tisdag, januari 05, 2010

Nakenscanning - en ny FRA - fråga..?

Integritetsfrågorna är mycket viktiga och behöver ständigt diskuteras utifrån ett restriktivt perspektiv. Centerpartiet har ett bra öppenhetsprogram och hävdar människors integritet så starkt som möjligt utifrån denna grund.

Så även i frågan om underrättelseinhämtning genom signalspaning, där vi lyssnat och byggt in rad åtgärder till skydd för integriteten. (Men OK, vi liksom riksdagen accepterar att signalspaning i tråd tyvärr behöver bedrivas, och kritiseras därför av dem som inte anser det, och det har jag diskuterat mycket här, se "signalspaning" i vänsterkanten på sidan).

Nu diskuteras en annan säkerhets- och integritetsfråga, hur den kontroll som tyvärr behöver ske inför flygfärder ska gå till. Det är ju bedrövligt att hot och handlingar har utförts genom att kapa och spränga flygplan och mörda 100-tals oskyldiga passagerare. Men så är tyvärr vår värld, Lockerbiekatastrofen har inträffat liksom Word Trade Centermassakern.

Idag genomlyses allt bagage inför en flygfärd och detektorer kollar även ev metallförekomst hos passagerarna. Dessa kan även kontrolleras genom kroppskontakt på olika sätt, med särskilda detektorer och handpåläggningar.

Detta förefaller idag vara rätt allmänt accepterat trots de integritetsingrepp som detta utgör.

Efter det senaste massmordsförsöket på ett fullsatt flygplan i USA med sprängmateral i kalsongerna hos en Al Qaidasympatisör diskuteras nu att införa en "nakenscanning" inför flygning, en sorts röntgenbild som klär av människan in på bara kroppen, bildlikt talat. Möjligen kan detta minska rådande kontroller, men det vet jag inte.

Johan Linander, vår utmärkte rättspolitiske talesperson och den utmärkta Hanna Wagenius (CUF) varnar nu för detta, och ifrågasätter det av integritetsskäl. Nyttan (att stoppa ev massmord) står inte i proportion till integritetsinskränkningen, menar Hanna, risken är närmast försumbar.

Det är bra att de reagerar, och visst ligger det mycket i det.

Jag inser att jag borde haka på och hålla med. I sak och för att inte försämra mitt integritetsrykte ytterligare hos dem som sågat mig för att acceptera signalspaning.

Men tyvärr, även i denna fråga värderar jag säkerhetsaspekten högt och har en viss acceptans för att denna kan motivera inte bara nuvarande integritetskränkningar utan kanske även den som en scanning innebär.

Hanna menar att man borde få välja om man vill flyga utan säkerhetskontroller (antar jag) eller om man nöjer sig med de nu etablerade eller om man möjligen kan acceptera "nakenscanning". Det är ett principiellt riktigt liberalt förhållningssätt, men som tyvärr kan begränsas av den krassa verkligheten. Så många olika säkerhetskontrollalternativ tål nog inte flygmarknaden.

Hur mycket mer integritetskränkande är det att genomlysa inte bara väskor utan även människor, utöver de kontroller som redan sker idag? Är det så mycket allvarligare med en scanning av människor?

Vi är ju alla lika skapade så de kontrollanter som ska kolla mångtusentals människor kommer ju inte att mötas av några överraskningar. Och de blir nog snabbt väldigt blasé.

Men integritetsintrånget finns där ändå, självfallet. Och ska ställas mot risken för att annars ökar risken något lite ifrån en redan mycket låg nivå för att några hundra flygplanspassagerare kan massmördas genom en medveten mänsklig bombaktion.

Jag emottar gärna synpunkter på denna problematik, men vill för egen del klargöra att jag ser så pass allvarligt på de risker som tyvärr - fruktansvärt nog - finns vid flygfärder att jag själv inte har några bekymmer med att acceptera en "nakenscanning", om denna ökar möjligheten att förebygga och hindra terrordåd riktade mot flygplan.

Naturisten Inge Gullander tycker så här.

Vad tycker Du?


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

35 kommentarer:

Gurra G sa...

Hej Staffan! Om ni nu beslutar att genomföra den här scanningen, så utgår jag från att du kommer argumentera med att säga att den är "begränsad och hårt reglerad". Det är ju ditt favoritargument.

Men i just denna fråga kan jag hålla med dig. Jag ser inte varför detta skulle vara ett problem. Det är en väsentlig skillnad mot FRA-lagen där staten läser mina personliga mejl. På och i kroppen går det sällan att läsa ens innersta tankar.

Anonym sa...

Staffan,

varför skrämmer frihet dig så mycket, varför finner du hot i din vardag till den grad att du ska inskränka alla människors rätt till ett fritt och respektfullt samhälle för att som du säger skydda detsamma?

varför ställer du dig bakom rädslans retorik just när det gäller medborgerliga rättigheter? varför inte när det gäller faror som lurar på sjön, i skog och mark eller i utsatta yrken som för lantbrukare? Varför vill du inte begränsa dessa friheter för att skydda oss alla för potentiella faror?

Du talar om integritet som om det vore en lyxartikel man kan vara utan, som ingen egentligen behöver. Som om brevhemligheten eller rätten till ett privatliv skyddat ifrån statens regitrerande dokumenterande och analyserande inte är en grundläggande mänsklig rättighet, utan just bara "integritet".

Hur ser du på rätten att vara bilburen, rätten att elda i sin kamin?

Hur kan du kräva att svenska folket ska avsäga sig sin rätt till grundläggande respekt ifrån stat och myndigheter?

Hur sätter du hotet för att svenskar ska utsättas för dödligt terrorvåld till alla andra risker i livet?

Hur många svenslkar har dödats i terrorvåld de senaset 20 åren, egentligen?

Visst finns det risker i ett fritt samhälle, men om man avvecklar frihet i sina olika aspekter, vad i hela friden finns det kvar att skydda?

Hur fungerar dina s.k "avvägningar" egentligen?

Du förbluffar.

Leif Nixon sa...

Var drar du egentligen gränsen, Staffan? Hur långt är du villig att gå?

Om man tittar på vilka terrordåd som de facto utförts i Europa det senaste decenniet, så är det uppenbarligen kollektivtrafiken som är utsatt, inte flyget.

Varför denna enögda fokusering på att försöka upprätthålla hundraprocentig säkerhet på flygplanen, när det i själva verket är tågen som sprängs?

Och varför överhuvudtaget vara så förbannat rädd för terrorister?

Låt oss se på USA, som ju ändå är det främsta målet för terroristerna. Efter många år lyckades alltså någon smuggla ombord en bomb på ett amerikanskt flygplan. Den skadade ingen utom angriparen.

Samma vecka som den misslyckade attacken skedde mördades runt 350 amerikaner. 35 av dem var barn. Det är för övrigt mycket, mycket sannolikare för en amerikan att dö i ett blixtnedslag än i ett terrorangrepp.

Förklara för mig hur terroristerna kan vara ett så stort hot att du verkar villig att ge upp vilka rättigheter som helst?

Daniel Åhs sa...

Jag håller med dig helt och hållet här. Tänk på den personliga Integriteten snacket får man höra lite väl ofta. Jag säger "Safety First"! Alla vill känna sig trygga när de flyger, därför så stödjer jag kroppsscanning på flygplatser till 100%. Detta ska jag se till att blogga om imorgon. Bra skrivet Staffan!

Staffan Danielsson sa...

Ok, två-två vad gäller OK med säkerhetskontroller på flyg eller ej..!

Mikael och Leif anser risken för att någon vill spränga ett flygplan i luften så oerhört liten att det inte finns anledning att försöka förebygga denna extremt låga sannolikhet.


Gurra G och Daniel accepterar liksom jag det intrång i integriteten som alla säkerhetskontroller ju innebär.

Leif och Mikael ber mig förklara varför terrorismen - som är ett så fullständigt marginellt hot - motiverar säkerhetskontroller vid flygfärder. Nästan inga flygplan har ju sprängts...

Nåja, tyvärr har det skett. Och rätt många flygplan har kapats och utdragna gisslandraman har utspelats. Utan säkerhetskontroller är det tyvärr sannolikt att betydligt fler flygplan än idag - och deras besättningar och passagerare - skulle utsättas för dessa attacker från grupper eller enskilda som vill kräva något eller bara massmörda.

Att just flygplan säkerhetskontrolleras så noga - och inte tåg eller bussar - beror ju på att de flyger högt upp i luften i en helt avskärmad trång flygkropp där passagerarna vad som än händer - kapning,sprängning osv - inte har något som helst annat alternativ än att vara kvar. Även med stränga säkerhetskontroller finns uppenbarligen en oerhört liten men dock risk att något kan ske och den lever vi alla med som ibland flyger. Men utan säkerhetskontroller ökar denna oerhört lilla risk flera gånger till en fortsatt mycket, mycket liten risk men ändå betydligt större än med kontroller.

För att förhindra denna ökning tror jag att de allra flesta som flyger accepterar de integritetsintrång som säkerhetskontrollerna innebär.

Leif och Mikael gör inte det och menar att de är onödiga, och jag har all respekt för deras uppfattning. Men i denna principiella fråga, där människors säkerhet ställs mot intrång i den personliga integriteten, landar vi i olika slutsatser.

Parallellen till våra likaledes olika slutsatser i fråga om underrättelseinhämtning genom signalspaning - där också säkerhet måste avvägas mot intrång i integriteten - är faktiskt rätt stor.

Leif Nixon sa...

Du missförstår mig, Staffan. Det är klart att vi ska ha säkerhetskontroller på flyget. Det kommer alltid att finnas galningar.

Men åtgärdernas kostnad måste stå i något slags rimlig proportion till hotet. Och dagens säkerhetsapparat är groteskt, obscent oproportionerlig.

Och du misslyckas att motivera varför vi så ensidigt ska koncentrera oss på flyget. Det går utmärkt att mörda stora mängder människor genom att bomba tåg och tunnelbana - det har vi sett. Och på något sätt verkar vi ändå klara oss från ytterligare attacker, utan att tvingas visa oss nakna för slumpmässiga främlingar.

Daniel Åhs sa...

Leif Nixon jag förstår knappt vad du pratar om när du skriver "tvinga oss visa oss nakna". Du har alla kläder på dig, hur kan du känna dig naken? Kroppsscanning är att man får sina kläder genomlysta, och om du tror att bilden de vill få fram är på våra könsorgan är du nog fel ute. Kolla länken nedan så får du dig en SÄKER bildförklaring

http://www.sr.se/Diverse/AppData/isidor/images/News_images/83/857337_366_200.jpg

Leif Nixon sa...

Daniel, jag har sett bilderna, jag vet vad det handlar om. Man behöver inte vara extremt pryd för att tycka att detaljnivån på bilderna är besvärande hög.

Gurra G sa...

Nja.. att jag är för den här typen av kontroll är nog att ta i. Jag formulerade mig nog lite klantigt. Jag skulle nog rösta nej om jag fick välja. Men till skillnad mot dig ser jag ENORMA skillnader på denna fråga och FRA-lagen. Det här skulle jag kunna acceptera eftersom staten inte får någon mer kunskap om mig än om hur jag ser ut på kroppen. Jag skulle inte börja bråka och försöka omvända makthungriga politiker som vill visa sig "regeringsdugliga" som du själv som jag försökt göra med FRA-lagen. Jag kan fortfarande inte få in i min hjärna hur man som politiker kan stå för att massavlyssna hela svenska folket. Det är en gåta jag aldrig kommer att få svar på.

Jens Ayton sa...

Den USA-inspirerade säkerhetskarusellen kring flyget är inte bara oproportionerlig utan också av tveksam effektivitet. Den här artikeln om ett land där hotet är konkret och verkligt är väldigt intressant, även om jag inte håller med i varje detalj.

Det är sant att kapningar har skett förr. Så vitt jag vet finns det inget som tyder på att de håller på att öka inom Europa, och den faktiska säkerheten på flyget är extremt hög. Det finns alltså ingen som helst anledning att utöka säkerhetskontrollen för flygning inom Europa.

Innan man överväger att ändå införa ytterligare åtgärder, bör man fråga sig varför just flygets säkerhet har så starkt fokus. Påståendet att flyget är speciellt därför att man ”inte har något som helst annat alternativ än att vara kvar” saknar verklighetsförankring. Precis samma sak gäller i ett tåg som färdas i 300 km/h, och när en bomb väl smäller i en galleria har man ingen chans att ge sig av innan chockvågen når en.

Det finns en bred uppfattning att flygplan är ett särskilt intressant mål, men objektivt sätt stämmer det inte. Man kan orsaka mycket mer förödelse och större störningar i samhället genom att bomba gallerior, shoppingstråk eller för den delen flygplatser utanför spärrarna, där det ofta finns tusentals människor sammanpressade. (WTC-fallet var speciellt och skulle vara svårt att återskapa.)

En delförklaring till flygets särställning är en självförstärkande mytbildning. Man antas vilja attackera flyg just därför att uppfattningen finns, och man uppfattar det som speciellt/farligt delvis för att det finns så många säkerhetsåtgärder. Jag vet inte hur man “monterar ner” en sådan situation, men att lägga till ännu fler säkerhetsåtgärder utan en väldigt konkret motivering är det allra värsta man kan göra.

(För övrigt är det intressant att se hur blasé man blir när det gäller ”säkerhet” som allmängiltig anledning att djävlas med folk. I Alicantes flygplats finns det en trappa som tidigare ledde till en andra säkerhetskontroll, närmare lågprisflygets gater. Sedan några år finns det en skylt i trappan om att kontrollen är ”tillfälligt stängd för er säkerhet”, men själva kontrollen är bortbyggd. Den egentliga motiveringen verkar vara att tvinga alla att gå igenom butiksområdet i flygplatsens andra ände. Någon gång under det senaste året här spärrar satts upp så att man tvingas gå förbi varje affär innan man tar sig till planet. Jag störs egentligen inte av att de vill valla en genom affärer, men den blåljugande skylten är rätt irriterande.)

Anders B. sa...

Om några har intresse att titta i min kalsoner får man gärna göra det om jag är tillsagd i förväg. Men att folk i hemlighet är och snokar i mina djurstallar tycker jag inte om. Det är integritetskränkande.

Staffan Danielsson sa...

Leif och Jens.
Ok, då är vi överens om att det tyvärr behövs säkerhetskontroller vid flygfärder.

Ditt exempel från Israel var intressant att läsa, Jens. Jag kräver inte nakenscanning (är det ett så bra ord, borde inte klädröntgen t ex vara bättre, troligen har väl motståndare till företeelsen myntat ordet?) men jag utesluter det inte heller om det kan minska risken för terrordåd och kapningar.

Staffan Danielsson sa...

Anders B: Jag instämmer. Man har inte rätt till att gå in i hus och byggnader bara för att de är olåsta.

Jonas sa...

Ja du, Staffan.Intressant att du inte vill använda begreppet nakenskanning och samtidigt länkar till en meningsfrände som är - just det - naturist.

Terrorism bekämpas i första hand genom klok utrikespolitik. Obama har t.ex. utpekat Guantanamobasen som en av flera grogrunder till terrorism. Johan Linander uttrycker det hela väl:

- Hög flygplatssäkerhet är inte heller något universalmedel mot terrorism. Den ska bekämpas på andra sätt, och president Obamas utsträckta hand till arabvärlden i sitt Kairotal var en bra början.

Sen har jag också ett tips till dig. Kolla det här klippet. Klarade du testet? Det är givetvis även applicerbart på underrättelsetjänst och FRA:s insamling av "nålarna i höstacken".

Leif Nixon sa...

Staffan, du säger inte var du tycker att gränsen går. Hur stor risk är du egentligen villig att acceptera vid flygresor, och hur stora kostnader är du villig att acceptera för att sänka risken ytterligare något lite?

Och medan du funderar på det, ha i åtanke att risken att du blir rånmördad på öppen gata i Linköping är större än att du råkar ut för ett terrorattentat på flyget. Borde vi verkligen inte ha en säkerhetskontroll innan man släpps in på Ågatan, åtminstone på lördagkvällarna?

Det är klart att vi ska ha säkerhetskontroller på flyget. Men de måste ha något slags rimlig proportionalitet mot risken och kostnaden. Och sedan flera år tillbaka är säkerhetsapparaten på flygplatserna fullkomligt irrationell.

Det är det här som är det stora problemet. Visst är de föreslagna nakenscannrarna integritetskränkande, men det egentliga problemet är att de är ytterligare ett steg åt fel håll. Lösningen är helt enkelt inte att bygga ut säkerhetsapparaten på flygplatserna ännu mera, för det fungerar inte.

Den 29 augusti i fjol steg självmordsbombaren Abdullah Hassan al Asiri fram till den saudiska prinsen Muhammad bin Nayef och detonerade en bomb som han gömt i sin ändtarm. Vilka flygplatskontroller förespråkar du för att samma sak inte ska hända på ett flygplan?

Tor sa...

"vi liksom riksdagen accepterar att signalspaning i tråd tyvärr behöver bedrivas, och kritiseras därför av dem som inte anser det"

Eftersom du ihärdar med dina passivformer kommer jag också att påtala detta igen: på inget annat område förklaras den politiska viljan på det här sättet. Har du någonsin hört "vi har tvingats acceptera höga skatter för att omständigheterna tvingar oss till det för allas bästa", eller dito för låga skatter?
Nej, medge istället att det här bygger på en subjektiv bedömning som ni aktivt står bakom - "vi har valt att göra på det här sättet för att vi tror att det blir bäst".
Men i FRA-lagsfrågan har jag redan gett uttryck för min starka kritik så låt oss återgå till detta med nakenscanning.

"Vi är ju alla lika skapade så de kontrollanter som ska kolla mångtusentals människor kommer ju inte att mötas av några överraskningar. Och de blir nog snabbt väldigt blasé."

Hör och häpna, här håller jag faktiskt till stor del med dig. Personligen upplever jag inte integritetsintrånget så stort av just den anledning som du pekar på - alla har vi kroppar och vi är inte så olikt byggda. FRA-lagen är jag kritisk till just eftersom den kan användas för att kartlägga vilka personer vi är och vad vi tänker och tycker - det som gör oss unika.

Däremot har jag stor respekt för att andra människor skulle uppleva
integritetsintrånget större än vad jag gör. Men det avgörande är att jag inte tror att säkerhetsökningen skulle kunna väga upp de andra kostnaderna i form av tid, pengar och obehag. Det är viktigt att förstå att säkerhetsprocedurer också ofta är sätt för politiker av visa handlingskraft som sedan blir till ritualer som gör att människor känner sig säkrare, trots att bidraget kanske inte blir speciellt stort.

Det är för övrigt intressant att notera att Israel inte använder den här typen av scanning. De borde ju annars vara ganska säkerhetsmedvetna, inte sant?

Anonym sa...

Sett från terroristernas synvinkel så måste nakenscanningen ses som en stor seger; Man har utan vidare ansträngning lyckats få hela västvärldens alla demokratier att flytta fram gränserna för storebrorssamhället ytterligare ett steg. Vårt samhälle perverteras gradvis av detta missförhållande tills vi till slut blir ett ny diktatur, helt på egen hand.

Skäggiga män med Kalasjnikovs och bombälten kan aldrig avskaffa demokratin i vårt land, det kan däremot populistiska politiker som skrämmer befolkningen till ökad acceptans inför övervakningssamhället. Denna strategi har använts betydligt värre politiska rörelser än Centern genom tiderna....

Det som behövs i lagstiftningen i vårt land är en återgång till att fakta och proportionalitet ska ligga till grund för nya regleringar, inte vild skräck inför terrorspöken. Vi är på väg utför en slipprig väg där alla lagar, hur korkade de än är, röstas igenom så länge de refererar till "bekämpning av terrorism" eller "barnporr".

/Gustav Wetter, Piratpartist

Fredrik Moberg (pp) sa...

Det är mycket saker som vi enligt dig tyvärr måste acceptera av det ena eller det andra skälet, utan att du egentligen kan redovisa något som helst argument.

Vad är detta om inte att lägga sig platt för auktoriteter som hävdar att vi måste offra vår frihet för att inte den ena hemskheten efter den andra ska drabba oss?

Den verkliga hemskheten är att vi har riksdagsledamöter som dig, som helt har gett upp försvaret av mänskliga rättigheter.

Centerpartiet har smulat sönder sitt öppenhetsprogram till ingenting i sin strävan att få sitta i regering. Ditt påstående att ni försvarar människors integritet blir ju bara löjligt. När senast offrade centerpartiet något i kampen för mänskliga rättigheter?

Ditt samhälle är ett fruktansvärt samhälle som jag absolut inte vill leva i.

Stefan Trolle sa...

I grunden tycker jag inte det är så hemskt farligt. Är nästan mer kränkande att visiteras för att få gå på fotboll egentligen. Men frågan här liksom för FRA är var ni har hittat hotbilden. Det är hittills ingen som har kunnat svara på vilket hot FRA ska stoppa eftersom ett sådant hot inte finns. Bomber på flygplan är ett mer eller mindre ickeexisterande problem. 9/11 berodde inte på bomber, Lockerbie var väl 20 år sedan ungefär och kan inte påminna mig om några andra dödsfall pga detta. Då pratar vi att denna åtgärd globalt skulle kunna rädda 10 liv om året. Om alla flygplatser ska ha dessa detektorer vågar jag inte ens estimera prislappen. Men nog skulle de ge många tusen procent mer i räddade liv om man la det på medicin i stället? Eller om de liven nödvändigtvis måste vara från väst så kan man ju lägga det på snöröjning och sandning. Lär dö klart många mer än 10 per år som halkar eller krockar på hala vägar.
Så sammanfattningsvis förstår jag inte prioriteringen. En terrorattack är en freak accident som är mindre trolig att du dör av än att du halkar i duschen. Ska vi vara livrädda för att duscha?

Leif Nixon sa...

Stefan: http://en.wikipedia.org/wiki/2004_Russian_aircraft_bombings

Och glöm inte att det är svårt att säga hur många bombningar av flygplan som utförts om de utökade kontrollerna inte införts. Det är därför jag föredrar att i stället titta på frekvensen av andra typer av bombattentat.

Anonym sa...

Vi är alla skapta lika säger du. Därför ska du hädanefter klä av dig komplett naken på din arbetsplats.


Du har väl inget att dölja va? Och alla blir nog VÄLDIGT blasé snabbt av att se DIG naken...

ConnyT sa...

Jag tycker inte naken-scanning är en stor grej egentligen.

Men som flera andra har påpekat är det ytterligare ett steg åt fel håll.

Jag förundras åter över ditt helt otroliga trygghets-behov just när det gäller terrorister. Är det mycket värre att dö av en bomb än av en bilolycka? Varför kämpar du inte stenhårt för att vi sänker max-farten på våra vägar till 50. Det skulle GARANTERAT rädda några liv varje år. Men proportionerna kanske blir fel? Offra lite restid är inte att tala om men att offra brevhemligheten är helt OK. Dina prioriteringar/värderingar skrämmer mig.

Tingeling sa...

Ja, centerpartiet har ett bra öppenhetsprogram så till vida att man öppet vill massavlyssna hela svenska folket och göra deras privata konservationer tillgängliga för statstjänstemän. En öppenhet som vill förbjuda privata samtal och diskussioner.

Nakenscanning är en icke-fråga. Det är öppet erkänt att en nakenscanner aldrig kan hitta kalsongbomber p.g.a materielet de är tillverkade i. Men för en som vill lagstifta hur folk ska få ha rätt att klä sig på stan är den naturligtvis inte underligt att lagstifta om att alla ska tvinga visa upp sig nakna.

Ulven sa...

Inte förrän man genomför kroppshålsundersökning och röntgen av magen/halsen kommer jag känna mig trygg på mina flygresor! Inför detta nu! Hur ska enbart en nakenscanning och genomsökning av handbagage stoppa alla terrorister som flyger varje dag!?

...

Sluta larva er för i helvete! Är det någon som kommer gå lös i ett flygplan eller på en flygplats så är det jag om dom tvingar mig att vänta i oändliga säkerhetskontroller igen. Och hur bra funkar deras kontroller? Jag har råkat få med mig kniv med 1dm+ långt blad och AMMUNITION(!) på flygresor utan att dom sett det! En bekants jobbarkompis på Arlanda har fört pistol genom säkerhetskontrollen bara för att testa. Och dessa saker har alla legat i våra jackor som scannats, vi har alltså inte ens försökt gömma dom. Kan det ha med våran hudfärg att göra att vi inte kollas? Ska testa ha turban nästa gång.

Det är teater för den korkade massan så de ska känna sig trygga. Träna personalen i att känna igen nervöst beteende istället. Det är svårare att dölja än några 100g sprängmedel.

wertigon sa...

Staffan,

Jag ser fram emot när (ja, när, inte om) nakenbilderna på våra kändisar läcker från databaserna. Ska bli kul att tapetsera väggen med äkta nakenbilder av kungafamiljen, samtliga riksdagsledamöter och andra högt uppsatta personer i vårt finfina land... :)

Ola Berg sa...

Jag undrar precis som Leif Nixon var du drar gränsen.

Och hur du kommer fram till att gränsen bör dras just där du drar den.

Finns det för dig någon gräns, där du på andra sidan den gränsen hellre utsätter dig för risken att drabbas av en terrorist än av en myndighet?

Erik sa...

Hej Staffan

Det är hedrande att du tar denna debatt till skillnad från många andra politiker i riksdagen. Jag måste dock hålla med många här inne som är kritiska till de utökade säkerhetskontrollerna (i det här fallet nakenskanning) och att de inte står i proportion till kostnaderna. De flesta är överens om att någon form av säkerhetskontroll vid flygplatser behövs så den diskussionen kan vi lämna därhän. Det intressanta i det här fallet är varför vi hela tiden ska utöka säkerheten vid just flygplatser då man idag löper långt större risk att dö i bilolyckor, bostadsbränder, jaktolyckor och annat som nämnts i tidigare inlägg utan att liknande åtgärder föreslås där. Är terroristhotet verkligen så stort i förhållande till annat farligt i samhället, är det inte bara mer uppmärksammat idag och gör folk rädda av den anledningen?

För att ta Sverige som exempel så tror jag det senaste terrorist attentatet ägde rum någon gång på 70-talet mot västtyska ambassaden. Det är för övrigt ett av få terrorist relaterade dåd med dödlig utgång som hänt i Sverige de senaste 100 åren. Som andra nämnt tidigare så är risken att drabbas av terroristattentat mycket låg jämfört med annat även i USA trots 9/11 händelsen.

Jag tycker du är mycket otydlig med hur långt du och Centern är beredda att gå och hur stora kostnaderna får bli för det är det som är det intressanta. Alla riksdagspartier hävdar att de vill bekämpa terrorism och värna om integriteten. Båda är i sig ädla mål men som inte betyder ett smack utan ett tydligt resonemang kring vilken balans mellan dessa som eftersträvas. Det ena sker ju på bekostnad av det andra som sagt. Jag, och jag vet många fler, är trötta på att dessa integritetskränkade åtgärder ofta, utan något rationellt resonemang eller faktaunderlag, motiveras med klyschor om att det är för "rikets
säkerhet", "så osäker som världen är idag måste vi göra så här", "terroristhot" mm.

Det blir Piratpartiet för mig i kommande val för att de är det enda parti som lovar att kompromisslöst driva integritetsfrågorna (samt några frågor till). Man kan tycka vad man vill om att de inte tar ställning i många andra frågor men det är PP tydliga med INNAN VALET och gör det därmed lättare för väljaren. Utöver det så diskuterar PP interigtetsfrågorna mer öppet och baserar sina resonemang på fakta och inte på slitna obevisade klyschor.

Slutligen tänkte jag kommentera en sak du skrev tidigare:

"Idag genomlyses allt bagage inför en flygfärd och detektorer kollar även ev metallförekomst hos passagerarna. Dessa kan även kontrolleras genom kroppskontakt på olika sätt, med särskilda detektorer och handpåläggningar.

Detta förefaller idag vara rätt allmänt accepterat trots de integritetsingrepp som detta utgör."

Kom också ihåg att folk vänjer sig och uppfattar saker som naturliga efter ett tag, speciellt om det påförs dem lite i sänder men på köpet kan man även få en underliggande oro och ändrat beteende.

I Kina till exempel så tycker folk i allmänhet att censuren inte påverkar dem så mycket. De menar att de får ju diskutera öppet om vad de vill så länge de inte pratar politik. De har anpassat sig till omständigheterna men ser upp med vad de pratar om. Exemplet hör kanske bättre hemma i FRA debatten men jag ville bara poängtera att folk kan vänja sig vid en ganska stor portion kränkt integritet och begränsad yttrandefrihet. Frågan är bara om vi skapar ett samhälle vi vill leva i med allt krångel ökade säkerhetsåtgärder och kontroller medför och att det skydd som det ska utgöra inte har den effekt man hoppades på.

Scary Devil Monastery sa...

I sanning är diktaturens närmaste medhjälpare rädda människor med bristande kunskap.

Nakenscanningen hade inte hindrat vare sig 9/11 ty det proffsjobbet hade kunnat utföras med de bestick man fick ombord på flyget. Nakenscanningen hade ej heller hindrat vare sig skobombaren eller mannen med de brinnande kalsingarna.

Vill du veta något om säkerhet så läs vad Bruce Schneier (erkänd säkerhetsguru) har att säga om nakenscanningen.

Vad sedan gäller FRA så är det samma sak där. Om fildelare obehindrat kan dölja sig från FRA's samlade resurser (vilket man kan - tyvärr, TITAN räcker inte till för att knäcka AE) - så skall det totalt inkompetenta terrorister eller spioner till för att fastna i det nätet. Läs på litet om hur VPN fungerar så kanske du lär dig något.

Fram tills dess, acceptera att de som vet hur IT-säkerhet fungerar och tjänar sitt levebröd på det med rätta tilltalar dig med viss Von Oben-attityd.

Vad sägs om att sikta fakta först? Är du verkligen så rädd för att lära dig något nytt att du skriver först och tänker sedan? Min 76-åriga gamla mor vet bättre. Skäms!

Andreas B sa...

Det som skrämmer mig mest är att det inte tycks finnas något tak på hur långt man är beredd att gå i denna säkerhetshysteri. Det trappas upp hela tiden, och det tas aldrig några steg tillbaka.

Terrorismen kommer inte att försvinna på grund av detta. Det är inte våra begränsade säkerhetsåtgärder som driver terroristen att begå vidrigheter. Vad händer nästa gång en bomb briserar i Londons tunnelbana? Vad händer när nästa flygplan blir kapat trots extrema säkerhetskontroller?

Är du beredd att gå lika långt i integritetskränkande säkerhetsåtgärder som den indoktrinerade och fundamentalt rubbade terroristen är beredd att gå för att få gudomlig och evig frälsning genom martyrdöden?

Scary Devil Monastery sa...

För att utveckla det vidare så har jag följande att säga om de flesta "säkerhetsåtgärder" som föreslås:

Löjeväckande, ineffektiva och dyra. Samt naturligtvis kränkande.

Säg mig, hur kan du, utan att offentligt erkänna att du tillhör betongsocialismen, batonghögern, eller SD ens överväga att införa åtgärder som de flesta säkerhetsexperter, samt (vilket påpekats tidigare) till och med MOSSAD vägrat införa med hänvisning till att det inte funkar?

Alliansen har inte imponerat med sin kunskapsreserv under de senaste tio åren. men det här var ett lågvattenmärke endast värdigt reinfeldt eller mona.

Liknande känsla för perspektiv hittar man hos femåringar som kräver att pappa skall sitta med gevär mot monstret i garderoben.

Säg mig, skulle du ens föreställa vara vuxen?

Staffan Danielsson sa...

Jonas m fl vänder sig mot fler säkerhetskontroller och undrar var gränsen går. En relevant fråga, givetvis.
Tor, Stefan och Conny T är emot "klädröntgen" men skulle nog kunna acceptera en sådan kontrollåtgärd.

Eriks inlägg kan jag i stora delar instämma i.

Alltså. den här integritets- och säkerhetsdebatten kopplat till flygresor och risken för flygkapningar och terrordåd är viktig.
Jag har deklarerat att jag inte utesluter att klädröntgen i vissa lägen skulle kunna accepteras, om detta bedöms öka säkerheten vid flygresan. Jag instämmer i att redan dagens säkerhetskontroller innebär integritetsintrång och att diskussionen om gränserna för detta är viktig.

En del inlägg förefaller rent principiellt mena att hot mot flygresor inte är mera frekventa än att tåg eller bussar sprängs i luften eller kapas, och att säkerhetskontrollerna vid flyget därför borde bort.

Jag kan ha respekt för denna linje som väl ansluter till analysen att ett öppet liberalt samhälle inte ska försvara sig mot t ex terrordåd eller andra säkerhetshot utan lita på att det goda i längden besegrar det onda just genom att man vågar leva ut sina principer fullt ut.

Jag är som ni vet mera pragmatiskt lagd. Jag måste som riksdagsledamot inte bara kunna debattera med Er som motsätter er t ex viss underrättelseinhämtning och säkerhetskontroller, för att förebygga säkerhetshot och terrordåd. Jag måste också kunna stå till svars gentemot dem som kan komma att drabbas av detta, om t ex ett flygplan störtar på grund av att säkerhetskontrollerna dragits in eller minimerats.

Skulle det svenska folket tydligt ansluta sig till uppfattningen att säkerhetskontroller vid flygresor bör upphöra eller minimeras eftersom detta långsiktigt bättre leder till en mindre risk för terrordåd, då gäller givetvis detta. Jag kan ha en stark sympati för denna principiella uppfattning, men har för egen del som ni vet landat i analysen att som världen ser ut så behövs dessa förebyggande åtgärder. Och jag menar också att detta är förankrat hos medborgarna.

Men debatt är grundläggande och avgörande i en levande demokrati. Jag har full respekt för er analys, som principiellt driver dessa frågor, och jag visar den respekten - tycker jag - genom att ta era synpunkter på fullaste allvar och diskutera.

Anonym sa...

Staffan, kan du inte svara på frågan som ställts flera gånger nu? Var går gränsen för dig?

/Gregor

Anonym sa...

"[...] och jag visar den respekten - tycker jag - genom att ta era synpunkter på fullaste allvar och diskutera." Vilken snack. Du ger ju bara goddag yxskaft-svar hela tiden och svarar ju inte på några av de direkta frågor du fått. Typiskt betongpolitiker.

Varför envisas du med att tolka kommentarernas skepsism mot nakenskanningen som att de helt är emot säkerhetskontroller på flygplatser? Jag vill verkligen inte tro att din värld är så svart-vit, men du ger ju inte sken av något annat.

Jag tycker f.ö. det är helt otroligt fegt av dig att kalla nakenskanningen för klädröntgen. Är nyspråk alltså det enda man kan förvänta sig av Centern? Hur kan ni ens med gott samvete ha kvar öppenhetsmanifestet när det öht inte används till annat än att få er att verka bry er? Skämmes tamejfan!

Scary Devil Monastery sa...

Staffan.

Det som får mig att gå i taket var följande stycke:

"Jag är som ni vet mera pragmatiskt lagd. Jag måste som riksdagsledamot inte bara kunna debattera med Er som motsätter er t ex viss underrättelseinhämtning och säkerhetskontroller, för att förebygga säkerhetshot och terrordåd. Jag måste också kunna stå till svars gentemot dem som kan komma att drabbas av detta, om t ex ett flygplan störtar på grund av att säkerhetskontrollerna dragits in eller minimerats."

Det värsta terrordådet vi kan peka på är 9/11. 3000 människor dog.
Varje år dör i USA å andra sidan 40000 människor årligen i bilolyckor.
Eftersom vi lever i ett samhälle som har ändliga resurser så måste vi självklart prioritera de värsta hoten först - och acceptera att inga lösningar kommer att vara heltäckande garantier.

"Flygsäkerheten" är redan idag ett skämt. Som Bruce Schneier påpekar har varje framgångsrikt terrorförsök baserats på att undvika just gällande säkerhetsåtgärder. Vi kommer ALDRIG att konstruera ett säkerhetssystem som hindrar beslutsamma och kompetenta fanatiker. Men vi kan demontera vår egen frihet och göra terroristernas jobb åt dem om vi låter oss styras av vild och oproportionerlig rädsla.

Om ett problem finns som ingen har en heltäckande lösning på så blir svaret ofrånkomligen att man investerar i det system som ger bäst effekt. Och det är inte under några omständigheter nakenscanningen. Lika litet som idiotin med att vätska ej är tillåtet gör någon som helst skillnad.

Jens Ayton sa...

Förresten ogillar jag starkt argumentet “vi är alla skapta lika”. Den absoluta majoriteten har förstås kroppar som inte är särskilt uppseendeväckande om man sitter och stirrar på dem hela dagen, men det finns ändå många som avviker påfallande från mängden – förmodligen på sätt du inte tänkt på. Att definiera denna minoritet som icke-existerande är ett hemskt sätt att argumentera.