onsdag, februari 17, 2010

Statens rättsövergepp mot min betesmark - igen!

Vi har en beteshage hemma som säkert betats i många hundra år. Ekar, berg, gräs i en salig blandning. Biologisk mångfald och pastoral idyll.

Vid EU-inträdet 1995 klassade marken givetvis som betesmark, och jag har sedan dess anmält den varje år till Jordbruksverket och erhållit någon dryg tusenlapp per hektar i betesstöd.

År 2005 frikopplades stödrätterna och jag erhöll ca 5 stycken sådana, vilket årligen ger en viss ersättning enligt ovan. Eftersom den urgamla betesmarken ju verkligen är betesmark.

Eu och Sverige överenskom år 2009 att uppställa nya regler för hur betesmarker ska se ut vad gäller t ex max antal träd per hektar, 50 stycken.

I höstas kontrollerades betesmarkerna av länsstyrelsen, innan bläcket hunnit torka på överenskommelsen EU-Sverige. Den enda person som gjorde kontrollen gjorde i bedömningssporten "hur många träd står här per hektar" bedömningen att det var något fler än 50.

Och Jordbruksverket låter mig inte få möjlighet att hugga ner några träd så att betesmarken kan anpassas till de nya reglerna och bestå som betesmark.

Utan istället får jag följande myndighetsbeslut:

”Inventeringen av jordbruksmark visar att du fick stödrätter 2005 för mark som inte är godkänd för gårdsstöd. De stödrätter som du fick vid tilldelningen av 2005 och som var baserade på den marken är därmed tilldelade på felaktig grund. Dessa stödrätter ska därför dras tillbaka.”

Jag borde redan vid min EU-ansökan 2005 ha insett att mina betesmarker hade för många träd, trots att Sverige och EU ju kom överens om nya regler först år 2009! Och trots att jag omöjligen kunnat förutse de regler för 2005 som bestämdes 2009 så får jag stå mitt kast - menar ett statligt verk - och mina betesmarker ska alltså förlora sina stöd och växa igen.

Att de är urgamla och värdefulla är staten och jag överens om.

Jag begriper inte hur den svenska staten och ett ansvarigt verk kan göra detta - som jag tycker - rättsövergrepp. (Därför detta reprisinlägg. Och tyvärr finns det fler exempel av liknande slag under de senaste årens olika ändringar och kontroller av åkrar och betesmarker).

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

3 kommentarer:

Anonym sa...

Helt helt sjukt. Kan du inte stå på dig? Gå till rätt osv? Du har ju riksdags lön :P

Anders Bockgård sa...

Det är vidrigt och jag tänker i samma banor som föregående, går det inte att pröva saken i någon enskild process?

Martin Stoltze sa...

Hej
Många fick ju problem med dessa reglerna, som även ur naturvårdssynpunkt var helt galna. Trädbärande betesmarker är värdefulla! Vad jag förstår finns det nu olika möjligheter för undantag. Hur gick det för dig och dina marker?