torsdag, april 30, 2009

Höj maxtaxan - åtminstone till nivån från 2001!

Berthel Nordström är mycket engagerad i pensionsfrågorna och skickar en del epost till riksdagen. Jag kan instämma i mycket av den analys av maxtaxan har gör (se nedan).

Maxtaxan på dagis innebär ju att de med högre inkomster utöver den stora kommunala subventionen till daghemmen får en särskild subvention ytterligare.

Maxtaxan infördes 2001, och penningvärdet har urholkats rejält sedan dess. Maxtaxetaket har inte höjts i takt med inflationen vilket gör att barnomsorgen har blivit ständigt billigare för de med högre inkomster sedan 2001 vilket det allmänna istället betalar. Medan de med lägre inkomster som ligger under taket har fått allt högre avgifter.

Maxtaxan kan ifrågasättas, den infördes 2001 och jag tycker att den taknivå som då infördes rimligen bör räknas upp med inflationen!

Berthel Nordström:
"Barnomsorgen kostar nu mellan 7 500-9 500 kr per månad och barn och har ökat i takt med lönerna - c:a 24 %. Föräldrarna betalar max 1 260 per månad eller max 3 % av inkomsten för första barnet. 1 260 kr är just 3 % av en familjeinkomst på max 42 000 kr. Den avgiften har legat fast sedan år 2001.

Låt oss se hur utfallet blivit. En ensamstående barnskötare som år 2001 hade 14 700 kr fick en avgift om 441 kr/månad för sitt barn. År 2008 hade hennes lön ökat till 18 200 kr och då blev hennes avgift 546 kr/månad = en ökning med + 24 %. Hon har sålunda varit med och betalt kostnadshöjningarna.

För en familj - där mannen år 2001 hade en lön på 25 000 och hustrun 17 000 - blev maxavgiften 1 260 kr/månad. År 2008 har kvinnan blivit riksdagsman och fått en månadslön på 52 900 kr. Totalt hade familjen då en sammanlagd inkomst på 82 000 kr/månad. Ändå betalar de inte mer än de gjorde 2001. De har fått en subvention.

Egentligen kan man ju fråga sig varför det överhuvudtaget skall finnas en maxinkomst. Varför skulle inte riksdagsfamiljen kunna betala 3 % av sina 82 000 - d.v.s. 2 460 kr per månad. Det blir ändå en rejäl rabatt på kostnaden på 9 500 kr/månad."

Barnomsorgen kostar nu mellan 7 500-9 500 kr per månad och barn och har ökat i takt med lönerna - c:a 24 %. Föräldrarna betalar max 1 260 per månad eller max 3 % av inkomsten för första barnet. 1 260 kr är just 3 % av en familjeinkomst på max 42 000 kr. Den avgiften har legat fast sedan år 2001.

Låt oss se hur utfallet blivit. En ensamstående barnskötare som år 2001 hade 14 700 kr fick en avgift om 441 kr/månad för sitt barn. År 2008 hade hennes lön ökat till 18 200 kr och då blev hennes avgift 546 kr/månad = en ökning med + 24 %. Hon har sålunda varit med och betalt kostnadshöjningarna.

För en familj - där mannen år 2001 hade en lön på 25 000 och hustrun 17 000 - blev maxavgiften 1 260 kr/månad. År 2008 har kvinnan blivit riksdagsman och fått en månadslön på 52 900 kr. Totalt hade familjen då en sammanlagd inkomst på 82 000 kr/månad. Ändå betalar de inte mer än de gjorde 2001. De har fått en subvention.

Egentligen kan man ju fråga sig varför det överhuvudtaget skall finnas en maxinkomst. Varför skulle inte riksdagsfamiljen kunna betala 3 % av sina 82 000 - d.v.s. 2 460 kr per månad. Det blir ändå en rejäl rabatt på kostnaden på 9 500 kr/månad.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

3 kommentarer:

Anonym sa...

Avgifter ska vara just avgifter och inte ett sätt att införa extrabeskattningar!
Vill du höja skatten för barnfamiljer så säg det!
Maxtaxan omvandlade nästan ett skatteutag till en avgift, (eg borde det inte vara en maxtaxa utan en enhetlig taxa)

Yngve Sunesson sa...

Varför ska staten överhuvudtaget lägga sig i vilka avgifter kommunerna sätter. Det finns ingen anledning att höja maxtaxan - ta bort statens styrning helt! Vill kommunerna förbättra kvaliteten med hjälp av något högre taxa så bör det vara fritt fram.
(Idag har ju avgifternas andel sjunkit till under tio procent av kostnaden.)
Yngve

Staffan Danielsson sa...

Tänkvärda kommentarer!

Min poäng var mycket att varför ska maxavgiften sjunka med inflationen, som den gjort sedan 2001. Ska barnomsorg vara "gratis", betalad av kommunalskatten? Och vårdnadsbidraget för de få som kan vilja detta - och bespara kommunen en kostnad på 140.000 kr (?) - en mycket liten återbäring.

jag kan hålla med om värdet av att diskutera inkomstrelaterade eller inte taxor.

Nu har skatten sänkts för alla genom jobbskatteavdraget samtidigt som "egenavgiften" för dagisplats har sjunkit realt för de som betalar max, blir det inte för mycket av det goda..?