söndag, augusti 01, 2010

Nyanserad Rysslandsanalys av Bo Pellnäs i DN

Sveriges säkerhet har "alltid" i hög grad varit kopplad till relationerna med Ryssland och utvecklingen där. För 2-3-4 sekler sedan och mer var också de nordiska grannländerna mycket viktiga att analysera och förhålla sig till, och flera krig ägde rum med framförallt Danmark. Som väl var skedde Norges frigörelse utan strider.

Ryssland och Sverige har också utkämpat flera krig, det senaste när Sverige förlorade Finland, vilket bl a ledde till byte av Monark och kungaätt, från Vasa till Bernadotte.

Under huvuddelen av 1900-talet styrdes Ryssland - och många andra länder - av kommunistpartier, med hårt terror och fruktansvärda lidanden för befolkningen. Efter andra världskriget utbröt det "Kalla Kriget" mellan Öst och Väst, med kärnvapenhotet som en reell verklighet som jag själv minns mycket väl.

Konvulsionerna när det sovjetkommunistiska systemet började rämna minns vi när t ex Ungern ockuperades, när muren uppfördes i Berlin, när Solidaritet växte fram i Polen, när de baltiska staterna frigjorde sig och när agronomen Michail Gorbatjov började prata om glasnost och perestrojka (öppenhet och nydaning/refprmprogram).

Att Sovjetunionens upplösning och kommunismens sammanbrott skedde utan förödande inbördeskrig och utan att något nytt Nordkorea växte fram någonstans (Ja, Vitryssland är illa men trots allt inte Nordkorea)är något som Europa och världens folk ska vara mycket tacksamma för.

Boris Jeltsins betydelse är svår att överskatta, tror jag. Han gjorde säkert många felgrepp också i den oerhört komplicerade situationen på 1990-talet, men hade förmågan att likt Ronald Reagan se de stora linjerna och stå upp för dem, Reagan genom att pressa Sovjetunionen till sönderfall och Jeltsin genom att släppa fram de liberala marknadskrafterna.

Med Putin och KGB har delar av Jeltsins gärning fullföljts men delar av det gamla Ryssland har också dykt upp igen.

Försvarsberedningen, ännu vilande, visade i sina analyser på både det positiva och det negativa i Rysslands utveckling.

Efter kriget med Georgien har rysslandsbilden i Sverige blivit allt mörkare, vilket kan vara förståeligt. Röster inom Folkpartiet har liksom de rödgröna nästan velat mobilisera (OK, jag överdriver!) för att förhindra gasledningen Nordstream, trots att internationella avtal är mycket tydliga om rätten att anlägga sådana ledningar.

Översten och nuvarande säkerhetspolitiske kommentatorn Bo Pellnäs överraskar på DN Debatt nyligen med en balanserad analys över utvecklingen i Ryssland, som jag gärna rekommenderar till läsning.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

6 kommentarer:

jan-olov sa...

Staffan,

jag det är ett bra debattinlägg av Pellnäs. Myntet har alltid två sidor och goda krafter skall understödjas i ryssland.
Läser du artikeln längre ned så får fokpartiet och de röd gröna stöd för tanken att vi måste se om vårt eget hus och inte bara husen tex i afganistan.
Försvarsberedning gjorde en hel del bra analyser men slackade betydligt i det rent militära styrkeförhållandena i närområdet och vad värre är drog inga slutsatser för vår egen dimensionering av försvaret av Sverige eller prioriteringar.

Det var och är bland de största misstagen i svensk säkerhets och försvarspolitik någonsin eftersom det underlaget har regeringen använt som utgångspunkt vid FB2009 och följdaktligen har vi fått ett FELAKTIG FÖRSVARSBESLUT och en HELT otillräcklig dimensionerad försvarsmakt.
Förmågeglappen regnar tätt och värre än den nederbörd som fallit de senaste dygnen. Wiseman,Chefsingenjören mfl illustrera dessa som jag skrivit till dig , dina kollegor i försvarsutskottet , försvarsberedningen samt försvarsledning/försvarsminister om i nu snart 4 år.
Först nu börjar uppenbara bristerna åtgärdas se Försvarsministerns SVD brännpunktsinlägg 11 juli som var underbart klarspråk faktiskt.

Vi har gått om underättelsematerial som borde göra att du mfl borde TIDIGARELÄGGA försvarsbeslutet inriktning .

Jag vill att du går från ord till handling och tar med dig resten av försvarsutskottet vilka det nu blir i höst
Jag hoppas att du är kvar i höst.

Anonym sa...

Staffan,
Läste du bara de 2/3 av Pellnäs analys?
Hade du läst den sista 1/3 hade du också förstått vilket budskap Pellnäs ville skicka.
Ryssland tokrustar samtidigt som dom spelar "jultomte" med norrmännen i arktis.
Känns ännu mer olustigt än när dom terroriserar Estland med IT-attacker och liknande. Då vet man var man har dom.
Som Pellnäs skriver, ryssen behöver pengar till upprustning och då är en uppgörelse med norrmännen en del i det.

Vilka slutsatser drar du av det här för Sveriges del? Att vi ska tramsa vidare med försvarsberedningens analyser?

//Jonas75

Staffan Danielsson sa...

Jag tycker ju att försvarsberedningen i sitt omvärldsanalys visat på den komplexa utvecklingen i Ryssland.

Vår uppgift var inte att utarbeta en försvarsbudget eller avgöra dess nivå, det åvilar faktiskt regeringen och slutgiltigt riksdagen.

Och riksdagens borgerliga majoritet landade som bekant 3-4 miljarder kronor högre än de rödgröna (inklusive deras svarta hål..), eller OK, de landade 3-4 miljarder kr lägre.

Inför framtiden har jag sagt att en hel del tyder på att nuvarande anslagsnivå en bit över 40 miljarder kr per år kan behöva höjas.

jan-olov sa...

En from förhoppning är att alla försvarpolitiker talar klarspråk nu och framåt.
Byt ut ordet komplex med Gigantisk miltärupprustning så använder vi orden rätt och beskriver verkligheten.
Om nu Ryssland bestämmer sig att de kommande åren öka försvarutgifterna med 60% då vill jag inte att vi sopar detta under mattan.
Riktigt naturligtvis att regeringen lägger proposition och riksdagen beslutar, jag vet det, MEN ni borde ha sagt i klartext att vi måste skaffa fler förband för att kunna försvara Sverige och backa upp den stolta solidaritetsklausulen och att vi måste börja nu.
Widman har skissat ett utökat försvar.Jag har också gjort detta ganska utförligt organisation,finansiering och naturligtvis vilka uppgifter försvarsmakten skall dimensioneras för.
Hur ser du försvaret framför dig bortom 2014 eller rättare sagt 2012ty vi behöver tidigarlägga det nya FB?.
Skall jag tolka din indikation till försvarshöjningar=större försvarsorganisation och betoning på försvar av Sverige?
Om du svarar jag får du beröm:-)

Anonym sa...

jan-olov,

Jag har sett dig en längre tid bland kommentarerna på olika försvarsbloggar.
Min respekt, du och andra behövs som kan vara en blåslampa i röven på våra sk försvarspolitiker.

Pellnäs skrev för ett antal år sen (2?) en artikel i DN om "dårarnas paradis". Den handlade om våra svenska politiker som precis som Staffan (du är inte värst) blundar för verkligheten. Komplex = tokrustning.

Våran stadsminister som i alla frågor förutom säkerhetspolitik är riktigt riktigt bra intervjuades i Expressen häromdagen. Han fick frågan om framtida hot mot Sverige (kopplat till fp och Björklunds vilja att öka anslagen). Stadsministern såg framtida hot, tex knarksmuggling och klimatkatastrofer. Dårarnas paradis var det som sagt....

//Jonas75

//Jonas75

Staffan Danielsson sa...

Jan-Olov, min övertygelse är ju att försvaret av Sverige bäst sker genom en rimligt dimensionerad försvarsmakt och genom deltagande i internationella fredsinsatser och med goda kontaktytor i olika allianser.

Den svenska försvarsmakten är självfallet baserad i Sverige, men ska kunna användas både här, i vårt närområde och internationellt.

Vad som är en rimlig och riktig nivå på försvarsbudgeten får ju ständigt diskuteras och beslutas. Jag utesluter inte att anslaget kan behöva förstärkas, det vi vet är att de rödgröna kraftigt vill skärna ner det genom anslagsminskningar och nya svarta hål.