tisdag, augusti 18, 2009

Dubbla budskap från Piratpartiet - vad gäller?

Christian Engström i en kommentar på sin blogg igår:

“Lissabonfördraget är en katastrof för de enskilda ländernas självbestämmande. Därför är Piratpartiet motståndare till Lissabon.”

Piratpartiet före valet med instämmande av Engström och Falkvinge:

“Europaparlamentet är den enda institutionen i Bryssel som är direkt vald av medborgarna. Parlamentets roll ska stärkas, så att makten flyttar från de stängda rummen ut i öppenheten.

Detta uttalanden är helt motstridiga.

Jag debatterar detta för att få klarhet, vilket även borde intressera t ex de som röstat på Piratpartiet.

Jag har ett debattinlägg med frågor till Piratpartiet idag på politikerbloggen.

Centerpartiet driver integritetsfrågorna och är överens med PP om deras betydelse. Frågan om underrättelseinhämtning genom signalspaning för att skydda landet och medborgarna mot allvarliga yttre hot är mycket svår, PP är emot men hela riksdagen bedömer att det tyvärr behöver finnas en sådan möjlighet.
Jag har diskuterat detta mycket på min blogg under etiketten signalspaning.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

18 kommentarer:

Praeterea Censeo Spyken Esse Delendam sa...

Vad (c) säger är en sak, men ur röstar de?

Och att Federley bölar framför kameran berör mig inte.

Praeterea Censeo Spyken Esse Delendam sa...

*hur röstar de?

Staffan Danielsson sa...

Även jag var känslomässigt berörd, för det här är mycket viktiga frågor och avvägningarna är mycket svåra.

Kanske du föredrar att politiker/människor inte visar några känslor, men jag håller inte med.

Nicholas Miles sa...

Jag förstår inte hur citaten är motstridiga. Det första berör medlemsstaternas självbestämmande, det andra europaparlamentets beslutanderätt gentemot andra lagstiftande församlingar inom EU.

Anonym sa...

Nicholas,
Medlemsstaterna har inflytande bl.a. genom sin lagstiftningsmakt i ministerrådet. Därför hänger frågorna ihop. Jag har inget emot att mer inflytande flyttas över till Europaparlamentet men då får man vara ärlig genom att säga att medlemsstaternas inflytande minskar.

Nils Pettersson sa...

Första citatet:
Lissabonfördraget är ytterliggare ett steg mot en superstat där EU tar sig befogenhet att bestämma allt utan att enskilda länder tillåts påverka. Detta gillar inte Piratpartiet och således är vi motståndare till Lissabonfördraget.
Andra citatet:
Christian och Rick (samt många andra) vill att den demokratiska delen av EU (parlamentet) ska va de som bestämmer i EU. Som det är nu är både kommissionen och ministerrådet interna klubbar av makteliten som, ofta, i stor hemlighet trycker igenom lagar och förordningar. Det är väl inte orimligt att kräva att ett demokratiskt valt parlament ska ha mer att säga till om än en elitklubb vars medlemmar inte är demokratiskt valda?

Angående centerns integritetskämpande (eller bristen på). Centern är väldigt bra på att prata om integritet men är urusla på att stå upp för sina åsikter. Centern röstade varken emot FRA eller Ipred och kommer säkerligen inte att rösta emot Datalagringsdirektivet. Centerns trovärdighet är, med rätta, noll i dessa frågor.

Mattias Andersson sa...

Dubbla budskap säger du? Sen så slänger du ur dig att centern minsann är integritetsvänner, men de visar då inte de i handling iaf, nej.. där har vi det dubbla budskapet.

Nicholas Miles sa...

Det går alldeles utmärkt att inrätta en övre kammare med en representant från varje land, eller att trixa med hur många mandat varje land får i den existerande kammaren. Ministerrådet och Kommissionen är långt ifrån de enda lösningar som finns på proportionalitetsproblematiken. De Amerikanska Senaten består ju till exempel inte av guvernörerna från de olika delstaterna.

Christian Engström (pp) sa...

- Lissabonfördraget är en katastrof för ländernas självbestämmande eftersom det gör att EU kan ta sig makt över vilket område som helst. Det kommer de alldeles säkert att göra också, om fördraget skulle gå igenom.

- Det är ett dåligt fördrag för att det är alldeles för långt och alldeles oläsligt. Ett absolut grundkrav på en konstitution är att den är begliplig för medborgarna som ska lyda under den. Den svenska grundlagen eller den amerikanska konstitutionen är på några sidor, och är helt läsbara. Lissabonfördraget är en tjock pocketbok som är i huvudsak obegriplig. Man ska inte skriva under avtal som man förstår att man inte begriper.

- Det är felkonstruerat för att det innehåller en massa sakpolitik. En konstitution ska innehålla reglerna för hur lagar stiftas, inte de sakpolitiska lagarna själva. Till exempel står det att länderna ska rusta upp försvaret - alldeles oberoende av hur mycket de redan har rustat och/eller vad den internationella hotbilden är. Att skriva in sådant i en konstitution är idioti.

- Det är också skadligt i och med att det permanentar den nuvarande strukturen. Om Lissabon faller (en gång till) kan vi istället börja om med ett blankt papper, och få en seriös diskussion om vad vi egentligen ska ha EU till, och hur det i så fall ska vara konstruerat. Precis en sådan diskussion behöver Europa.

- Det är sant att Lissabonfördraget också innehåller en liten förstärkning av parlamentets makt gentemot kommissionen och ministerrådet, i och med att fler frågor ska tas enligt medbeslutandeförfarandet (codecision). Men den lilla förändringen räcker inte för att uppväga alla de övriga nackdelarna med Lissabon, enligt vårt sätt att se det.

Det finns ingen motsättning alls mellan att å ena sidan vilja stärka EU-parlamentets makt gentemot i första hand kommissionen, och att vara emot Lissabonfördraget. Båda är uttryck för samma önskan, nämligen att göra EU mer demokratiskt.

Läs gärna ett tidigare inlägg som jag har skrivit, som ger en bakgrund: EU:s demokratiska underskott i praktiken

Anonym sa...

Staffan Danielsson är en hycklare. han är för Lissabonfördraget som tillsammans med Flexibilitets klausulen och passarellen gör EU till en icke folkstyrd stat.

Vi vet att centern arbetar för en new world order, vi vet att er Partiledare i Centern är med i Bilderberggruppen. Vi vet att ni vill ta vår frihet ifrån oss.
Ni är avslöjade och alla som röstar på centern måste öppna ögonen nu innan det är försent.

X

Staffan Danielsson sa...

Tack för svar; Christian.

Ett slipat politikersvar skulle jag nog vilja säga, välkommen i gänget..!

Men det verkligt intressanta är att Piratpartiet faktiskt har dubbla budskap i denna mycket centrala fråga.

I de frågor där EU har makt och inflytande, där ska dagens “odemokratiska former” upphöra. Att de enskilda länderna har en hög grad av inflytande i EU-samarbetet kallar Christian för att “ministrarna lägger sig i”…!

Det är alltså fastslaget – vilket jag tycker är mycket intressant och konsumentupplysande – att Piratpartiet vill utveckla EU till en god parlamentariskt demokrati, dvs en ny statsbildning.

Och det också så att Piratpartiet har en djup misstro mot att enskilda länder samarbetar i en union och representeras av sina regeringar.

Därför faller Christians Engströms försök att hävda att han vill öka de enskilda ländernas självbestämmande platt till marken, verkligheten är ju den motsatta.

Jag har fått klart besked, jag är mycket överraskad men nu vet vi var Piratpartiet står i denna oerhört viktiga allmänpolitiska fråga.

Debatten om Telekompaketet är också viktig och ska föras vidare, men om Christian Engström tror att denna och andra frågor får en enligt hans mening bättre lösning om makten helt flyttar till honom och hans 735 kollegor i Europaparlamentet, bort från den enskilda ländernas inflytande, då är han – tycker jag – naiv.

Chrisse sa...

Staffan: Bara för att man upprepar saker om och om igen så blir de inte mer rätt.

Att vilja att medlemsländerna ska ha mera makt är inte alls samma sak som att vara emot hur rådet sköts. I rådet kan Sveriges intressen bli överkörda, det kan vi aldrig bli i riksdagen/regeringen. Om EU inte alls har mandat att behandla en fråga så ligger den automatiskt hos våra riksdagsmän.

Jag tror att du gör dig dum med flit för att plocka billiga poäng. Du vet mycket väl skillnaden, förstår inte hur du tror att man inte ser igenom dig.

Dessutom klingar det väldigt falskt att anklaga piraterna för att vilja göra EU till en superstat med tanke på att Centern är FÖR Lissabonfördraget.

OlofB sa...

Staffan;

Är Centern för Lissabonfördraget?

Anonym sa...

Hej
Centern beslutade ju på sin kongress om ett "Integritetsmanifest" som sedan all centerpartister verkar ha förträngt.
Ger inte detta en väldigt falsk bild från centerpartiet?
Är detta normal gång för beslut imon centern?
1. Vi tar ett beslut
2. Vi gör tvärtom
3. Varför jublar inte våra väljare nudå?
4. Fredrik jublar så då är ju allt ok, kör på i samma stil.

Oldboy

Staffan Danielsson sa...

Centerpartiet är positiva till arbetet med att utveckla Europa till en kontinent i fred, i demokrati, i öppenhet och med marknadsekonomi. Och som driver på globalt i miljö- och klimatfrågorna mm.

Med 27 länder som medlemmar och flera på kö är ett nytt fördrag en nödvändighet, och efter 8 år av diskussioner har nu 27 länders regeringar enats om Lissabonfördraget, vilket också förhoppningsvis snart godkänts av 27 länders parlament eller i folkomröstning.

EU-kritkerna menar att fördraget flyttar makt till Europaparlamentet och vill återföra makt till de enskilda länderna.
Piratpartiet vill också att hela fördragsprocessen ska börja om från början, men i syfte att europaparlamentet tar över beslutsfattandet från de enskilda medlemsländerna.

Centerpartiet står bakom Lissabonfördraget och menar att det är viktigt att det kan träda i kraft så att EU-samarbetet kan fungera bättre och fler länder kan bli medlemmar.

Vad gäller centerpartiets engagemang i integritetsfrågorna är detta stort, och vi har bra stämmoprogram.

Vi ska lyfta och driva integritetsfrågorna i alla sammanhang, vilket vi också gjort genom betydande förstärkningar i lagen om signalspaning mm.

I vårt stämmoprogram avvägde vi inte integritetsaspekten vad gäller underrättelseinhämtning genom signalspaning mot det som tyvärr motiverar detta, att skydda landet och medborgarna mot allvarliga säkerhetshot.

Detta gjordes först vid sakbehandlingen av frågan. Jag har redovisat detta på min blogg i olika inlägg under etiketten signalspaning.

scaber nestor sa...

En knut på förlängningssladden är inte ett integritetsskydd.

Det oreglerade tillståndet som rådde krävde positivt lagstöd vid avlyssning av privatpersoner, detta positiva lagstöd har de nu.


I korthet, det som var olagligt är numera lagligt.

Integritet är mer än ett ord att slänga ur sig för att försvara att man gick i moderaternas ledband Staffan.


Varför fortsätter ni försvara moderata beslut trots att det innebär att ni närmat er 4%-spärren?

Låt dem ta hand om sin egen skit.

OlofB sa...

Staffan;

Jag vill bara säga att jag gillar Centerns utspel om utvärdering av effektiviteten och stopp för ytterligare register innan denna utvärdering är klar.

Kanske finns det ljus i slutet av tunneln?

Anonym sa...

Staffan Danielsson du verkligen en hycklare. Du är för Lissabonfördraget som tillsammans med Flexibilitets klausulen och passarellen gör EU till en icke folkstyrd stat. Inte en enda gång nämner du problemen med Flexibilitets klausulen och passarellens praktiska inverkan på Lissabonfördraget och vice versa.

En New World Order är här.

X