onsdag, maj 13, 2009

Nya FRA-signaler (...) från miljöpartiet...

Jag har tidigare uppfattat miljöpartiet som negativ till signalspaning, möjligen helt emot i kabel.

I en rätt intressant debatt i riksdagen den 7 maj, när senareläggningen till 1 december (från 1 oktober) av signalspaningen i kabel diskuterades, öppnade miljöpartiets Peter Rådberg ändå för en sådan spaning, vilket jag uppfattar som nya signaler.

Några citat: "Vi är väldigt tydliga med att vi vill ha signalspaning."

"Nya hot, som senare års terrordåd,spridning av massförstörelsevapen och IT-utvecklingen, har gjort samhället mer sårbart, och tidig information är viktig för att förebygga och förhindra sådana hot mot vårt land."

"Men, återigen, hade vi fått en parlamentarisk utredning skulle det ha kunnat bli ett brett stöd i riksdagen för förslaget."


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

16 kommentarer:

Leo sa...

Jag vet egentligen inget parti varken i riksdagen eller utanför riksdagen som sagt att vi inte behöver signalspaning.

Har du ö h t blivit kontaktad av någon som sagt att Sverige inte behöver SIGINT?

Däremot så behöver Sverige inte massavlyssning av den oskyldiga civila befolkningen. Därför bör FRA-lagen rivas upp, göras om, och göras rätt.

Moxie sa...

What he said. Problemet med nyspråk är att man blir förvirrad med vad man själv menar till slut. Om man istället är ärlig och kallar saker vid dess rätta namn - Avlyssning är avlyssning, signalspaning är signalspaning - så är det mycket lättare att hålla ordning på begreppen.

Pierre Eriksson sa...

Jadu Staffan man skall vara försiktig när man talar nyspråk. Det är bättre att kalla spade för spade och grep för grep. Nu så får du stå och fundera på om MP menar spade eller grep... talar de om för signalspaning eller för "signalspaning"? Nu har du förvillat alla inklusive dig själv. Situationen blir nu lite som tusenfotingen som började fundera över hur man kan gå med så många ben han kunde inte längre gå efter det. ;)

Anonym sa...

Staffan, du fortsätter att förbluffa.

Efter ett års intensiv debatt, tror du verkligen att vi alla är emot signalspaning, eller är det bara ett cyniskt sätt för dig att göra kritiken mindre seriös.

Vi har haft signalspaning i sverige sedan 20-talet, det är inget problem, problemet uppstod när du och andra svalde Åkessons fint om att vi alla är i livsfara om han inte får avlyssna hela befolkningen, däri ligger problemet!

Den lagrådsremiss som cirkulerar nu avgränsar inte signifikant detta, hävdar du detta är du antingen oerhört okunnig tekniskt, eller ljuger du.

Jag kan fortfarande inte sätta fingret på vilket.

Staffan Danielsson sa...

Alla accepterar alltså signalspaning för att skydda landet och dess medborgare. OK.

Vem är mest eller minst "nyspråksinriktad"?

Leo är för signalspaning.

Moxie är för signalspaning men mot avlyssning...

Mikael är nog också för signalspaning men mot avlyssning...

Jag tror att inläggen av definierar signalspaning som signalspaning i etern, och avlyssning som signalspaning i kabel.

Men teletrafik i kabel kan också transporteras via etern. Tele- och internetkommunikation via etern är det alltså OK att kunna avlyssna, men inte sådan som transporteras via kabel.

Så enkel är inte frågan, menar jag. Accepterar man att det - tyvärr - finns ett behov av underrättelseinformation genom signalspaning under strängt kontrollerade former, samtidigt som teletrafiken i allt högre grad går via kabel, så får man acceptera spaning även i kabel. Säger man nej till detta så stänger man successivt ner möjligheten till signalspaning.

Mark Klamberg sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Mark Klamberg sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Anonym sa...

Men snälla Staffan, behärska dig lite!

Du säger alltså att signalspaning förutsätter att vi avsäger oss vår medborgerliga rätt till ett privatliv och rätten till förtrolig kommunikation. För det är ju just detta du föreslår.

OM den avgränsning som du gärna pekar på, också innebar en faktisk avgränsning, i den riktiga världen som vi andra lever i, då hade eventuellt ditt resonemang varit sanningsenligt. Men nu handlar det om en avgränsning som kanske kan filtreras ner till en miljon hushåll (ett fiberpar alltså), är detta en avgränsning, snälla svara på frågan, för den är central och du bygger ju hela din argument på denna felaktiga förutsättning.

OM, det fanns en domstol som godkände varje sökuppdrag och inhämtning av trafikdata, kunde man kanske anse att det fanns en viss aspekt av rättssäkerhet i det hela, men du kan väl inte på fullt allvar mena att det är detta som föreslås, eller gör du det? En handplockad domare, en majoritet av ledamöter som dessutom representerar FRA propositionen, ingen möjlighet till extern insyn, ingen möjlighet till överklagan m.m. Är detta den rättsäkerhet som vi ska känna oss trygga med?

Det påstås gärna, inte minst ifrån din sida, att kritiken mot FRA lagen är svart och vit, kompromisslös, men detta stämmer inte, det är ju du som säger att antingen ä man för signalspaning vilket innebär att all trafik kopplas in till sambandspunketer, som staten kontrollerar och där minsta nämnare blir ett fiberpar, eller så är man emot signalspaning?

En förutsättning för att man ska kunna spana i kabel, är att man kan garantera att detta varken kränker grundläggande medborgerliga rättigheter och att den är rättssäker, detta är onekligen en svår fråga, inte minst i avsaknad av en författningsdomstol och en lämplig infrastruktur. Går inte detta att säkerställa får man väl i demokratin och det civila samhällets namn börja med strukturerna runt spaningen innan man trycker på PÅ-knappen!

Du börjar ju i fel ände, och säger att ”tja, går det inte att genomföra på ett rättssäkert sätt får man väl göra det på ett icke rättssäkert sätt, annars avsäger vi ju oss signalspaning”.

Av en gammal bonde kunde man väl förvänta sig lite mer bondförnuft?

Mark Klamberg sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Mark Klamberg sa...

Staffan,
I motsvarande lagstiftning i USA och Storbritannien använder man inte ordet signalspaning. Där talas det om "surveillance", "interception of communications" och "obtaining communications data". Det är begrepp man kan förstå.

Jag tror det är ett misstag att man i svensk lagstiftning kallar FRAs tillgång till civila kommunikationsnät för signalspaning. Även om det är gängse begreppsbildning inom underrättelsevärlden skapar det en onödig diskussion. Signalspaning i etern mot rena militära kommunikationssystem dras med i en diskussion som rör något helt annat. Se bara vad som hände när regeringen i departementspromemorian föreslog ett förbud mot "signalspaning" i fall när både avsändare och mottagare finns i Sverige. Då gick det inte längre att spana på vapen- och radarystem som finns på fientliga stridsflygplan och örlogsfartyg över svenskt territorium. Försvarsmakten skrev med anledning av detta i sitt senaste remissvar: "Försvarsmakten förordar att lagen om signalspaning i förvarsunderrättelseverksamhet delas upp i två delar, den ena att avse information i etern och den andra information i tråd." Exemplet visar att regeringens strävan efter s k teknikneutralitet i lagstiftningen bara skapar problem. Nu har man i lagrådsremissen löst detta hjälpligt, men jag är övertygad om att nya problem kommer att uppstå på grund av "teknikneutraliteten" i lagstiftningen.

Handlar detta om att hålla FRAs arbetsmetoder hemliga? För vem finns detta hemlighetsmakeri - ryska FAPSI, amerikanska NSA, brittiska GCHQ? Al qaida och välorganiserade brottsgrupper vet att deras kommunikation är övervakad. Eller handlar det egentligen om att man inte vill ta en seriös diskussion med de egna medborgarna?

Bo sa...

Staffan,

Du är alltså för massavlyssning.

Det är ok, antar jag, men att försöka skriva om det som signalspaning blir bara löjligt, och du framstår som en lögnare när du säger att du hävdar individens integritet, för det gör du inte.

Stå för vad du tycker, och försök inte med omskrivningar.

Gurra G sa...

Att vara en politiker som vill massavlyssna sin egen befolkning är inget att vara stolt över Staffan!! Är det verkligen den här lagen du vill bli ihågkommen för??

Alla dina vackra ord om integritet och öppenhet blir bara ett patetiskt hycklande när du samtidigt driver igenom den här lagen.

Johan sa...

Staffan, du tycks ju vara en politiker som kan ändra dig, vilket ger visst hopp.

Du röstade ju JA till en ännu vidlyftigare lag 2007, FRA 1.0, och försvarade den med näbbar och klor ända fram till voteringen i fjol, när återremissen var ett faktum.

Det var för övrigt den versionen av lagen som Centrum för Rättvisa sedan anmälde till Europadomstolen.

Idag tar du avstånd från det förslaget och ger kritikerna rätt.
Utmärkt.

För tillfället är det överenskommelsen, FRA 2.0, du förespråkar.

Men du kan säkert ändra dig igen.

Törs vi hoppas på en Staffan Danielsson som i höst försvarar FRA 3.0 - den slutliga FRA-lagen som innebär filtrering i operatörsledet och förbud mot massinhämtning av trafikdata? En lag som kommer att skapa det fullgoda skydd mot de hot som du och andra fruktar.

Därtill tillsätter ni i september en sanningskommission med Anne Ramberg som ordförande.

Kan vi ta det som ett löfte?

Anonym sa...

I FRA 3.0 finns det också en riktig domstol som förhandsprövar, liksom en lagreglering av FRA:s informationsutbyte med andra länder.

Då kör vi på det då, eller hur, Staffan?

Leo sa...

Helt riktigt, Staffan. Sverige behöver signalspaning.

Vad vi inte behöver är den massavlyssning som den FRA-lag, som bland annat Centerpartiet var med och röstade igenom, innebär.

Anonym sa...

Mark och Mikael har i denna tråd genom sina oomkullrunkeliga argument förklarat vari din egen argumentation brister. Jag har egentligen inte så mycket att tillägga.

Det är bara att inse att frasen signalspaning endast användes av er avlyssningsvänliga för att via jingoism få folket ute i stugorna att svälja det beska avlyssningspillret. Ni borde ha kallat det massavlyssning, av ärlighetsskäl, eftersom det är vad det handlar om.

Mark och Mikael, snyggt jobbat !