lördag, april 04, 2009

Kan centern älskas till döds..?

Jag är övertygad om att centerpartiet står starkt inför valet; ett modigt,liberalt,grönt och företagsamt parti som håller t ex integriteten och landsbygden högt. Ett starkt och regringsdugligt parti som klarar av den svåra konsten att regera, vilket även innebär att kunna och att tvingas kompromissa.

Jag har själv tyckt att kompromissen blev för dålig vad gäller jordbrukets C02-skatter nyligen, och arbetar för att finna vägar framåt som rättar till det hela. Trots min besvikelse så inser jag att centern haft starka motkrafter att hantera i form av t ex finansdepartement och i form av ett mycket stort regeringsparti och ett mycket liberalt sådant. Lösningen är inte att lämna centerpartiet utan att stärka centerpartiet i dess fortsatta kamp för de gröna näringarna och landsbygden.

Centerpartiet håller integritetens fana högt i alliansen, och enligt min uppfattning har vi verkligen drivit på för att hävda denna i den svåra avvägningen mellan landets säkerhet och graden av integritetsintrång vid strängt kontrollerad signalspaning. De två enskilda riksdagsledamöter som betytt mest för detta är - också enligt min uppfattning - Annie Johansson och Fredrick Federley som drivit på i flera år för detta och verkligen "fick stenen i rullning".

Jag tycker det känns orättvist när de har drabbats hårt av kritik i närmast oförsonliga och ihållande former.

Nu backar centerpartiet i en enda opinionsmätning hos ett institut där det alltid svänger starkt i mätningarna. Det ska tas för vad det är, men väcker givetvis debatt.

Jag gör själv en liten koppling till missnöjet hos de gröna näringarna.

Integritetsvännerna gör kopplingar till att de tycker att vi lyckats för dåligt i signalspaningsavvägningen samt i Ipred-frågan.

Tja, vem vet. Det jag däremot vet helt säkert är att varken landsbygden eller integriteten vinner något på att det blir två stora partier som tar hand om rösterna med centerpartiets väljare i soffan eller någon annanstans.

Vi måste kunna - självfallet - ha en öppen och kritisk debatt kring hur vi lyckats hävda våra uppfattningar i regeringsarbete. Jag tycker verkligen i det stora hela att vi lyckats väl, och att vi är ett verkligt regringsdugligt parti.

Utan centerpartiet i regeringen - eller med en vänsterregering - är jag övertygad om att både landsbygden och integriteten kommit mycket sämre ut. Vi har definitivt gjort skillnad.

Detta innebär dock inte att vi fått igenom våra uppfattningar helt och hållet, så är det att regera.

Det vore bra om vi tillsammans kunde se framåt hellre än bakåt och tillsammans arbeta för att centerpartiet kan ta vara på möjligheterna att fortsatt hävda en levande landsbygd och att fortsatt hävda integriteten, t ex vid hanteringen av klimatpropositionen och vid den kommande kompetteringspropositionen och därefter kontrollstationen för signalspaningen.

Jag accepterar att vi kan ha olika bilder av hur väl centerpartiet lyckats hävda sina hjärtefrågor i regeringsarbetet som bygger på den hårda verkligheten och på kompromisser mellan de 4 allianspartierna.

Läs även andra bloggares åsikter om

10 kommentarer:

Håkan Larsson sa...

Staffan!
Tyvärr ligger det nog en del i Demoskops mätning, även om jag också vet att det ofta svänger mycket i deras opinionsundersökningar.
Problemet är att våra kärngrupper idag har svårt att känna igen sig i den politik som förs. Du har lyft dieselskatten och jordbruket, som borde ha kunnat hanteras på ett mycket bättre sätt. Här i norra Sveriges inland väntar vi fortfarande på den centerpolitik vi drev i opposition. När nu Centerpartiet har ansvar för den regionala utvecklingspolitiken borde det kunna hända mycket mer.
Vi måste återknyta till våra gröna rötter för att kunna gå framåt på ett offensivt sätt.
Centerpartiet är ett radikalt grönt och decentralistiskt mittenparti och inte det nyliberala parti till höger om moderaterna som hos många är bilden idag. I det läget tvivlar kärngrupperna.
Jag hoppas att vi nu kan visa att vårt parti är det genuina gröna folkrörelseparti för att hela landet ska leva och utvecklas som Sverige så väl behöver. Men det kräver krafttag.
Med hälsning från ett strålande vårvintervackert Jämtland.
Håkan

Gurra G sa...

Staffan! Ge mig ett riksdagsbeslut som ökat den personliga integriteten i samhället! Säg mig i vilken fråga Fegerley och Annie "fått stenen i rullning" till ett öppnare samhället. Är det IPRED kanske? Eller rent av FRA som gjort Sverige till ett mer öppet och friare land??

Vilding sa...

Centerpartiet är dött. Vår största fråga var kärnkraften. När vi hade fingret på knappen via Maud, valde hon att avbryta.

En sådan chans ges inte två gånger. Du är antingen för något på riktigt eller inte. Sen må vi vara liberala och ha bra åsikter. Men det har moderaterna också.

Eller ska du gå till val på att "nästa gång" är vi emot kärnkraft!

Staffan Danielsson sa...

Det rör sig uppenbarligen i väljarkåren just nu, det går alliansens och moderaternas väg medan centerpartiet hamnar i skymundan. Centerpartiet ligger stadigt mellan 6 och 7 procent i de flesta undersökningar, men demoskop - som brukar slå kraftigt och ofta ge C låga siffror - visar nu en låg siffra.

Jag är trygg i att centerpartiet i vanlig ordning kommer att få mer fokus inför valet och kunna lyfta ett antal procent över nuvarande snittnivå i opinionsundersökningarna.

Ändå är det självfallet bra att diskutera vad centerpartiet tillför och hur vi har lyckats. Jag menar entydigt att det är bra för Sverige med en alliansregering, jag menar att centerpartiet har tillfört massor t ex i fokuseringen på låg- och medelinkomsttagarnas skattesänkningar, på regeringens starka miljö- och klimatpolitik och på att hävda integritetsfrågorna.

Visst, säger någon, men borde inte signalspaningen förbjudits, IPRED-lagen stoppats och ACTA-diskussionerna lagts på is. Och ni vet att jag har inställningen att signalspaningen för landets säkerhet ska tillåtas men vara strängt kontrollerad, att den tekniska utvecklingen ger ett sorts paradigmskifte där upphovsrätten inte kan tillåtas diktera regelverken för privat filkopiering i all oändlighet utan måste anpassas till faktiska realiteter, och att juridiska och ekonomiska sanktioner mot att personer i alltför hög grad byter filer med varandra måste vara rimligt avpassade.

Nej, sitter man i en regering måste också verkligheten vägas in när vi ser resultaten. "Tyvärr" måste en ansvarsfull regering ta ansvar också för landets säkerhet, "tyvärr" handlar fildelningsdebatten också om upphovsrätten och om internationella överenskommelser.

Beaktar vi den verkligheten anser jag alltså att regeringens politik i dessa frågor i väsentlig grad har påverkats åt rätt håll av centerpartiets drivkraft.

Jag accepterar fullt ut att engagerade medlemmar och medborgare tycker att vi borde ha lyckats ändå bättre, men min poäng är att verkligheten finns där och sätter gränser för hur långt vi kan komma i dag. Och jag menar att någonstans måste vi gå vidare i det vi är överens om, våra grundläggande uppfattningar i dessa frågor och hur centerpartiet ska fortsätta att göra skillnad och driva dem framåt.

Om jag återgår till dippen i demoskop, och jag vill minnas att demoskop haft centerpartiet under 4 procent även i enstaka tidigare undersökningar när snittet oförändrat ligger runt 6-7 procent, så tror inte jag att regeringens starka klimatproposition har någon koppling till mätningen. Jag gillar att vi stoppar skattepengar till kärnkraften och satsar kraftfullt på det förnybara.
Jag tror inte heller att integritetsfrågorna kan vara en faktor till att moderaterna får höga siffror på alla övriga partiers bekostnad, utan grundorsaken är att m får just nu all credit för regeringens skickliga sätt att styra Sverige genom krisen.

Däremot tror jag kanske att det inte gagnar centerpartiets siffror att de gröna näringarna oroas så starkt av en enskild del i kliatpropositionen att de talar om den i termer av "närast en krigsförklaring. Här behöver snarast fredspipor rökas så att regering och gröna näringar blir överens och drar åt samma håll!

Anonym sa...

Staffan,
Vi är många Centerpartister som skulle voilja hålla med dig, men hur kan vi?

I Signalspaningsfrågan har inte Centerpartiet lycktas med NÅGONTING, inte heler i IPRED frågan. Att säga att det är värre i Nordkorea, eller säga att det kunde blivit värre duger, det är inget argument för någonting.

Vilken av punkterna ifrån September tycker du Centerpartiet har bevakad, vilken av punkterna får genomslag i det PM som gått ut??? HUr kan du hävda att SÄåo utredningens rapporterade slutsatser faller inom ramen för Septemberöverenskommelsen???

Jag är Centerpartist, men jag är i första hand liberal, och min frihet och privatliv kommer i första hand. Om Centerpartietstruntar i detta, som nu är fallet tvingas vi att aktivt bekämpa vårt eget parti i nästa valrörelse, förstår du frustrationen.

Federley och Annie är en beslastning för partiet och en provoktion, så jag hade inte använt de namnen i samma mening som ordet personlig integritet.

Inte för att de åstadkommit mindre än någon annan i vår riskdagsgrupp, men eftersom dessa två individer verkligen utmåladre sig själva som om de stod för något i denna fråga, därför blir deras svek så mycket större.

Jag liksom många andra liberala Centerpartister avvaktar stämman för att ge partiet en sista chans, men det kommer krävas ett stor omsvängning. ALDRIG kommer jag att rösta för ett parti som aktivt arbetar för en reporessiv och individfientlig lagstiftning, ALDRIG.

Erik Hultin sa...

Staffan:
Det finns skillnader mellan hur frågorna har ställts av Skop resp. Demoskop.

I det fall där Centerpartiet når dryga 6% (Skop) är frågan "Vilket parti tycker du bäst om?" och i det andra fallet (Demoskop) ställdes frågan "Vilket parti skulle du rösta på?".

Ska man nu skruva och vrida lite på statistik (och det ska man generellt sett INTE göra, men ändå...) så är det många som tycker att Centerpartiet är ett sympatiskt parti som man INTE tänker rösta på.

Kanske har ovanstående att göra med att vi säger oss stå för en sak, men att vi sedan gör tvärtemot.

Med tanke på folks uppfattning om vad so har skett när det gäller integriteten så är det nog bäst att inte tala så mycket om att hålla "integritetens fana högt" och att framhålla vare sig Annie eller Fredrick som praktexemplar i det fallet. Skillnaden mellan de två och övriga c-riksdagsledamöter är att just de två så öppet försökte stå för en sak, men att de sedan svek när det väl kom till kritan.

I övrigt så tycker jag att Håkan Larsson uttrycker sig mycket väl i sin kommentar. Värt att ta till sig.

Erik Hultin sa...

Jag skulle kanske tillägga att vi i senaste valet fick 7,88% av rösterna, och i skenet av detta så kanske vi inte ska vara så nöjda med vare sig 6,1% eller 3,4%.

Staffan Danielsson sa...

Jag sa det mesta jag ville i mitt förra inlägg..!

Alliansuppgörelsen från i höstas om att ytterligare stärka integritetesskyddet givet att signalspaning ändå accepteras kommer givetvis att följas av regeringen, och jag argumentationen för att punkterna inte längre gäller tycker jag är mycket tunn. Låt oss återkomma till detta när propositionen kommer i maj.

Jag nämner verkligen med stor respekt Fredrick Federley och Annie Johansson vad gäller centerpartiets integritetsarbete, och jag tycker det är trist med fortsatta påhopp.

De driver verkligen dessa frågor, och gjorde detta även i fråga om signalspaningen, och bidrog i hög grad till de successiva förstärkningar som gjorts under hela beredningsprocessen i regeringen och sedan i riksdagen.

Hela alliansen står nu bakom att signalspaning för att skydda landets säkerhet mot yttre hot tyvärr behöver bedrivas under strängt kontrollerade regelverk.

Socialdemokraterna försöker ge intrycket av att de kanske vill stärka ytterligare, samtidigt som vi ju alla väl egentligen vet att lagen varit mindre integritetsskyddande om de haft makten.

Det är rätt att förväntningarna på Fredrick och Annie tog sådana proportioner att många trodde att de inte ville ha någon signalspaning, vilket ledde till den svekdebatt som några fortsätter att återkomma till.

Det finns andra uttalanden som i så fall mera borde diskuteras, t ex när en ledande folkpartist i en Aktuelltsändning lovade svenska folket att endast acceptera signalspaning när det föreligger brottsmisstanke.

Anonym sa...

Det visar på en betydande brist på ambition om vi ska försvara våra beslut med att "med socialdemokraterna skulle det vara ännu värre". Men du har en poäng! Med National socialister skulle det vara ännu värre, men tyvärr Staffan, inte tillräckligt mycket värre.

Att Annie och Fredrick arbetar för dessa frågor kan ingen motsäga, vi kan bara konstatera att Centerpartiet har aktivt genomfört ett paradigmskifte i svensk politik, ett medborgarfientligt sådant, på ett år betydligt större än vad socialdemokraterna lyckats med under hela efterkrigstiden. Om nu dessa två integritetsentusiaster som du nämner sysslar med det du säger, borde kanske deras kompetens ifrågasättas snarare än deras goda vilja, jag är villig att lyssna på det argumentet.

Fast det är klart, det är ju värre i Nordkorea, så vad gnäller vi för?

Staffan Danielsson sa...

Mikael, jag förstår vad du vill ge uttryck för med liknelsen med Nordkorea, men den skjuter över målet så enormt att den slår fel, tycker jag.

Jämför med t ex Tyskland, Norge eller Nederländerna istället. Eller med andra alliansfria länder som Österrike eller Schweiz.

Men vi vet ju inte hur alla dessa signalspanar till skydd för ländernas säkerhet.

Nej, just det.

Sverige har nu tydligt reglerat hur denna spaning får ske under sträng kontroll. Tidigare fanns inte mycket ledning att hämta.

Det tycker jag är ett stort framsteg. Det ger också en öppen debatt, också bra.

Om några år ska den nya lagen utvärderas vid en kontrollstation, också viktigt.

Centerpartiet har varit drivande för de många instrument för att skydda integriteten som har byggts in, tillsammans med Folkpartiet.

Socialdemokraterna hade inte byggt in så mycket integritetsskydd om de fortsatt att regera, det är jag övertygad om. Nu bedriver de en rätt billig oppositionspolitik.

Vänsterpartiets integritetsfernissa är rätt sent påkommen efter 1900-talets nära samarbete mycket länge med både Ryssland och kanske även Nordkorea.

Miljöpartiet kan ta ut svängarna i olika frågor och gör så, men ser man deras samröre med socialdemokraterna sedan länge så landar uppgörelserna ofta långt ifrån deras ingångar.

Vi i centerpartiet driver integritetsfrågorna och lyssnar på våra medlemmar. Vi landar inte där alla vill, eftersom uppfattningarna varierar, och du är mycket tydlig i din kritik, Mikael.

Diskussionen fortsätter. Den har varit kanske intensivast i centerpartiet. Låt oss fortsätta debatten utifrån våra grundläggande värderingar och med respekt för den svåra verkligheten och dess avvägningar i just denna fråga.