torsdag, februari 04, 2010

Staten stjäl bönders betesmarksrätter, skyller på EU...

Jag sticker emellan med ett jordbruksinlägg. Ett långt och engagerat sådant, ursäkta...(= läs ni som är intresserade.., av jordbruk, bete, EU eller myndigheter och politik..)

Kan först dock nämna - vilket inte gör inlägget kortare - att jag i måndags var på ett givande besök i Kalmar arrangerat av kommuncentern där. Först ett studiebesök på en fin grisgård hos Daniel och Jennie Juneberg, sedan en givande debatt om försvar och värnplikt med ett tjugotal centerpartister.
Måndagen dessförinnan medverkade jag på Finspångscenterns årsmöte i sträng kyla. Fredrik Blomberg tar över den ledande c-rollen efter den förträfflige Denny Lawroth, som välförtjänst slutar en lång c-gärning som kommunstyrelsens ordförande. Även Fredrik, säkert en helt förträfflig begravningsrådgivare, kommer att göra mycket nytta för Finspång och centerpartiet.
Den i Finspång och Östergötland välkände Hugo Andersson återkommer efter en långvarig paus (var det några decennier?) på fullmäktigelistan, men kan få svårt att hinna med eftersom han också lär toppa landstingslistan. En spännande nytändning som bådar gott!

Nåväl, jordbruk. Och jag är personligen berörd, låt det klart sägas. Men tusentals andra är också berörda.

Vi har en beteshage hemma som säkert betats i många hundra år. Ekar, berg, gräs i en salig blandning. Biolgisk mångfald och pastoral

Vid Eu-inträdet 1995 klassade marken givetvis som betesmark, och jag har sedan dess anmält den varje år till Jordbruksverket och erhållit någon tusenlapp per hektar i betesstöd.

År 2005 frikopplades stödrätterna och jag erhöll ca 5 stycken sådana, vilket årligen ger en viss ersättning enligt ovan. År 2006 - tror jag - gjordes en kontroll där marken naturligtvis godkändes som betesmark. (Dock klagade man på att det var för dåligt betat och gav mig böter, trost att detta enligt mig främst berodde på ett mycket regnigt år och sen kontroll i november).

Under 2009 (och tidigare) har Sverige förhandlat med EU om regelverken för att betesmarker ska klassas som beten, eftersom EU menar att det finns för många träd i en del svenska beteshagar. Efter hårda förhandlingar enades parterna om att det ska vara max 50 träd per hektar, i vissa fall kan 60 träd godtas.

LRF har kritiserat detta, men jag har för min del tyckt att det ändå var bra med ett tydligt regelverk, och att nu får ju vi med betesmark där träden bedöms vara för många välja mellan att hugga ner några och fortsätta med bete, låta marken växa igen eller plantera igen den med gran.

Jag högg bort en del träd för 3-4 år sedan och var övertygad om att mina betesmarker klarade de nya kraven.

I höstas kontrollerades betena igen av länsstyrelsen, inna bläcket hunnit torka på överesnkommelsen EU-Sverige. Den enda person som gjorde kontrollen gjorde i bedömningssporten "hur många träd står här per hektar" bedömningen att det vär något fler än 50.

Jag håller inte med, men OK då. Jag får hugga ner några träd till, så att fortsatt betesstöd kan erhållas och de urgamla betesmarkerna bevaras en tid till. Staten och jag har ju varit överens i flera hundra år, och särskilt de senaste 14, att mina betesmarker är betesmarker, och staten har varje år bekräftat vårt avtal om detta genom att godkänna min ansökan och utbetala pengar.

Men hej, vad jag bedrog mig. För Staten gäller inte samma regler som för alla andra som träffar avtal. Staten kan ensigt bryta ett avtal och hänvisa till "force majeure", dvs Europeiska Unionen.


Jag borde redan vid min EU-ansökan 2005 ha insett att mina betesmarker hade för många träd...??? (Trots att Sverige och EU ju kom överens om nya regler först år 2009!!).

Det faktum att Sverige/Staten/Jordbruksverket/Länsstyrelsen fram till hösten 2009 godkänt mina betesmarker som betesmarker är inget värt, det är de nu inte längre.

Därför drar Staten in mina 4 st betesmarksrätter till sig och jag har inte längre några sådana. Möjligen kan jag också drabbas av återbetalningskrav och böter eftersom jag felaktigt ansökt om och erhållit ersättning för betesmarken sedan 2005 utan att vara berättigad till det....???

Hade kontrollen skett i år , 2005, kommer dock inte några betesrätter att dras tillbaka...?? (Eller var det att återbetalningskrav då inte ska aktualiseras, jag ska kolla).

Hade jag sålt mina stödrätter - det kan man göra - till någon annan för några år sedan skulle Staten ha tagit dessa från denne, eftersom han/hon borde insett att Staten och EU år 2009 skulle överenskomma att betesmarkerna ju inte var betesmarker...??

Sverige kan inte rimligen uppträda så här, i efterhand bryta ingångna avtal och under löpande stödår ändra regelverket och stjäla - jag hittar inget bättre ord - bönders stödrätter. Självfallet skulle man uppmärksammat oss på de med EU överenskomna nya regelverken och givit oss alternativen att anpassa betesmarkerna eller göra skog av dem.

Jag och många kommer att hävda vår rätt så långt vi kan i domstolssystemet och genom anmälan till de ombudsman som ska skydda medborgarna mot övergrepp från myndigheter/Staten. Ta inte våra stödrätter ifrån oss.

Staten och vi är ju överens om värdet av att hålla dessa betesmarker öppna, utan EU-stöden riskerar ju de att planteras igen, trost att ingen vill det.

Självfallet kommer frågan också att ställas till regeringen och berörda statsråd, menar ni att myndigheterna verkligen kan agera så här; orättmätigt, olikabehandling av medborgare, skönsbedömning, "postuma" beslut.

Jag vet att myndigheterna har en självständighet i Sverige - som jag egentligen ifrågasätter , jag har motionerat om att utreda ministerier som i nästan alla andra länder - men visst går det ibland också att ta initiativ om saker går fel. Jag hoppas att mitt mångordiga exempel ovan är ett exempel på detta.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

21 kommentarer:

Cornucopia? sa...

Som man bäddar får man tyvärr ligga. Det går ju alltid att gå ur EU om det inte passar.

Man måste förstås vara närvarande när markerna inventeras så att man kan påtala vad som ingår och vad som inte ingår, och alltså berätta att de där träden inte ingår i betet även om marken är stängslad.

Har du bara en stödrätt kvar, så är det väl bara en hektar mark? Då åker även den stödrätten, för din kompis Eskil, i sin enorma visdom och vilja att stimulera "matlandet Sverige" och småskaligheten har ju bestämt att man skall ha minst 4 hektar för att få några stödrätter fr o m 2010.

Staffan Danielsson sa...

hej Cornu..
Eu gillar jag starkt, och jag ger även OK för uppgörelsen mellan EU och Sverige vad gäller antalet träd.
Däremot är det obegripligt för mig hur detta kan medföra att staten i efterhand kan expropriera betesrätter.
Jag kan ge dig rätt i att höjningen av minsta areal för att få stöd har liknande principiella aspekter.

Anonym sa...

registry cleaner , Software software that scans the Windows Registry and looks for outdated and ill entries.
Programs generally generate Registry entries for momentary data and pointers to other files, but never delete them. Additionally, http://www.registry1000.com/ , [url=registry cleaner]http://www.registry1000.com/[/url] if files are by hand deleted from the user.
Registry entries may point out files that do not exist. A Registry cleaner software can ahtvniwxnjnjnjnnjaw engage in a bundle of program utilities or perhaps a stand-alone, registry cleaner program

Anonym sa...

Buy Neopoints to archive your highest aspiration on Neopets.
Neopets is a precise hard game to collect Neopoints yourself in, it may away with months of hardwork just to create 1,000,000 Neopoints!
[url=http://buyneopoints.org]Buy Neopoints[/url] and get the essential Neopets cheats!

Neopets has tons of games you can play, and when you come by neopoints, it choice net your savoir faire much bettert!
Take a shot us out today and you won't non-acceptance it, Neopoints packages start from well-grounded $2.25!
Buy Neopoints

Anonym sa...

Awesome blog I enjoyed reading your information

[url=http://partyopedia.com]birthday supplies[/url]

Anonym sa...

Thanks for sharing this link, but unfortunately it seems to be down... Does anybody have a mirror or another source? Please reply to my post if you do!

I would appreciate if a staff member here at staffandanielsson.blogspot.com could post it.

Thanks,
Harry

Anonym sa...

An Ultra Higher Efficiency search that tends to make the Solo-Baric® [url=http://seymour8morse.wiki.zoho.com/KICKER-Item-Criteria.html]L7[/url] genuinely a statement item. The cone offers you deeper and stronger bass at greater listening levels with less distortion due to a smaller amount tendency to flex. Simply because, when a woofer cone flexes, there is a reduction of output. This decline of output translates into much less bass.

Anonym sa...

Thanks for sharing the link, but unfortunately it seems to be offline... Does anybody have a mirror or another source? Please reply to my post if you do!

I would appreciate if someone here at staffandanielsson.blogspot.com could repost it.

Thanks,
Thomas

Anonym sa...

Hello,

Thanks for sharing the link - but unfortunately it seems to be down? Does anybody here at staffandanielsson.blogspot.com have a mirror or another source?


Thanks,
Thomas

Anonym sa...

I've ever liked things like sand clocks, lava lamps, and the like to well-wishing of virtuous fritter away all at once staring at it as a form of catharsis. In a course, it helps me with meditation, to reduce stress and well-grounded deem about nothing. That's why since I was a kid, in preference to of dolls and cars I've eternally collected more of such pieces like sand clocks, lava lamps, dulcet boxes etc. So I was most delighted when I start the[url=http://www.dealtoworld.com/goods-1260-2-Laser++LED+Light+Show+Laser+Top+Gyroscope+with+Music+Effects.html] 2-Laser + LED Shine Show Laser Crown Gyroscope with Music Effects[/url] from DealtoWorld.com answerable to the Toys section. It's like a harmonious belt, a spinning top, and a berate divulge all rolled into one. Which is spectacular entertainment! The gyroscope transfer spin for in the air a minute. The laser slight show with accompanying music makes this gyroscope a measure corresponding exactly fiddle with that my friends be suffering with also been most amused with.

My dogs are also nice-looking eccentric nearly the laser gyroscope I got from DealtoWorld.com. They evermore cleave to the gyroscope as it spins, although at principal they kept barking at the laser light advertise, and also because it produces music. But after they got employed it, they've stopped barking but due watch over following the gyroscope whenever I start spinning it. Kids are also unbelievably amused by it. Sometimes it's meet to have diverting toys on all sides the ancestry so that you can go away the small on while the kids are being amused or playing with it while you count provide for food or receive changed. The gyroscope is unified such fool with with this purpose.

The gyroscope I bought from DealtoWorld.com has a dragon as a design on it, and produces a gegenschein accompany with red, downcast, and unskilled colours. Nick a look at the pictures I've uploaded of the gyroscope with laser light show. The music produced from the gyroscope is not that renowned but decorous adequacy to entertain any chic visitor to the house. The gyroscope is red and black, making it look very imperturbable, and to some masculine with that dragon imprint.

The music luminescence show gyroscope runs on 6 LR44 batteries, which are replaceable anyway. I've also used this gyroscope to stagger my girlfriend during our anniversary celebration. I did the cheesy terror of decorating the b & b cell with roses and when I led her in, I started up the gyroscope as correctly so that the laser insight expose produces a romantic effect. I also had some battery operated candles so all the sunrise effects created a degree mawkish atmosphere. She loved it, past the style, to my relief. I also bought the candles from DealtoWorld.com. These days it seems to be my non-fulfilment shopping placement in favour of all gifts and ideas in behalf of romanticist occasions.

Since Christmas is coming, this laser lamp upstage gyroscope can possibly be a momentous Christmas contribution looking for the toddler or even the humour! Alternatively, the gyroscope can absolutely be a polite totalling to the traditional Christmas decorations. I can fancy placing it adjoining the Christmas tree and perchance spinning it when guests succeed in the house. Looks like [url=http://www.dealtoworld.com]DealtoWorld.com[/url] is getting my function yet again!

Anonym sa...

HI [url=http://www.postawgo.com]postawgo[/url], check my site.

Anonym sa...

ï»?This contributes to your listener's challenge in hearing and understanding what you are sayingTo be truly effective in reducing weight[url=http://www.49ersofficialprostore.com/nike-joe-montana-jersey-authentic-c-9_12.html]joe montana jersey[/url]
phentermine diet pills should be used in conjunction with lifestyle changestimestamp font-size: 12px;display: block;color: #999; p Some of the important micronutrients are boron B[url=http://www.cheapuggspaypal.com/]www.cheapuggspaypal.com[/url]
copper Cu[url=http://www.vipmichaelkorsoutletusd.com/]michael kors outlet[/url]
iron Fe[url=http://www.shopbearsnfljerseys.com/nike-brandon-marshall-jersey-authentic-c-9_30.html]Nike Brandon Marshall Jersey[/url]
chloride Cl[url=http://www.vipuggsforsale.com]uggs sale[/url]
manganese Mn[url=http://www.washingtonredskinsofficialstore.com/cheap-clinton-portis-jersey-forsale-c-9_14.html]Clinton Portis Jersey[/url]
molybdenum Mo and zinc Zn Tony Shaloub ? OK[url=http://www.nikedallascowboysstore.com/cheap-sean-lee-jersey-forsale-c-9_23.html]Sean Lee Jersey[/url]
the dude from Monk may not be the biggest name on this list[url=http://www.shopfalconsnfljersey.com/cheap-todd-mcclure-jersey-forsale-c-9_28.html]Todd McClure Jersey[/url]
but he had a very successful eight-year run as Adrian Monk
ï»?But Jacksonville will take this one at homedittoTweet span He is perhaps the most famous confidence man of the old westDenis LearyNot cool to be this dude's brother8

Anonym sa...

Hello. Facebook takes a [url=http://www.onlinecraps.gd]roulette[/url] wager back on 888 casino disburse: Facebook is expanding its efforts to institute real-money gaming to millions of British users after announcing a give out with the online gambling proprietorship 888 Holdings.And Bye.

Anonym sa...

[url=http://www.49ersonlineofficialstore.com/carlos_rogers_jersey_super_bowl]Carlos Rogers Jersey[/url] emurbursofs
[url=http://www.patriotsfootballprostore.com/]Patriots Super Bowl Jersey[/url] TynckeyncBype
[url=http://www.footballravensprostore.com/justin_tucker_jersey_super_bowl]Justin Tucker Jersey[/url] Proonseorek

Anonym sa...

|
|
|

Anonym sa...

[url=http://longchampsoldesk.quebecblogue.com/]longchamp soldes[/url] Then one day Pixar was taken over by a great beast named Disney, Thus Pixar became infected with Designer Women Mulberry Euston Leather Tote Bag Black,factory outlet, directly sale, FREE SHIPPING. Save up 75% off ! the dread diease "Sequelitis". And so all creativity and originality was drained from the once mighty and great Pixar. Thus they became Dixar and never made an original movie ever again.
[url=http://longchampsacsa.123homepage.it/]sac longchamp[/url] The second is the monocord. This type of Kevlar thread has a single thread and is less strong than the filament Kevlar. The third is the spun Kevlar. There are now lots of businesses that deal with making promotional products including promotional shoulder bags and bags for school. These stores can make any kinds of bags that you want that High Quality Mulberry Women's Bayswater Leather Clutch Light Coffee Bag, a must in daily life, helps show ladies elegant taste and unique temper no matter where they take Mulberry bag. will definitely fit your personality. Promoting your own personal style has never been so easy and all there is to it is for you to find a company that can make any promotional items that you want..
[url=http://longchampmoinse.zoints.com/blog]sacs longchamps[/url] The last set of digital camera is a higher end digital SLR costing $1000-$6000 or more, they come with full manual functionality which is better than what is provided on even the most advanced compact cameras. These have sensors with 8- or 12 megapixels or more. They offer extra features as high zoom and external flash... It offered in standard black and white color or that certain are able to get in their headphones. Cigarette smoking, excessive drinking, reckless driving and louis vuitton purses loud music are all activities change of the button is there, for anybody that owns a pair with the ideal noise cancelling headphones. When you find yourself Excellent Mulberry Outlet Medium Alexa Leather Satchel Camel Bag popular sale Mulberry Handbags UK Online searching for voice reduction headphones, standard headphones for operating and jogging, what are you able to use? The closed ear cup makes them very comfortable, change of the button is there, for anybody that owns a pair with the ideal noise cancelling headphones..

Anonym sa...

I congratulate, what words..., a brilliant idea
The matchless theme, is pleasant to me :)
I can recommend to come on a site, with an information large quantity on a theme interesting you.
Let's try be reasonable.
Bravo, what words..., an excellent idea

[url=http://cheapbagmk2.angelfire.com/][b]michael kors outlet online[/b][/url]
[url=http://shenenmaoyitt.futblog.com.br/][b]michael kors outlet online[/b][/url]
[url=http://cheapbagmk2.livejournal.com/638.html][b]michael kors outlet online[/b][/url]
[url=http://shenenmaoyipp.xanga.com/771071068/lv-replica-handbags/][b]michael kors outlet online[/b][/url]
[url=http://www.blogymate.com/post.aspx?blogid=3689380&t=Repair-Scratched-Leather][b]michael kors outlet online[/b][/url]

Anonym sa...

http://biaxin-buy.webs.com/ clarithromycin online
http://sustiva-efavirenz.webs.com/ purchase Efavirenz
http://asacol-mesalamine.webs.com/ asacol 400 mg tablet ec
http://www.freewebs.com/pentasa-mesalamine/ asacol 800 mg bivirkninger

Anonym sa...

Your own аrticle featuгеs confirmed helpful to myself.
It’s quіte informative аnd you're clearly really knowledgeable of this type. You have opened our face to numerous thoughts about this subject matter along with intriguing and solid content material.
Also visit my homepage : Howmuchjoy.Com

Anonym sa...

Great аrtiсle.

Also visit my blog; Email Console

Anonym sa...

Your current rеport has ρrоven helρful to me personally.

It’s extrеmely іnformative and you arе
naturаlly extгemely well-informed in this гegion.
You posѕeѕs expоsed my personal sight to be able to
vaгying opiniоn of this рarticular subject with intriquing, notable
anԁ sоund content.
Feel free to visit my page ; buy Valium