måndag, juli 19, 2010

Staffan Danielsson på kollisionskurs med sitt parti och alliansen...

Ja, vad gör man inte i dessa sommartider för att väcka intresse..!

Expressen stöder regeringen och infrastrukturminister Torstensson, som hårdnackat vägrar att förbjuda mobiltelefoni utan handsfree i bil.

Motormännen kräver ett förbud och hävdar att det bara är Albanien och Sverige som inte har infört ett sådant i Europa...

Jag har själv skrivit flera motioner om detta, senast i höstas, och min uppfattning sammanfaller med Motormännens.

Så i denna fråga är jag faktiskt på kollisionskurs med mitt parti, min minister och min regering..! Eller snarare att de är på kollisionskurs med mig!

Jag uppmanar därför alla dessa andra att tänka om! Visst borde även Sverige förbjuda användning av mobiltelefon utan handsfree under bilkörning (även sms-ande under bilkörning olagliggörs samtidigt!)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

6 kommentarer:

Henrik sa...

Att fippla med GPS:en då? Borde inte det förbjudas?

Byta låt i iPoden som man lyssnar på?

Byta CD i bilstereon?

Plocka upp nappen från golvet som barnet har tappat?

Lösa sudoku under bilkörning?

Ska allt ovan explicit förbjudas i lagen?

Eller ska vi ha en generell lagstiftning där vårdslöshet i trafiken är förbjuden?

Staffan Danielsson sa...

Eller tvärtom, Henrik:

Böter för fortkörning, är det nödvändigt?

Körkort från 15 år, om man klarar uppkörningen?

Fri fart utanför tättbebyggt område, man ska köra med omdöme?

Mindre stränga alkoholregler, mera upp till den enskilde att avgöra?

Bältestvång, är det inte ett ingrepp i den personliga integriteten?

Räcker det inte med generella regler att man ska köra efter gott omdöme?

Johan Gustafsson sa...

Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör på Vägverket i en intervju med Sveriges Radio:

Ni vill inte förbjuda prat i handsfree, är inte det lika farligt?

– Jo i den meningen är det det, men det anses inte vara möjligt att förbjuda all form av mobiltelefoni i bilar.

Så varför ska handsfree vara tillåtet? Och om det är själva samtalet som ökar olycksrisken, ska det vara olagligt att tilltala föraren? Om det är att inte hålla båda händerna på ratten, ska all multitasking förbjudas i bilen?

Är inte en lagtext som säger att det kan vara olagligt, men det behöver inte vara det rätt genial trots allt?

Staffan Danielsson sa...

Jag imponeras inte över argumentet att samtal i bil är livsfarligt.

Vill man öka säkerheten i trafiken maximalt bör bilkörning förbjudas. Inte aktuellt.

Nästa steg kan vara att förbjuda samtal under bilkörning. Inte aktuellt.

Är det säkerhetshöjande att med ena handen fingra på mobiltelefonen och skicka SMS? Nej, definitivt inte.

Är det säkerhetshöjande att köra bil med ena hand samtidigt som man håller mobilen vid örat med den andra. Nej, visst inte.

Skulle en regel som stadgar att man inte vid bilkörning ska mobiltelefonera utan handsfree gynna säkerheten. Jovisst!

Hur svårt kan det va?

Henrik sa...

Staffan, den argumentationen håller inte. Du blandar äpplen, päron och ananas i en total fruktsallad.

Det handlar nämligen inte om att förlita sig på på trafikanters omdöme, utan det finns en lagstiftning där vårdslöshet i körning är förbjuden oavsett vad som ligger bakom vårdslösheten. Om du kör vårdslöst pga att du fipplar med något är det idag förbjudet.

Det du föreslår är att fipplandet med en viss pryl ska förbjudas. Då måste du också motivera varför det just fipplandet med mobil ska förbjudas, men inte GPS. Du måste motivera varför SMS:ande ska förbjudas, men inte att plocka upp saker från bilgolvet.

Du vill förvanda en generell lagstiftning, till en lagstiftning som pekar ut vissa prylar. Detta måste du kunna motivera bättre.

Staffan Danielsson sa...

Henrik, i en perfekt värld vore också all lagstiftning prinicipiellt riktigt utformas, säkert.

Men i dagens imperfekta värld arbetar vi också med regelverk för att t ex minska preciserade trafikfaror av olika slag, och där jag menar att användandet av mobil som låser ena armen bör förbjudas, då innefattas också SMSande, vilket äränny värre, givetvis.

Jag tror alltså inte att en generell regel utan preciseringar räcker till.