fredag, september 18, 2009

Riksdagsstart - Motionstips?!

Veckan har varit rätt intensiv, uppstart med riksdagsgruppen på måndagen, riksdagens öppnande på tisdagen, försvarsutskott om signalspaning på onsdagen, motionsskrivande idag och tidvis kommande dagar, imorgon möte med centerpartiets ledande kommunföreträdare i Valdemarsvik hos kommunalrådet Torvald Karlsson.

Riksdagsöppnandet är alltid högtidligt och manar till eftertanke. Riksdagsgruppens årsmöte tidigt tisdag, upprop i kammaren, frivillig samling i Storkyrkan (i år med ord på vägen av Stockholms biskop Caroline Krook), inmarsch i riksdagshuset förbi ärrade soldater (fast unga) och folkdräktsrader och sångkör, statschefens (Kungens) tal i kammaren och statsministerns långa uppläsning av regeringsförklaringen, buffé och mingel i sammanbindningsbanan med utsikt åt Grand Hotell och slottet.

Liksom förra året en alldeles lysande sångerska med grupp, med samisk bakgrund och en stor framtid på världsscenen. Sofia Jannock, lägg namnet på minnet!

........................

Nu skrivs ca 3-4.000 motioner om allt mellan himmel och jord som riksdagen kan tänkas ha inflytande över. Är det meningsfullt? Nästan alla avslås ju regelmässigt, många återkommer, är mkt korta och ibland ogenomtänkta. Medan åter andra ställer nya frågor, lägger nydanande förslag som avslås men som ändå tar plats och kan påverka kommande propositioner och riksdagsbeslut.

Jag tycker att riksdagsledamöternas rätt att under några veckor lägga fram förslag (motioner) om förändringar man vill åstadkomma är ett mycket viktigt instrument. Det ska som allt annat självfallet hanteras med omdöme.

Jag lade fram ca 30-40 motioner under mina två första riksdagsår i opposition. I regeringsställning blir det rätt naturligt färra motioner, utrymmet för kostnadsdrivande förslag är inte lika stort som i opposition...Jag har minskat ner till ca 15.

Jag kommer att motionera om insatser för Östergötland och i andra frågor där jag engagerat mig och har fått förslag från medborgare; t ex om körkort och om alltför rigida krav på synen för att få körkort.

Jag är lite sent ute, jag vet, men skulle någon läsare av detta ha några idéer eller förslag så hör gärna av er till min mobil 0703-228199 eller min epost staffan.danielsson@riksdagen.se

Mina motioner från gångna år kan ni läsa här.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

5 kommentarer:

Lars sa...

Hur går det med beredningen av FRA-förslaget? Vilka förändringar kommer att göras av regeringens proposition?

JuU och KU kommer att avge sina yttranden inom kort. När räknar FöU med att ett betänkande är klart? När sker voteringen i kammaren?

Johan T sa...

Staffan, varför ska FRA kunna inhämta trafikdata, utan att detta prövas mot underrättelsebehoven?

Är det OK att FRA laborerar med människors trafikuppgifter så länge det sker i "utvecklingssyfte"?

Unknown sa...

Det börjar bli dags för er politiker att tal ur skägget om FRA:s trafikdatalagring.

Just nu läggs pusselbit till pusselbit. Att FRA har en trafikdatabas behöver vi ju inte längre hymla med. Hur denna inhämtning går till börjar också klarna.

I databasen finns rimligen de trafikdata som man samlat in inom ramen för spaningsuppdragen. Men det är inte det som är huvudproblemet.

Det är tydligt att man också samlar in ansenliga mängder trafikuppgifter i sin utvecklingsverksamhet. Här finns inte heller några krav på att dessa data vid inmhämtningstillfället ska vara kopplade till spaningsupopdragen. Det räcker med att de är av intresse för FRA:s egen metodutveckling. Uppgifterna får lagras 1 år.

Under den tiden kan man göra sökningar i materialet inom ramen för spaningsuppdragen.

FRA använder alltså trafikdata på liknande sätt som polisen. Anders Eriksson skriver dessutom i sin utredning att FRA gjort dylika trafikkartläggningar åt polisen i flera år.

Frågan är nu om detta kan anses OK. Bör FRA ges tillstånd att inhämta enskildas trafikuppgifter inom ramen för sin utvecklingsverksamhet? Ni politiker tiger än så länge. Det kan ni inte göra länge till.

Johan T sa...

Tror att man kan komplettera Jörgens beskrivning. Det lagrum som finns i liggande förslag möjliggör en omfattande trafikdatalagring. De 15 punkterna påverkar inte saken ett skvatt. Specialdomstolen tycks nämligen inte få någon vägledning av politikerna var gränsen bör gå för den s.k. utvecklingsverksamheten. Ytterst är det därmed bara FRA:s egen inhämtningskapacitet som sätter gränsen.

Det är nog inte bara "sökningar" som kan vara aktuella som Jörgen skriver. Ett sådant digert material lämpar sig också väl för data mining och allehanda typer av mönsteranalys.

Det var väl just bred och godtycklig inhämtning av enskildas kommunikation som alliansen ville förhindra? Det är inte lätt att förstå logiken.

Lars B sa...

Staffan, här kan du läsa en pedagogisk genomgång av eländet med FRA:s trafikdatahantering

Det har väl knappast undgått någon att trafikdata detta är höstens stora FRA-snackis. Alltmedan beslutsfattarna i riksdagen sitter där med sina skygglappar.