torsdag, mars 19, 2009

Välkommen Allan!

I söndags hade jag en längre bloggbetraktelse kring tillkomsten av den försvarsproposition som läggs fram idag.

Det innefattade en granskning av folkpartiets storvulna ord contra den krassa verkligheten. Samtidigt ska det bli intressant att ta del av och studera den återuppståndna delen av invasionsförsvaret - de 4 extrabataljonerna - och bedöma kostnad contra effektivitet.

En av de ledande svenska försvarspolitikerna med stora kunskaper och ett brinnande engagemang långt in i försvarsmakten är Allan Widman. Den svenska försvarsdebatten består i väsentlig grad av hans contribution. Ofta med goda poänger, alltid mycket välformulerad, vass och samtidigt artig!

Det är roligt att Allan nu blir bloggare, och också deltar i försvarsdebatten i detta forum.

Jag ser nu att hans signatur blir "strilaren 2", med anledning av att strilaren 1 plötsligt tystnade i veckan, sannolikt utsatt för på tryckningar inom sin myndighet. Strilaren är en förkortning av stridsledning, närmast flygstridsledning, och inläggen var initierade.
Även jag tycker att det är viktigt med yttrandefrihet och att många deltar i debatten.

Major Peter Neppelberg som är mycket initierad stridsledare har också gått ut med öppna brev och debattartikel.

Jag kan förstå att försvarsmakten kan känna irritation över att "underhuggare" i organisationen går ut och driver sina uppfattningar. Och någonstans går det självfallet en gräns för vad man ge uttryck för, kopplad till t ex sekretess. I vårt land är det dock uppenbart att den gränsen är och ska vara generös.

3 kommentarer:

Torkel sa...

Stril betyder "stridsledning och luftbevakning".

Anonym sa...

Försvarsledningens irritation beror nog mer på att de inte längre kan mörka missförhållanden och generositet med skattebetalarnas pengar.

En falang inom officerskåren har länge och till kostnader på många miljarder drivit fram ett koncept kallat NBF som nu efter 15 år, när det börjar bli tillräckligt konkret, har visat sig inte hålla måttet.

Widman, Neppelberg, Strilaren och Wiseman, m fl har valt att avslöja detta eftersom det handlar om (bristen på) försvarseffekt och skattemedel. De presenterar härtill alternativa förslag som skapar högre effekt på kortare tid till avsevärt lägre kostnad.

Det är inte populärt i vissa kretsar på högsta ledningsnivå i FM. Beslutskulturen i FM är ju sådan att "alla" chefer av betydelse vill ha sista ordet men "ingen" tar gärna konsekvenserna av sina gärningar.

Staffan Danielsson sa...

Tack för två sansade kommentarer (och det är nog inte min bror flygkaptenen som definierat strul, förlåt stril.

När jag som ny försvarstalesman för centerpartiet läste in försvarsdebatten genom åren var det väldigt mycket om Nätverksbaserat Försvar kring sekelskiftet. Det har sedan avtagit och nu kommer kritiken. Självfallet är detta en viktig fråga att granska och diskutera