.

Anonym sa...

Vi små som inte har råd att anlita "Herr Leif", vad skall vi ta oss till om inte "våra" föreningar ställer upp?

Anonym sa...

Staffan, du borde ägna din energi åt att se till att detta urbota korkade förslag hamnar det det hör hemma, i papperskorgen. Ta och ring din polare Eskil och tala lite vett i människan.

http://cornucopia.cornubot.se/2010/11/jordbruksverket-vill-utrota-hundratals.html

/Marcus

Anonym sa...

Håller med om att minken är ett otrevligt rovdjur, inte minst när aktivister släppt ut dom vind för våg.
De flesta blir dock vid sådana tillfällen överkörda eller får svälta ihjäl enär de är vana att få maten serverad. Djurovänlig död alltså.

Anonym sa...

Djurrättarna har gjort intrång hos Hultström ytterligare en gång. Nu blev emellertid myndigheternas reaktion mera måttfull. Som väl är synes dom ha lärt sig något från förra gången. Men LRF tiger såvitt bekant. Dom borde gått ut och försvarat om deras medlem ej har gjort något olagligt! Så borde även inträngarna ställas inför rätta. Eller skall Hultström tvingas driva ett civilmål denna gången också?

Staffan Danielsson sa...

Djurrättsalliansen har återigen ett flertal gånger gjort olaga intrång hos Lars Hultström, och producerar nu nya bilder som visar på grisar i boxar med sår.

Aktuellt igår hade ett längre inslag med filmerna, som antogs vara autentiska och korrekta.

Budskapet var att myndigheternas upprepade kontroller och bedömning att djurskyddslagens ramar uppfylls är fel och att de nattliga inspektionerna mera speglar verkligheten.

Den som ser på Aktuellt får en entydigt bild av att det är djurrättsalliansen som speglar verkligheten och myndigheterna som misslyckas med detta.

Grisar ska självfallet ha det bra i Sverige, det som jag reser starka tvivel om är rättsäkerheten när vegetarianer och media gemensamt med hjälp av olaga intrång driver opinion på det sätt som sker.

Skulle resultat bli att grisproduktionen i Sverige fortsätter att minska samtidigt som importen fortsätter att öka, då vanns definitivt ingen ökad djurvälfärd eftersom Sverige ligger i världstopp vad gäller djuromsorg.

Detta bryr sig uppenbarligen djurrättsalliansen inte om, eftersom deras mål säkert är att vegetariskt samhälle.

Anonym sa...

Helt rätt Staffan. "Aktivisterna" vill tvinga alla att bli vegetarianer. För att nå dit tycks alla metoder vara tillåtna. Ändamålet helgar medlen.

Staffan Danielsson sa...

"Ibland krävs det olagliga metoder"...Skulle många resonera så vore vi snart i ett laglöst samhälle.

Ingen av dem som djurrättsalliansen gjorde olaga intrång hos har fällts för något brott. Ansvariga djurslyddsmyndigheter anser att djurhållningen sker inom de höga ramar som lagarna uppställer. Ändå görs nya intrång och Dagens Eko och Aktuellt gör nya reprotage utifrån dem....

Om fröer, där har vi nog en samsyn, tror jag.