torsdag, april 23, 2009

Resultatlön i företag - varför inte?

Det har gått troll i bonusdebatten. Carl B Hamilton har rest några berättigade frågetecken kring regeringens beslut att ap-fonderna ska rösta för att företag där de satsar pengar bara ska ha fasta månadslöner och alls inget resultatlönesystem.

Mats Odell har i högt tonläge försvaret beslutet, och skyller stora delar av finanskrisen på alltför generösa bonusavtal. Det är verkligen att ta i.

Det hade varit bättre om instruktionen istället hade varit att villkoren för höga befattningahavare och andra i ett företag ska vara marknadsmässigt rimliga, och att eventuella resultatlöner också ska vara det. Rätt utformat ser jag mer fördelar än nackdelar med att en god arbetsinsats kan betals med någon eller några månadslöner extra, till exempel.

Liksom t ex min c-bloggarkollega Mårtensson.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Inga kommentarer: