onsdag, februari 17, 2010

EU och LRF - lika höga Visioner - som inte nås..

Man ska ha höga visioner! Självklart! Risken är att de inte nås, men det får man ta.

De kan dock sättas alltför högt, vilket kan slå tillbaka om resultatet blir för långt ifrån.

Både EU och LRF ligger nog i det häradet för de visioner som i båda fallen sattes 2000 med syfte på 2010.

EU skulle genom Lissabonstrategin (Fou,tillväxt osv) år 2010 bvara den "mest dynamiska och konkurrenskraftiga ekonomin i världen"...
Och LRF skulle genom Vision 2010 göra de gröna näringarna "att inta en tätposition i Sverige vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft".

EU har en bit kvar, så är det (som Carl Bildt skulle ha sagt).

Och LRF har en riktigt låååång bit kvar eftersom t ex mjölk-, kött- och spannmålsföretagen alla har den sämsta lönsamheten på mycket länge med röda siffor och svåra likviditetsproblem för många. Animalieproduktionen har dessutom minskat kraftigt i flera decennier, mjölken ligger nu ca 15 procent under den produktionskvot man erhöll vid EU-inträdet, grisproduktionen har minskat med något liknande och nötköttsproduktionen täcker numera bara hälften av den svenska konsumtionen.

Knappast i täten vad gäller tillväxt och lönsamhet alltså, utan precis tvärtom.

Hur avrapporterar LRF då i medlemstidningen Land resultatet av visionen? Och sätter man upp någon ny vision...?

Jodå, det avrapporteras i alla fall i sista numret av Land i december 2009. Stor neutral rubrik på omslaget, ett mittuppslag med rätt lite text som är mest resonerande "å ena sidan och å andra sidan".

Vsst är det mycket kärvt för den traditionella jordbruksproduktionen, säger ordförande Lars-Göran Pettersson. Men å andra sidan har nya verksamheter som turism, hästar och entreprenad utvecklats väl...Och skogen går rätt bra.

Ville man hade det platsat med braskande fiaskorubriker. Men det ville nog inte Land. Och vem vill väl det...(tyvärr verkar inte denna text ha lagts upp på Lands hemsida...).

Ledarskribenten Kerstin Davidson skriver i vanlig ordning klokt om "en betänklig backning" och sätter liksom Lars-Göran P. sitt hopp till den nya livsmedelsstrategi som LRF nu ska ta fram.

Det ska bli mycket intressant att se hur den och dess mål ska formuleras!!

Jag ställde flera interpellationer till Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist (S) under 2005 och 2006, och hoppades givetvis att en ny alliansregering skulle göra skillnad. Visst har det hänt en del, men läget är som jag redovisat och det måste nu börja vända, både vad gäller tillväxt och lönsamhet. Krympning och olönsamhet är inget att ha, nämligen!

Få se om de gröna näringarna börjat komma igång på internet och läsa bloggar. Hitills kan jag säga att både ungdomsgenerationen med t ex de viktiga integritetsfrågorna och försvarsdebatten på en del bloggar ligger långt före. Så du "grönnäring" som läser gärna detta, visa gärna att Ni är på gång genom en kommentar!


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

1 kommentar:

Robert Larsson sa...

Klart vi är på gång Staffan! Importmatlandet Sverige får 17 miljoner i extra stöd av regeringen för småskaliga slakterier, det är offensivt ;-) Sen flyttar ni pengar i landsbygdsprogrammet från de riktiga matproducenterna till rovdjursstängsel, det är offensivt ;-) Vad är politiska visioner värda när politiker inte ens vill köpa sådan mat som man förväntar sig skall produceras med högt djur- och miljsökydd?

Jag vill se en vision från regeringen som ger kraft åt matproduktion. Näringen skall ta ansvaret självt förstås men efetrsom matmarknaden fortfarande styrs av så mycket regleringar på vår gemensamma EU-marknad måste Sverige lämna läktaren och sluta klaga på matchen och istället börja spela!
Varför inte ta initiativ nu kring en hållbar och uthållig produktion för Sverige.....som första rikdagsparti på 2000-talet utforma en Livsmedelsstrategi som syftar till att vända den negativa trenden inom animalieproduktionen som nu närmar sig en kritisk massa för en effektiv förädlingskedja, som inte garantera en tillgång på sund och säker mat osv

En sådan stratgi kan innehålla tex dessa målbilder:
1. välinformerade konsumenter som kan göra medvetna val av prisvärd, nytig och hållbart producerad mat
2. en lönsam, konkurrenskraftig, kunnig, flexibel livsmedelsindustri inkl fiske som möter konsumenternas efterfrågan
3. FoU som stödjer ovanstående produktion
4. säkrad livsmedelstrygghet genom ett starkt svenskt jordbruk och en stark svensk livlivsmedelssektor samt en utvecklad internationell handel som även ger stöd åt utvecklingsländerna
5, 6, 7. Kom med mer Staffan!