fredag, april 03, 2009

Ska SÄPO få del av signalspaning?

En nyhetskanal "avslöjar" att en utredning ska lägga förslag som berör SÄPO och deras behov av underrättelser genom signalspaning.

Det ligger ingen dramatik i detta. I uppgörelsen mellan allianspartierna som våra riksdagsgrupper står bakom lyder punkt 7 så här:

"7. En utredning ska tillsättas för att se över polis och säkerhetspolisens behov av underrättelser."

Den utredningen - ledd av Anders Eriksson - kommer säkert inom kort med sina förslag. Ett av de allvarliga yttre hoten mot Sverige är kopplade till grov terrorism. Bl a SÄPO bekämpar denna. Det är möjligt och nog sannolikt att man under de strängt reglerade former som signalspaningen ska bedrivas i kan behöva få del av underrättelseinformation kopplad till grov terrorism och yttre hot mot Sverige.

Vi får se vad utredningen kommer att föreslå, vilket självfallet ska granskas noga, remitteras och diskuteras.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

7 kommentarer:

Anonym sa...

Staffan,
Det ligger något verkligt dramtiskt i detta! Det är i och för sig inte första gången somkompromissen urvattans.

MEN, detta är grövre då det rör en grundlägande aspekt av septemberöverenskommelsen, dvs att FRA shoppen stängs och att FRA inte blandas in i polisär spaning.

Du låter lite som en misshandlad hustrus försvar åt sin man.

Nu vet vi inte bara att att alla remissinstanser sågar september överenskommelsen, baserat både på integritet och effektivites argument. Nu vet vi också att det aldrig ens fanns en intention att försöka fälja överenskommelsen.

Detta är ett väldigt skarpt läge, du om någon borde inse allvaret.

Det enda hedersamma är att C bifaller S motionen om att riva upp existerande lag, som du kanske är medveten om at INGEN vill ha.

Nu är det upp till bevis för C och jag skulle säga också sista chansen-

Staffan Danielsson sa...

jag tycker att du överreagerar, Mikael.
Jag ser ärligt ingen dramatik i detta, det ligger ju helt inom överenskommelsen att särskilt utreda just SÄPOs behov av underrättelseinhämtning genom signalspaning, självfallet när det handlar om allvarliga yttre hot mot Sverige som avser utländska förhållanden och teletrafik över landsgränsen.

Niklas Starow sa...

Informationen som gick ut till medborgarna var att enbart trafik vars ursprung och mål ligger utanför sveriges gränser skulle vara föremål för FRA's granskning.

Nu ser vi att så inte är fallet.

Men ingen är förvånad egentligen, de enda "kritiker" som var nöjda med 25 september-överenskommelsen var de "kritiker" som fanns i riksdagshuset.


Utanför var tonläget annorlunda.

Vi sa redan samma dag som er överenskommelse blev offentlig att den bara var en rökridå (eller ett rundningsmärke)


Vad är det som är så fruktansvärt svårt att förstå?

Vår privata kommunikationer ska inte vara föremål för statlig inhämtning om inte brottsmisstanke föreligger.

Anonym sa...

Staffan,
Ta ett steg tillbaka och fundera över ditt eget resonemang. Uppgörelsen i september hade ett antal grundläggande punkter.

1)Att FRA’s access begränsas, detta är i realiteten omöjligt, därför kan inte denna punkt tillgodoses.
2)Att en domstol införs, detta föreslås inte i PM:et, istället är det ett nämndliknade konstruktion utan motpart, utan överklagande möjligheter och utan oberoende.
3)Att shoppen stängs (renodlas) och att polisiära myndigheter inte får access till FRA, nu visar man sin reella intention också i denna fråga.

Centerpartiets agerande i FRA frågan har varit skandalöst och nära på patetiskt ifrån början till slut. Alla charader och krumbukter ifrån förra året har i realiteten inte gett oss någonting. Massavlyssningen är intakt, shoppen är öppen, svenskar kan avlyssnas… jag kan fortsätta hur länge som helst.

Läs gärna det käcka ”centerpartiet fick Jackpot” pressreleasen ifrån september. http://www.centerpartiet.se/defaultnormal.aspx?id=65864 sedan kan du ju funder på hur förnedrade vi skall känna oss?

Nu sitter vi med en rent medborgarfientlig och repressiv lag sedan i januari som är fullkomligt oacceptabel för alla läger och det som skulle ersätta denna har havererat.

Staffan, detta är Centerpartiets unika möjlighet att försöka återskapa något sorts förtroende i integritetsfrågan, om ni sväljer förödmjukelsen å medlemmars vägnar, så kan ni glömma vårt engagemang, eller ens röst i nästa val. Detta är en fråga som är större än Centerpartiet, det handlar om respekten för individen, rättsäkerheten och demokratin, underskatta inte det.

Fredrik A sa...

Glöm inte bort ert eget öppenhetsmanifest. Proportionaliteten är det centrala här. Betänk vilka helt nya befogenheter som polisen fått de senaste åren. Det stora paradigmskiftet skedde med införandet av preventiv avlyssning utan konkret brottsmisstanke.

Ovanpå allt detta ska nu Säpo, och troligen även Rikskrim, kunna avlyssna trafik som passerar gränsen. Även här rör det sig om förebyggande avlyssning, oftast baserad på vaga misstankar.

Som vanligt försvarar du inskränkningarna med terroristhotet. På 1970-talet fanns flera aktiva terroristgrupper i Europa och terrordåd utfördes i Sverige. Likafullt fanns det då knappast någon politiker med självbevarelsedrift, som skulle ha lagt fram förslag som ens liknar dagens övervakning. Vid den tiden bedömdes värdena i den andra vågskålen väga tyngre.

Jan Freese, Datainspektionens förste generaldirektör, och en av landets främsta försvarare av den personliga integriteten genom åren, sa uppgivet i sitt sista teveframträdande:
-Bin Laden har segrat över hela linjen.

Jag är övertygad om att historien kommer att straffa dig och dina gelikar mycket hårt.

Connyt sa...

Punkt 6: FRA får endast bedriva signalspaning på beställning av regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten.

Antar att den (också) är struken nu då?

Staffan Danielsson sa...

Niklas, låt oss se vad Erikssons utredning kommer att föreslå, det är inte alltid media har hela bilden. Signalspaning mot allvarliga yttre hot mot landet får endast avse utländska förhållanden och trafik över landsgränsen.

Mikael, m fl. Det är korrekt att 15-punktsuppgörelsen begränsar inriktande myndigheter till de tre nämnda. Samtidigt skulle Polisens underrättelsebehov särskilt utredas. Vi får se vad utredningen föreslår, och jag instämmer självfallet i att detta och den fortsätta diskussionen är av stor vikt.