söndag, september 05, 2010

Omskärelse handlar mer om integritet än religion!

Integritetsfrågorna är mycket viktiga för centerpartiet och för mig. Vi driver dem även i mycket svåra avvägningar, som t ex i signalspaningsdebatten. Även om vi som där tvingats inse och acceptera att landets säkerhet tyvärr - som världen ser ut - kräver underrätelseinhämtning i olika former. Men vi har lyssnat och byggt in starka skydd för integriteten på olika sätt.

Idag debatteras religionsfrågor mellan riksdagspartierna i radion, och Ekot rapporterar att alla landsting inte rabatterar borttagandet av förhuden på små pojkar...

Visst är detta kopplat till urgamla religiösa traditioner, men frågan handlar i mycket hög grad om integritet. Om en manlig individ oåterkalleligt vill ta bort ett kroppssegment från sitt könsorgan genom ett eget självständigt beslut när han är myndig, det är en sak.
Men att hans föräldrar oåterkalleligen ska kunna besluta det för hans räkning när han är några veckor eller år gammal, det är faktiskt att kränka hans integritet och rätt att själv fatta detta viktiga beslut. Och att Sveriges riksdag ställer sig bakom detta och därtill uppmanar Sveriges landsting att rabattera åtgärden, det är faktiskt mycket märkligt.

Jag har motionerat om detta, och även interpellerat socialministern i frågan, samt bloggat om detta.

Jag har inte med mig mitt parti ännu, liksom inte heller i frågan om centrala riktlinjer i offentligt finansierad verksamhet som skola och sjukvård och daghem och äldreomsorg att inte dölja ansiktet för varandra, och inte heller i frågan om rätt till dödshjälp vid mycket svåra lidanden nära livets slut. (har även bloggat om alla dessa frågor).

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

3 kommentarer:

Sumatra sa...

I första Moseboken 17:9-14 kan du läsa:


"9. ...sade Gud till Abraham: "Du å din sida skall hålla mitt förbund, du och dina ättlingar i släktled efter släktled.

10. Förbundet mellan mig och er och dina ättlingar skall ni hålla på detta sätt: ni skall låta omskära alla av manligt kön.

11. Ni skall skära bort förhuden, och detta skall vara tecknet på förbundet mellan mig och er.

12. Alla av manligt kön bland er skall omskäras när de är åtta dagar gamla, i släktled efter släktled, också slavar som är födda hos dig och slavar som du har köpt av någon utlänning, sådana som inte är av din släkt.

13. De skall omskäras, både slavar som är födda hos dig och slavar som du har köpt. Så skall ni ha mitt förbund på er kropp som ett evigt förbund.

14. Men en oomskuren, en av manligt kön som inte har fått förhuden bortskuren, han skall utstötas ur sitt folk: han har brutit mitt förbund."

Vet Centerpartiet bättre än Gud?

Däremot kan man ju undra vad Gud skall med alla förhudar till.

Staffan Danielsson sa...

Sumatra. Just denna tradition - direktiv från Gud - motiverar att föräldrar i enlighet med religionsfriheten ska få fortsätta att fatta oåterkalleliga beslut för sina små pojkars räkning att skära bort en liten väsentlig del av könsorganet.

Jag och Centerpartiet vet inte bättre än Gud i denna hans påbud, eller genom vilka detta har nedtecknats, men vad vi vet är att rätten till integritet och till sin egen kropp är mycket stark idag, 2010 år efter födelsen av Jeus, Guds son.

Och min uppfattning är att det är märkligt att dagens riksdag offrar individens rätt att bestämma över sin egen kropp och låter föräldrarnas rätt att i religionens namn göra oåterkalleliga ingrepp gå före.

Staffan Danielsson sa...

Påbudet att omskära slavar känns inte aktuellt.

En fråga, om någon familj låter pojkens rätt till integritet gå före, utstöts familjen då?