tisdag, augusti 04, 2009

Omskärelse och integritet - centerdebatt

Jag har skrivit flera gånger på min blogg om den principiella frågan om föräldrar ska kunna "beställa" oåterkalleliga operativa ingrepp på sina små pojkars könsorgan av svenska landsting. (se under etiketter tv på sidan).

Frågan är svår med tanke på millennielånga traditioner, och jag har stor respekt för både dessa och för religionsfriheten.

Men idag år 2009 i Sverige, tar föräldrars rätt till sin religion över det lilla gossebarnets rätt till sin egen kropp, så som den är skapad av Gud eller evolutionen.

Det är helt OK att en myndig man själv beslutar att t ex tatuera sig, eller att omskära sig. Men ska hans föräldrar kunna avgöra detta för honom när han är nyfödd eller 5 år?

Principiellt sett tycker jag inte det, och reagerar nu när svenska landsting sannolikt ska åläggas att utföra föräldrarnas beslut om operation av det lilla barnet så att könsorganet förändras.

Jag har stor respekt för barnläkaren och politikern Anders W Jonsson i statsrådsberedningen. Han sågar min inställning med fotknölarna i detta inlägg på sin blogg. Det är självklart att denna tradition ska fortsätta, att föräldrarna ska ha rätten att besluta för barnets räkning och det är nog så att skapelsen har misslyckats med pojkars könsorgan, det finns medicinska skäl till att ta bort förhuden. Att föra denna debatt är hårresande och för tankarna till 1930-talet, menar Anders, att på något vis jämföra ingrepp på det kvinnliga könsorganet - där alla sådana är förbjudna i svensk lag - med ingrepp på pojkars könsorgan är fullständigt olika saker.

Jag instämmer med honom i att den långa kulturella och religiösa traditionen gör frågan svår, och att diskussionen måste föras med respekt och värdighet.

Men vi tycker faktiskt olika i den för mig avgörande integritetsfrågan; oåterkalleliga ingrepp som tatueringar eller omskärelse bör beslutas av personen själv när den är myndig, inte av föräldrarna för det omyndiga barnets räkning.

Det är också så att även många läkare resonerar som mig, och vill inte av landstinget och regeringen åläggas att utföra dessa ingrepp på små barn.

Jag kommer att diskutera detta med socialminister Göran Hägglund i riksdagen den 13 augusti, och tar gärna emot synpunkter inför den debatten.

Tillägg: Rubriken "centerdebatt" är lite smal. Landstingsrådet Birgitta Rydberg (FP) gör i ett inlägg i SvD idag processen kort med små pojkars integritet och rätt till sin kropp, den är uppenbarligen noll värd och religionsfriheten ger föräldrarna rätten att bestämma om oåterkalleliga operativa ingrepp på små pojkars könsorgan, punkt slut. Och givetvis ska den svenska staten genom landstingen utföra detta om föräldrarna så beställer...
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

14 kommentarer:

fredrik Ingels sa...

Jag håller med dej Staffan till 100%

micnyd sa...

Det är bra att någon vågar ta upp denna debatt, och att en centerpartist gör det ur ett integritetsperspektiv är hedrande. Ibland måste principer få kosta och detta är ett sådant fall. Vi skulle aldrig acceptera införandet av omskärelse om det inte fanns, och det är hyckleri att rättfärdiga det med tradition och bokstavstolkning av religionen.
Att medlemmar av statsrådsberedningen och folkpartister inte vågar dra konsekvenserna av barnkonventionen är typiskt - priset för att vara principiella är för högt. Men den springande punkten är och förblir om vi accepterar medicinskt omotiverade ingrepp på minderåriga på grund av att deras föräldrar har en viss religiös uppfattning. Svaret måste självklart vara "nej". Omskärelse av omyndiga pojkar och flickor skall betraktas som misshandel och bestraffas därefter. Allt annat är hyckleri.

Albin Ring Broman sa...

Bra inlägg Staffan. Frågan är onekligen både känslig och svår, och jag tycker att du gör det på ett värdigt sätt. Skönt att du vågar ta i denna heta potatis! Jonssons argumentation är anmärkningsvärt bristande på många punkter. Jag har kommenterat detta på hans blogg. Lycka till i den fortsatta diskussionen. Vi ses i höst!

Medborgare X sa...

Staffan!

Tack för ett bra inlägg i debatten. Det är definitivt ingen som helst religionsfrihet att tvinga små gossbarn till omskärelse i religionens namn. Tvärtom, det är religionstvång att omskära barn!

http://medborgarperspektiv.blogspot.com/2009/07/omskarelse-i-religionsfrihetens-namn.html

Ola Berg sa...

Att bråka om ett pyttelitet riskfritt ingrepp, som mängder av amerikanska män har genomgått (utan religiösa skäl, enbart som del av en praxis, självklar för dem), som bevisligen inte skadat dem, det är _löjligt_.

Eftersom barnen inte direkt kan sägas bli skadade (mina omskurna amerikanska vänner tycker i alla fall inte det), så är det uppenbart att det här inte handlar om barnen.

Det handlar om vuxna som vill vara konsekventa i sin politik och ideologi, och av principiella skäl vill driva en kamp som de förmodade förmånstagarna av kampen, gossebarnen, inte direkt efterfrågar.

Staffan Danielsson sa...

Löjligt, sa Ola Berg...

En stor integritetsförkämpe, antar jag?.

Vem ska besluta om livslånga tatueringar eller könsorgansförändringar på små barns kroppar, föräldrarna eller den myndiga människan.

Rent principiellt begriper jag inte hur du får ihop det, Ola. Ska alltså föräldarna avgöra icke medicinskt betingade ingrepp på barnets könsorgan, och väl även då barnets framtida syn i religiösa frågor.

Ander W hänvisar på sin blogg till moseboken syn på detta, är den verkligen "up to date"?;

10. Och detta är det förbund mellan mig och eder och din säd efter
dig, som I skolen hålla: allt mankön bland eder skall omskäras;
11. på eder förhud skolen I omskäras, och detta skall vara tecknet
till förbundet mellan mig och eder.
12. Släkte efter släkte skall vart gossebarn bland eder omskäras,
när det är åtta dagar gammalt, jämväl den hemfödde tjänaren och
den som är köpt för penningar från något främmande folk, och som
icke är av din säd.
13. Omskäras skall både din hemfödde tjänare och den som du har köpt
för penningar; och så skall mitt förbund vara på edert kött
betygat såsom ett evigt förbund.
14. Men en oomskuren av mankön, en vilkens förhud icke har blivit
omskuren, han skall utrotas ur sin släkt; han har brutit mitt
förbund.»

Sarah sa...

Här kommer lite länkar som kan vara bra till eventuella diskussioner när frågan övergått från en integritetsfråga till "ja men det är bara en skinnbit, det finns forskning som visar positiva följder av omskärelse och det är en enkel operation utan biverkningar."

Forskning: http://www.icgi.org/aids/ias-2009-resources/

Förhudens funktion:
http://www.cirp.org/library/sex_function/

Andra sidor www.nocirc.org, www.intactamerica.org (omskärelse har minskat från ca 90% av nyfödda till 50% av nyfödda i dag), www.jewishcircumcision.org (judisk hemsida mot omskärelse)

Och kommer någon dragandes med att risken för peniscancer minskar så är det bara att säga att män har större risk att få bröstcancer (källa www.cancer.org). Ska vi ta bort bröstvävnad också? Det är farligare att ha en blindtarm än en förhud. Lycka till!

jan-olov sa...

Bra staffan.Instämmer helt.

Arvid sa...

Bra Staffan. Som folkpartistväljare blir man mörkrädd av att det finns såna riksdårar och stolltokor som Birgitta Rydberg i partiet. Hade man bott i Stockhom hade det blivit ett annat parti än Fp, och bodde man i Östergötland är det lätt att säga vilket det skulle bli.

Peter Andersson sa...

Jag funderar, Staffan. Ser tyvärr att den ödmjuka ton du har i riksdagen blir mer bestämd på en blogg. I kammaren idag sa du att du med "stor ödmjukhet diskutera denna principiella fråga"

Samma med mig. Jag har redan i Stockhols län varit med och fattat beslut om att vårt landsting tycker att SKL:s riktlinjer är ok. VI tycker att vården ska (hos oss fortsätta) erbjuda detta.

I ett Sverige där riksdagen säger att det är lagligt KAN inte landstingen (tycker jag) dra sig undan om man samtidigt vet att väldigt mycket sker under osäkra former.

Jag har precis som du valt i inlägg att vara oerhört ödmjuk i den här frågan. OCh jag har undvikit att göra det till en politisk debatt.

I debatterna på nätet har jag sett nämnas att omskärelse på pojkar är "barnmisshandel". I andra bloggdebatter sägs "stympning", "övergrepp" osv.

Du har nog inte själv använt de orden men det är klart att inlägg på politikerbloggen osv ger väl intrycket att du så att säga "står på omskärelsemotståndarnas sida.

Om det är så:

hur kommer det sig att du i riksdagen inte krävde ett totalt stopp från idag på omskärelse?

Om det är "övergrepp: varför säger du i riksdagen att det "behövs en djupare diskussion" och inte "Stoppa i dag".

I Rapport (21) hörde vi dig från kammaren ställa frågan om det" i en framtid är rimligt...".

Varför ska en sak som i diskussionen kan vara så olidigt hemskt inte stoppas nu? Utan i en
framtid??

Om någon funderar över mina egna utgångspunkter så har jag utvecklat det i ett väldigt långt blogginlägg.

http://tinyurl.com/myrxqh

Krassman sa...

@Staffan
Följde med spänning debatten i kammaren igår. Jag vet att det inte är hövligt att bemöta en fråga med en motfråga men jag tvingas dock ställa dig två på din fråga som du ställer i din interpellation.

Frågan är denna: "Har verkligen Gud – eller evolutionen – misslyckats med sin skapelse vad gäller pojkars könsorgan?"

Mina frågor till dig är:
Förväntar du dig att Socialministern skall besvara denna fråga?

Om evolutionen i framtiden skulle medföra att förhuden försvinner på merparten av pojkar skulle du då tycka att omskärelse var naturligt?

Själv tycker jag att BO (Barnombudsmannens) promemoria gällande lagstiftningen bra belyser frågan.

Om man kokar ner innehållet i den så är resultatet att detta handlar om att välja mellan två dåliga ting, och då är att erbjuda omskärelse det minst skadliga för barnen. Det finns helt enkelt andra världen som man väljer att ta ställning till än barnets intigritet och rätt till den egna kroppen.

Staffan Danielsson sa...

Krassman:
Konstiga frågor.

Om evolutionen i en framtid - 10.000-tals år eller mer i så fall - skulle utvecklas så att människan föds utan förhud, skulle jag då tycka att omskärelse är naturligt...???

1. Om evolutionen innebär detta så finns det ju inget att omskära.

2. Om vi visste att det skulle gå åt det hållet, vore det då naturligt att omskära idag...? Vilken fråga?

Jag tycker alltså inte att människan ska föregripa Gud eller evolutionen och rutinmässigt operera bort delar på kroppen som bedöms onödiga eller felaktiga.

Nog tycker jag att det är en rimlig fråga till en socialminister, är människan felkonstruerad och behöver korrigeras av andra människor eller föds hon fram som ett underverk som ska respekteras som det är tillkommet?

lasse sa...

Jag tycker det inte är så svårt att förstå att Danielsons fråga är av det sk retoriska slaget och en mycket tydlig sådan, närmast övertydlig.

Nu är det kanske inte de skarpaste knivarna i lådan som sitter i riksdagen för Kd men av vad jag hört av Hägglund torde även han ha nått det mänskliga evolutionsstadium där han förstår att det var en retorisk fråga.

De flesta som förespråkar att en del pojkbarn skall få märkas religiöst/etniskt brukar inte också slingra sig och tycka att det egentligen inte är så bra och att det nog helst skulle försvinna, jag har för att riksdagsbeslutet 2001 efterlyste ”debatt”. Nu ifrågasätter Danielsson och initierar debatt om denna etiskt religiösa märkning av spädbarn då får han mothugg av många som kommer med dubbla budskap. Alltså när det ställs på sin spets i debatten är de alls inte för att begränsa eller försöka förhindra den etniskt religiösa fysiska märkningen.

Genusforskaren sa...

Amerikaner är världens rikaste och mest blandade folk, dom kan kompensera sina brister som nation iaf! Men rika länder med endast beskurna män i sin befolkning utan Usas multikulti förblir efterblivna såsom Saidiarabien Iran och Irak.
Likaväl är majoriteten av icke omskurna svenskar efterblivna när det gäller sexuella kunskaper! Ett land där majoriteten av sexuella möten bland unga sker med hjälp av alkohol kan inte tas på allvar.