tisdag, maj 04, 2010

Vänsterpartierna skär ner Sveriges Försvar

Vänsterpartierna presenterade i går sin gemensamma vårbudgetmotion. En viktig finansiering för deras bidragsreformer är stora nedskärningar i försvarets budget.

- Det är uppenbart att Vänsterpartiet är den stora vinnaren i denna fråga. Socialdemokraternas och Miljöpartiets ambitioner om vissa omprioriteringar av försvarsmaktens verksamhet har fått ge vika för Vänsterpartiets krav på enbart nedskärningar, säger Staffan Danielsson, Centerpartiets försvarspolitiske talesperson.

- Det är mycket allvarligt att Vänsterpartiet ges detta inflytande över oppositionens försvarspolitik, menar Danielsson.

- Vänsterpartiernas nedskärningar i försvaret på två miljarder, eller cirka fem procent av den totala försvarsbudgeten, kommer sannolikt att innebära att garnisoner måste läggas ned. Till detta kan vi lägga till alla de jobb som hotas inom svensk försvarsindustri och forskning och utveckling. Vänsterpartierna vill uppenbarligen minska försvarets styrka och skära ner jobben inom försvarsmaktens och försvarsindustrins område, konstaterar Danielsson.

- Sverige har åtagit sig ledningsansvar för en av EU:s snabbinsatsstyrkor, Nordic Battle Group, år 2011. Inför detta har Sverige ingått ett antal avtal och förpliktelser. Dessa åtaganden vill Vänsterpartierna med kort varsel säga upp. Vänsterpartiernas oansvariga försvarspolitik kan komma att leda till att Sveriges trovärdighet i internationella samarbeten minskas, både vad gäller försvarsfrågor, men också i EU-relaterade frågor och samarbeten i övrigt. Det kanske Miljöpartiet och Vänsterpartiet kan välkomna, men det vore en stor skamfläck för Socialdemokratin, och givetvis för Sverige, säger Staffan Danielsson.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer: