tisdag, april 28, 2009

Piratpartiet, (v) och Junilistan...

Christian Engström, toppnamn på Piratpartiets EU-lista, avslöjar i ett inlägg på sin blogg att Piratpartiet visst inte är ett enfrågeparti. Engagemanget hos piratrörelsen för tillgången till och användningen av internet är imponerande, men lite synd, tycker jag, att man inte valde att bilda en stark intresseförening utan valde att bli ett politiskt parti. Men OK, det valet är gjort.

Nåväl, Piratpartiet och Christian kommer nu ut - nytt för mig i alla fall - att man vill fälla det nya Lissabonfördrag som alla EU-länders regeringar och parlament utan Irland (och inte riktig än Tjeckien) ställt sig bakom. Fördraget behövs för att EU ska fungera bättre och kunna välkomna nya medlemsländer. Och EU är som alla vet en stark och oerhört viktig kraft för fred och demokratin med mera i Europa och världen.

Jag har glatt mig åt det växande stödet för Europatanken i Sverige, och uppfattat att den är stark inte minst i t ex Stockholm.

Trist att Piratpartiet ansluter sig till Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Junilistan i fråga om EUs nya fördrag, tycker jag.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

18 kommentarer:

Grå sa...

Det finns en sådan sak som du efterfrågar. Den organisationen kallas Piratbyrån och är absolut inte ett parti.

Svamp sa...

Christer har skrivit många bloggposter tidigare om varför han tycker lissabonfördraget är dåligt. Sök på hans blogg och läs om du är intresserad.

Anonym sa...

Är EU för demokrati?! Du skojar?! Hela europa ser ju ut att bli en enda stor diktatur i en lagom nära framtid...

Daniel N i Norr sa...

"Fungera bättre" behöver långt ifrån innebära att det blir mer demokratiskt, eller för den delen bättre för medborgarna.

Att åtminstone försöka lösa det demokratiska underskottet i EU bidrar inte till fler konflikter, men att genom lissabonfördraget befästa den lär knappast öka demokratin.

Kim Jong-il tycker nog det fungerar bättre att styra landet utan en massa jobbiga medborgares åsikter.

Christian Engström (pp) sa...

EU är inte en demokrati idag. De enskilda medlemsländerna är demokratier, men inte EU självt. Om Lissabon antas riskerar det tillståndet att permanentas för lång tid framåt.

Den mesta makten ligger hos den icke-valda kommissionen, som arbetar i nära samarbete med storföretagens lobbyorganisationer.

Tyvärr blir det inga trevliga träffar på Wikipedia om man letar upp vad ett system kallas där den verkställande makten är framvaskad inom systemet istället för utsedd i val, och den rådgivande församlingen (beroende på utformning) av representanter för olika grupper i samhället, som till exempel näringsliv, arbetarorganisationer, sammanslutningar, församlingar och liknande.

EU ligger idag pinsamt nära den korporativa idealstaten, och med Lissabon förstärks och permanentas de tendenserna.

Det är inte en bra idé. Europa har erfarenhet av korporativism, och det var ingen rolig historia, för att uttrycka sig milt. Att ens gå åt det hållet är både farligt och olämpligt.

Därför säger vi nej till Lissabon. Jag har skrivit mer (med många länkar till ytterligare texter) på sidan om Piratpartiets syn på EU

Mark Klamberg sa...

Christian,
All den kritik som du kan rikta mot Lissabonfördraget kan du rikta med ännu större kraft mot dagens fördrag. Ändå försvarar du de nuvarande fördragen.

Jag har uppfattat att du vill ge parlamentet mer inflytande. Lissabonfördraget innebär att Europaparlamentets makt utökas på kommissionens och rådets bekostnad genom att medbeslutandeförfarandet blir ordinarie beslutsförfarande för alla beslut utom de som rör utrikes- och säkerhetspolitiken och vissa specialområden. Dessutom ger Lissabonfördraget de nationella parlamenten en möjlighet att bromsa förslag där EU ger sig på det nationella självbestämmandet (subsidaritetsprincipen).

Libertas verkar driva samma märkliga linje, de är för EU, vill ge mer makt till Europaparlamentet, men säger ändå nej till Lissabon.

Staffan Danielsson sa...

Hej Christian och Mark m fl.

EU består av 27 demokratier, många med rötter utanför detta. EU är ett mellanstatligt samarbete men med pragmatiska inslag av beslutsfattande även via kommission och parlament.

EU har och kommer att spela en oerhört viktig roll för Europa och - hoppas jag - världen, och jag vill se ett fungerande och bra EU-samarbete.

Det nya fördraget har diskuterats och beretts sedan 2001, tror jag, och är det redskap som nu behöver sättas i sjön. Visst kan man önska att enskilda delar i det hade varit mer optimalt utformade - utifrån olika utgångspunkter - men det tåget har gått och får diskuteras vid nästa omgång i framtiden.

Att då Piratpartiet - med sitt fokus på sina frågor - plötsligt (för mig och de flesta nya sympatisörer torde PPs nej till Lissabonfördraget vara en nyhet..) ställer sig jämsides med Junilistan och Vänsterpartiet och vill stoppa Lissabonfördraget, det tycker jag är mycket anmärkningsvärt.

Detta ville jag lyfta fram med mitt blogginlägg.

Leo sa...

Intresseföreningen fanns redan: Piratbyrån.

Fast den senaste tidens debatt visar ju absolut att Piratpartiet behövs - ni traditionella politiker verkar tyvärr helt ha glömt bort vad integritet, rättssäkerhet och medborgarrätt är.

Det är tråkigt. Frågan är om ni i C kommer låta PP behålla monopolet på medborgarrätt, eller om ni ska återgå till era rötter och återigen stå upp för demokratin? Jag hoppas fortfarande och jag verkar inte vara ensam.

http://mikaelelmlund.wordpress.com/2009/04/28/kommer-centerpartiet-att-lata-piratpartiet-behalla-monopolet-pa-medborgarrattsfragor/

Ha en bra kväll!

Anonym sa...

Jag håller med om att Lissabonfördraget faktiskt är ner demokratiskt än dagens. Således har jag svårt att förlika mig med PPs position på den punkten. Jag kan också tänka mig att den kan komma att ändras framöver. PP har nästan dubbelt så många medlemmar idag än vad man hade när beslutet om Lissabonfördraget togs så det bör nog tas med en nypa salt.

Johan Gustafsson sa...

Mycket talar för att EU kommer fungera sämre med Lissabonfördraget. Tänker främst på att länder kommer kunna ge förslag de inte gillar gult kort, dvs i praktiken veto. Dessutom är det anmärkningsvärt att vi som utgör EU:s befolkning inte får mer att säga till om. Varför får inte vi utse presidenten? Varför får vi inte rösta till ett paneuropeiskt parlament med makt att besluta över de frågor EU är bäst lämpad att bestämma över? Tänker här främst på beslut som rör den inre marknaden. Det är svårt för företag att konkurrera på olika villkor på en inre marknad, något du själv pekat på i flera debattinlägg. Gemensam reglering av marknadsmisslyckanden på den inre marknaden är förmodligen det enklaste sättet att åstadkomma en verklig inre marknad utan att snedvrida konkurrensen och därmed förlora effektivitet. Detsamma gäller utrikespolitiken där bla Kina och Ryssland spelar ut de europeiska länderna mot varandra. EU liknar mer och mer den amerikanska kontinentalkongressen, framförallt till sin funktion (dvs. infunktion). EU bör vara government of the people, by the people, for the people. Inte ett överstatligt projekt där våra nationella ledare fattar beslut åt oss. Det kan dem göra på den nationella arenan.

Staffan Danielsson sa...

Min huvudpoäng är att EUs 27 länder - regeringar och parlament - efter 8 års diskussioner nu är framme vid att anta - Irland återstår - den effektiviserade fördraget.

Att i detta läge satsa allt på att stoppa detta införande och börja om på ruta ett, i ett läge när samarbetet och utvidgningen behöver det nya fördraget, tycker jag är kontraproduktivt, om man gillar den oerhörda vikt som EU har betytt och betyder för fred och frihet och handel och milj mm. i Europa.

EU är i grunden ett mellanstatligt samarbete där regeringarna företräder sina länder. Skulle EU-parlamentet fatta besluten skulle EU närma sig USA-modellen, vilket väl möjligen fp rätt ensamma förespråkar i Sverige?

Christian Engström (pp) sa...

@Mark Klamberg skrev:
All den kritik som du kan rikta mot Lissabonfördraget kan du rikta med ännu större kraft mot dagens fördrag.Det håller jag med om, och jag riktar också lika mycket kritik mot dagens system. EU som det fungerar idag är en icke-demokratisk konstruktion med starka korporativa inslag.

Jag försvarar inte de nuvrande fördragen, utan jag är helt överens med alla som säger att dagens situation är ohållbar. Det är den.

Men rätt lösning på det problemet är inte att köra över folkviljan som den har uttryckts i tre folkomröstningar som har avslagit konstitutionen/fördraget, och tvinga igenom ett mycket dåligt och odemokratiskt fördrag.

Om Lissabon faller slutgiltigt blir den enda vägen framåt att börja om från början med en demokratiskt förankrad process, som kan leda fram till ett förslag som gör Europa till en demokrati. Den chansen ska vi ta.

Man kan aldrig använda "effektivitet" som ett argument mot att införa ett demokratiskt styrelseskick. Om det finns något som jag inte vill se, så är det Europa som en "effektiv" icke-demokrati. Hu!

Lissabonfördraget innebär att Europaparlamentets makt utökas på kommissionens och rådets bekostnad genom att medbeslutandeförfarandet blir ordinarie beslutsförfarande [...]
Dessutom ger Lissabonfördraget de nationella parlamenten en möjlighet att bromsa [...]
Jag håller med om att de här två punkterna iofs är förbättringar. Men det är mycket små förbättringar i praktiken, kan jag konstatera efter mina egna praktiska erfarenheter i samband med striden mot mjukvarupatenten.

Jag har utvecklat precis den här kritiken i inlägget Ett bra nej för Europa.

I korthet:
1) Även med medbeslutandeförfarandet ligger det mesta av den reella makten hos den icke-valda kommissionen.
2) De nationella parlementen har redan idag möjlighet på pappret att säga nej till en politisk överenskommelse, men det är bara på pappret. Det skulle det vara även med Lissabon.

Min grundfråga kvarstår: Hur gör jag för att rösta på oppositionens presidentkandidat i Europa enligt Lissabon?

Gurra G sa...

Jag är också emot EU:s nya grundlag. Mest på grund av det odemokratiska sätt den tillkommit på. Att Europas folk vägras rätten att delta och i de få fall de får rätt att säga nej, så körs de över. Ungefär som med FRA-lagen så ändras några meningar och så kör man på som vanligt.

I Sverige har det inte funnits någon som helst chans för befolkningen att påverka grundlagen. Ingen folkomröstning, ingen debatt inför valet.

Hur ser du Staffan på den här aspekten på EU? Att folken inte får vara med. Jag tror det är därför EU har så svårt att slå rot i folksjälen.

Du och övriga makteliten bestämmer över våra huvuden vad som är bäst för oss. "vi i riksdagen vet bättre vad som är bäst för er. Kom inte med era korkade åsikter om att fördraget är fel".

Jag tror i alla fall att den här arroganta attityden från er gör att EU aldrig fullt ut kommer accepteras. EU är ett elitens projekt och kommer så vara ända till ni lyssnar på befolkningen. Det har ni inte gjort hittills.

Staffan Danielsson sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Staffan Danielsson sa...

Staffan Danielsson sa...
Christian vill börja om en reformering av EUs nya fördrag från början och "göra EU till en demokrati".

Gurra G hävdar att "EU kommit till på ett odemokratiskt sätt".

Det är stora ord.

Europeiska Unionen består av 27 länder som alla är demokratier, och som från en kärna på sex stycke 1957 började ett nära samarbete för att förhindra fler krig och världskrig med Europa som startpunkt. Detta har betytt oerhört mycket och är i grunden en mycket stor framgång för EUs folk och länder.

Eftersom det i grunden är just ett mellanstatligt samarbete är det ländernas regeringar - valda av sina folk - som ofta företräder i Bryssel. Vore det det valda EU-parlamentet som ensamt bestämde skulle vi snart ha ett EU som mer påminde om USA än om det mellanstatliga EU som vi idag har.

Att benämna det samarbete som sker inom EU för att med mycket stor respekt för ländernas och respektive regeringars olika synpunkter utveckla fred och välstånd med mera , som en "icke demokratisk konstruktion" blir väldigt märkligt.

Ligger kanske Piratpartiet nära vänsterpartiet som vill upplösa EU och börja om från början, något som är fullständigt orealistiskt och skulle innebära att Europa skulle börja spela rysk roulette med sin framtid.

torsdag, april 30, 2009

Gurra G sa...

Jag säger inte att EU kommit till på odemokratiskt sätt. Utan att den nya fördraget eller nya grundlagen gjort det på grund av att ni kör över alla försök till folkligt medbestämmande. Kan du inte hålla med om att det finns ett visst problem här? Att det finns en liten "von oben" attityd från er i makteliten? Att vi, den folkliga pöbeln, inte förstår vårt eget bästa.

Läs vad jag skriver och inte vad du tror att jag skriver.

samface sa...

"Ligger kanske Piratpartiet nära vänsterpartiet som vill upplösa EU och börja om från början"

Nej. Något sådant säger inte varken Piratpartiet eller Christian Engström.

Den där retoriken känner vi igen från FRA-debatten. Vi som var kritiska skulle minnsann komma med ett bättre förslag för att införa storebrossamhället, annars är vi ju orealistiska. Man kunde helt enkelt inte greppa att det var själva storebrorssamhället vi ville motverka, eller ens att det var det man verkade för när man införde massavlyssning.

Piratpartiet tar ställning mot Lissabonfördraget, inte för att vi vill behålla de gamla fördragen, utan för att det nya inte innebär någon förbättring. Tvärtom cementerar Lissabonfördraget många av de demokratiska underskotten vi har idag så vi får leva med dem för en väldigt lång tid framöver. Vi är som sagt inte för de nuvarande fördragen, utan möjligheten att fortfarande kunna göra något åt de problem som de utgör.

Sedan tycks Staffan ha glömt vad demokrati betyder. Lissabonfördraget innebär väsentlig maktförskjutning från den svenska riksdagen till Bryssel, till den grad att EU inte längre handlar om mellanstatligt samarbete, om EU någonsin handlat om det. Ett rent mellanstatligt samarbete erfordrar knappast något parlament, än mindre en överstatlig konstitution.

I och med Lissabonfördraget åsidosätts den svenska grundlagen ännu en gång för att ersättas av den från främmande makt. Den här gången tyckte man dock att det inte erfordrades någon folkomröstning eller ens någon form av offentlig debatt, utom den lilla riksdagsdebatt som föregick den redan uppgjorda röstningen, avklarad på en förmiddag när folk är på jobbet och inte lägger sig i.

Påstår man att Sveriges ratificering av Lissabonfördraget har någon som helst folklig förankring så har man inte så lite snedvriden syn på demokrati. Att den enda nation som folkomröstat om Lissabonfördraget säger nej säger mig att alla medlemsländernas totala folkomröstningar har sagt 100% nej. Nej sidan leder därmed med 1-0.

Irland är ett föredömme i denna fråga. Deras svar är oklanderligt demokratiskt. Det är inte Sveriges. Ifall man inte respekterar det och genomföra ytterligare en folkomröstning så tycker jag vi i Sverige skulle lika gärna kunna göra om EU-folkomröstningen ända tills det blir ett annat svar än sist, eller hur?

Staffan Danielsson sa...

bara en kontrollfråga, Samface.

Du skriver att "Irland är ett föredöme i denna fråga. Deras svar är oklanderligt demokratiskt."

Detta är alltså din uppfattning även efter den folkomröstning som kommer att ske i höst, oavsett hur utgången blir?

(Demokrati innebär för övrigt inte att folkomröstningar - i Sveriges fall rådgörande - är det enda sättet att besluta om i viktiga frågor.)