måndag, mars 22, 2010

C-riksdagslistan i Östergötland

Jantelagen i Sverige är ju välkänd och präglar många av oss. Vi talar ogärna i egen sak, och jag brukar skämta och säga att jag motvilligt låtit mig övertalats till att åter kandidera till riksdagen...

Visst funderade jag noga över detta, men valet blev till slut rätt lätt. Jag är varm i kläderna och tycker att jag har mer att ge, jag känner ett gott förtroende i länet och hos centersympatisörerna och det fungerar bra med familj och pendling. Och politik, att vara med på riksnivå och kunna påverka samhällsutvecklingen i vårt land är självfallet viktigt, spännande, stimulerande och meningsfullt.

Visst har politiken avigsidor också; det tar väldigt mycket tid, det kan bli påfrestande konflikter både i sak- och personfrågor ibland, man kan få kritik och hängas ut i media osv. Att jag och många andra ändå hänger i rätt länge i många fall är ju ändå för att det känns meningsfullt och ger mycket tillbaka. Dock är kön av nya medlemmar till partierna alldeles för kort, och jag uppmuntrar alltid engagerade människor att gärna aktivera sig i politiken en tid, i något av de demokratiska partierna. Självfallet gärna i "Alliansens gröna röst", Centerpartiet, men vår demokrati blir stark av att det finns goda krafter och konkurrens om uppdragen i alla partier.

Vad kommer jag att driva i riksdagsarbetet, då? Jag kommer att fullt ut stå bakom centerpartiets valplattform och jobba för ett starkt centerparti i en kommande ny alliansregering! Vår inriktning på klimat och miljö samt på jobb och företagande är utmärkt, och i "Alliansens gröna röst" ligger också - tycker jag - centerpartiets rötter i att hela Sverige ska utvecklas, samt att de gröna näringarna och energifrågorna har en nyckelroll.

Ungdomsarbetslösheten är förskräckande och där behövs verkligen de konkreta förslag som centerpartiet driver, och jag menar också att skatten för pensionärer på sikt bör likställas med skatten för oss andra (se tidgare blogginlägg).
Öppenhets- och integritetsfrågorna är nya frågor som är viktiga att fortsätta att driva starkt.

Självfallet kommer jag att hålla en fortsatt nära kontakt med Östergötland, med väljarna och med centerpartiet, och på allt sätt driva de frågor på riksplanet som gagnar länet. Där är infrasatsningarna på vägar och järnvägar mycket viktiga, och jag kommer att fortsätta att slåss för Ostlänken, E22:an och andra riksvägar och järnvägar som behöver upprustning.

Detta som en inledning till grundorsaken till detta blogginlägg, vår nomineringsstämma i lördags. Som samtidigt firade centerpartiet 100 år med en fin middag med dans och betydligt över 100 glada deltagare.

Östgöta Corren skriver om riksdagslistan, som jag åter fick förtroendet att toppa.

Jag kände också ett starkt stöd i medlemsomröstningen, som är viktig. Sedan ska - tycker jag - motiverade förändringar kunna göras för att få en balanserad lista vad gäller ålder och kön och förankring i hela länet. Jag hoppas att Östgötacentern inför nästa val helst har nomineringsstämman på hösten, samt efter medlemsomröstningen publicerar den på sin hemsida. Nu var vi - tycker jag - sena, och endast stämmoombuden har nog informerats om resultatet av medlemsomröstningen.

Därför redovisar jag den delvis här (för intresserade östgötar och c-medlemmar främst!):

Medlemsomröstning riksdagslistan
(Antal poäng, antal 1:a, 2:a och 3:eplatser,antal röster)

Staffan Danielsson 4917 321 97 48 561
Karin Jonsson 3776 76 116 100 533
Britta Andersson 2972 66 96 61 428
Michael Cornell 2332 42 63 55 351
Muharrem Demirok 2041 18 49 49 342
Gösta Gustavsson 1609 4 32 42 283
Maria Carlsson 1302 15 18 32 244
Johan Knutsson 1218 3 18 29 247
Birgitta Gunnarsson 1006 6 11 14 229
Anders Carlsson 953 8 15 16 192
Maria Grankvist 860 2 5 12 199
Pia Tingvall 856 4 10 8 209
Anders Ljung 812 4 5 8 185
Rune Emanuelsson 795 5 14 15 166
Fredrik Blomberg 783 8 14 21 146
Astrid-Marie Jonsson 704 4 6 15 159
Marie Lindh Eriksson 644 1 2 2 159
Bo Johansson 586 4 3 9 133
Carola Andersson 565 2 7 7 134
Lars Vikinge 560 3 7 8 122

Jag känner ett starkt stöd och tackar för det.
(Obs att nomineringskommitténs listförslag, som blev stämmans beslut, redovisas i den länkade Correnartikeln)

Jag redovisar även medlemsomröstningen på landstingslistan:


Hugo Andersson 2744 96 75 53 373
Michael Cornell 2302 92 35 39 326
Inga Arn. Lindgren 1679 37 46 41 252
Carola Andersson 1503 26 41 29 254
Gösta Gustavsson 1347 28 15 26 228
Anders Ek 1305 9 24 34 242
Anders Agnemar 1298 45 25 20 201
Magnus Berge 1231 20 23 26 219
Anna Creutz 1224 12 33 21 225
Lars-Olof Johansson1173 45 22 14 184
Göran Gunnarsson 1123 19 19 18 196
Katarina Karlberg 1010 9 15 20 203
Lena Berglert 984 13 25 15 184
Sara Larsson 984 10 24 17 197

Stämmans behandling av landstingslistorna blev komplicerad, och den tilltänkta gemensamma landstingslistan blev på valberedningens förslag en i varje valkrets som tidigare.
Tyvärr anmälde Hugo Andersson att han då inte stod till förfogande, vilket känns mycket beklagligt.

(Något uppdaterad 1826 den 22 mars)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

2 kommentarer:

Sophia B sa...

Antogs listan utan förändringar?

Staffan Danielsson sa...

Jag redovisar medlemsomröstningen. Riksdagslistan framgår av länken till Correns artikel. Stämman följde helt valberedningens förslag.
Staffan