söndag, april 26, 2009

Sveket mot de unga!

Anna Dahlberg har som rätt ofta ett utmärkt inlägg i Expressen.

Sveriges svek mot de unga på arbetsmarknaden. Och för den del även mot andra svaga grupper som invandrare.

En paradoxal mix av nedvärdering av de praktiska yrkena samtidigt som höga ingångslöner förhandlats fram och LAS (anställningsskyddet) gjorts till en helig ko, trots att det regelmässigt sätts ur spel genom diktat från den lokala fackföreningen.

Sammantaget gör detta att ungdomar har den kanske trögaste starten inom EU på arbetsmarknaden i Sverige och att Sverige har bland den högsta ungdomsarbetslösheten inom EU.

Detta är ohållbart, och centerpartiets mod att våga visa på detta och lägga förslag i rätt riktning är bra. Men när en bred politisk och facklig majoritet vägrar att flytta sina positioner i den riktning som är nödvändig behövs nya grepp.

Jag tycker att förslaget om en ungdomskommission för att bryta igenom med förändringar så att unga inte stängs ut från arbetsmarknaden som idag, är intressant!

Kanske något för centerstämman snart att ta upp?!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer: