tisdag, mars 03, 2009

Signalspaning hos både FRA och SÄPO...?

Henrik Alexandersson gläder sig tillsammans med några andra åt att Säkerhetspolisen kanske borde få bedriva en alldeles egen signalspaning:

"Det är inget stort problem om Säpo får sköta sin egen avlyssning, inom de regelverk som finns i dag. Jag citerar mig själv "Dessa kontrollfunktioner är ju trots allt utarbetade utifrån konkreta exempel på missbruk och bör vara någorlunda väl fungerande. Man kan lära av sina misstag."
Och om Säpo tas ut ur ekvationen – vad återstår då?
Jo, om vi stannar kvar vid FRA 2.0-uppgörelsen, den militära signalspaningen och politisk spaning på regeringens uppdrag.
För ren militär signalspaning behövs ingen inkoppling av telekablarna till FRA!"

Så långt Hax analys.

Jag vill ju inte vara någon glädjedödare, men några synpunkter ändå. Det är ju ingen hemlighet att det varit revirstrider i denna fråga mellan olika departement och myndigheter, och att starka krafter inom t ex polis- och justiriekretsar gärna vill ha den lösning som Hax gillar, dvs att polisen dels avlyssnar vid brottsmisstanke som nu och dels har en alldeles egen signalspaning istället för att behöva ansöka om tillstånd hos den nya domstolen. Då får vi två olika system för signalspaning...Är det så bra? Och ska vi då ha dubbla kontrollsystem också, eller kan de vara lite lättare för polisen som ju "lär av sina misstag"?

Anders Eriksson med ett förflutet i Polisen utreder just nu detta, och vi får se vilka förslagen blir. Men det är mycket grannlaga frågor, även detta!

Sedan är det ju faktiskt ingen sanning att militär signalspaning är detsamma som spaning på signaler i etern. Dels går signalströmmar i kabel ibland via etern, dels går ju en så dominerande del av telekommunikationerna idag i kabel över landsgränsen att signalspaningen utan tillgång till dessa ger allt mindre underrättelseinformation till skydd för landets säkerhet.

Det är ju mot den bakgrunden som Kontrollmyndigheten enligt den nya lagstiftningen ges tillgång till samverkanspunkterna, och sedan får FRA ansöka hos Försvarsunderrättelsedomstolen om tillstånd för spaningsinriktningar och till de specificerade delflöden som bedöms aktuella. Kontrollen av denna verksamhet ska sedan bedrivas på ett antal noga specifierade sätt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

9 kommentarer:

Erik Hultin sa...

Ska vi då alltså ha kvar FRA 1.o samt (oavsett remissinstansernas yttranden) inför FRA 2.0, men inte ge SÄPO rätten att signalspana?

Jag får inte riktigt någon rätsida på vad det är du menar?

Hade det kanske ändå inte varit vettigare med dels en ordentlig översyn av integritetslagstiftningar och liknande, införandet av en författningsdomstol samt genomförande av sådana konsekvensbeskrivningar som Centerpartiet INNAN den första FRA-lagen ens lagts fram?

Just nu sitter vi nämligen med en stor talltik integritetskränkande puré framför oss.

Hela detta spektakel har gjorts i fullständigt felaktig ordning, och jag börjar få fasligt svårt att se någon annan utväg än att riva upp FRA-lagen, skrota FRA 2.0 samt gå tillbaka till ritbordet och börja om. Kanske den gången även ta sig en funderare över om de svenska medborgarna egentligen vill bli övervakade.

Anonym sa...

Staffan,
Det finns anledning att skilja på militär och civil spaning. Sammanblandningen av detta är en av de faktorer som närmast omöjliggör en rättssäker lösning under existeranmde FRA lag, oavsett om den upgraderas till 2.0.
Problematiken ligger till stor del i det breda mandat som FRA ges. En konstruktion där bara ren militär underättelse sökande tillåts hos FRA skulle ha bättre förutsättningar än den soppa som vi tittar på.
En bra regel är att inte ge demokratins nycklar till en myndighet som saknar demokratisk insyn.
Med dessa förutsättningar skulle en ordentlig utredning kunna komma fram till något vettigare, något demokratiska och något mer rättssäkert.
Existerande FRA lag är fel i sin grundkonstruktion, det kommer aldrig att kunna fundera på ett rättsäkert sätt.

http://mikaelelmlund.wordpress.com/2009/03/03/finns-det-en-ljusning-i-fra-fragan/

Staffan Danielsson sa...

Jag instämmer självfallet i att detta är svåra och grannlaga avvägningar. Eftersom Anders Eriksson utreder frågan om Säpos underättelsebehov och hur det ska täckas kan det kanske bli förslag i den riktning som uppenbarligen flera signalspaningskritiker också tycker är intressant.
För egen del vill jag noga studera förslagen och fundera djupare. Det kan finnas fördelar med att två olika myndigheter som signalspanar oberoende av varandra, men jag kan definitivt se nackdelar också.

Anonym sa...

Det är välkommet att du tar en funderare på detta, tyvär verkar du vara den enda Centerledamot vi har som tänker runt dessa frågor. Det som presenterats är ett nytt och kanske mer framkomligt tillvägagångssätt.
Vad jag hoppas du håller med om är att 1) rådande lag är oacceptablel, 2) Kompromissen ifrån september är "dead in the water", den är t.o.m sämre än version 1.0 i det att den är oacceptabel för ALLA.
Det enda vettiga är att börja om, det kan aldrig fungera med en spionlagstiftning som saknar medborgarnas förtroende, oavsett om den kan trixas genom en votering eller inte. Detta kräver en bred uppslutning i likhet med en grundlagsändring och måste utredas och debateras klart innan beslut fattas.

Michael Gajditza sa...

Hej Staffan!

Kan du förklara logiken i nedanstående?

De som förespråkar FRA lagen menar och återkommer alltid till tesen att den ska skydda oss mot terrorism och terroratacker. Det är så att säga deras grundpelare och absolut viktigaste argument.

Då tycker jag att om det är så måste det väl vara rätt dumt att avhända sig motmedel på det sätt man gör nu?

Terrorns mest "lyckade" attack mot västvärlden är utan tvekan 11/9-attacken mot World Trade Center och den genomfördes, som alla vet, med hjälp av flyg.

Sedan dess har ytterligare händelser där flyg varit inblandat skett på olika platser och idag står det i tidningen att en gerillagrupp på Sri Lanka använt sig av metoden.

Hur svårt det är att stoppa en sådan attack visade även Mattias Rust då han den 28/5 -87 flög in över det då fortfarande hårdbevakade luftrummet över Sovjet och landade på Röda torget.

Antag att man, mot förmodan, med hjälp av FRA-lagens bestämmelser om signalspaning skulle få reda på att två stycken tvåmotoriga Cessnor lyft från Örebro flygfält fyllda med sprängmedel och att deras mål är Kaknästornet och Riksdagshuset i Stockholm.

Återstående tid innan de är framme är, då meddelandet tolkats klart, 18 minuter.

I det läget är det bara att sätta sig ned och vänta på smällen för, som överste Pellnäs beskriver i sin artikel,  huvudstaden saknar luftförsvar.

Frågan blir, att om man nu är så trygg i ett avseende att man kan avveckla inte bara huvudstadens utan hela Mälardalens luftförsvar, hur kan man då på ett trovärdigt sätt hävda att man å andra sidan är så orolig att man måste skapa möjlighet att avlyssna varje svensk?

Logiken inte bara haltar, den existerar inte!! 

Staffan Danielsson sa...

Mikael:
jag står ju bakom den nya lagen, därtill att de ytterligare skärpningarna är bra...

Sedan får vi se hur de föreslås bli utformade , vad remisserna säger osv.

Michael: Jag tycker inte att ditt exempel håller.
Underrättelseinhämtning genom signalspaning i noga kontrollerade och bestämda former behövs tyvärr, det är en sak.
Och sedan är det en annan sak hur stort vårt svenska försvar ska vara, och hur utbildning och insatsberedskap ska fungera.

Anonym sa...

Visst staffan, du har sagt att du står bakom den nya lagen.

Frågan är, vet du "vad" den ny lagen är??? Följande kan redan konstateras;
1) Det kommer inte att bli någon "domstol"
2) Det kommer inte att gå att blockera bort svenska trafik
3) Det går inte att precisera begränsade trafikstråk
4) Upplysningsskyldigheten kommer inte att fungera
5) Förtroliga samtal som bikt kommer inte att fredas
6) Källskyddet bryts

m.m

Vad mer kräver du för att riva upp det här eländet, förklara gärna?

Michael Gajditza sa...

Så med andra ord har inte du heller någon förklaring till den brist på logik som exemplet visar.

Uppenbarligen är man så trygg gentemot yttre hot att man gör bedömningen att Mälardalen och Stockholm klarar sig utan luftförsvar.

I motsats till den trygghet som visas ovan står det faktum att man redan 1/1-09 införde en lag som möjliggör avlyssnandet av en hel befolkning.

Ett av de tyngsta skäl man angivit för att införa denna lag är den stora risken för terroristangrepp mot Sverige alternativt att vi måste kunna lyssna på ryssen.

Låt oss byta ut terroristerna mot ryskt bombflyg i det förra exemplet så blir logiken i agerandet ändå noll.

Om man vidtar åtgärder i den ena änden på skalan som säger en sak och vidtar helt andra åtgärder i andra änden, så måste du förstå att jag som väljare och medborgare undrar vad som är den sanna och riktiga bedömningen.

De båda är nämligen, enligt mitt sätt att se det, inte förenliga.

För övrigt så instämmer jag helt i mikaelelmlunds inlägg.

Överenskommelsen från i höstas är redan bruten genom statsministerns olika uttalanden.

Remissyttrandena visar att numera så är i stort sett ingen nöjd.

Det är så det går när man försöker reparera en rutten grundkonstruktion med plastic-padding, tuggummi och trolldeg.

Många lappningar och lagningar men som sagt, gjorda på rutten och möglig grundstomme så håller dom inte helt enkelt så: Riv upp, gör om och gör rätt!!

Krig är fred sa...

Ok, jag tycker hela soppan visar att det är inte bra att bygga en lag på vad en part (försvarsdepartementet) i en konflikt tycker, och låta den utformas för att en myndighet (FRA) inte ska behöva läggas ner.

Det bör naurligtvis vara vattentäta skott mellan militär underrättelseversamhet och civil dito.

Om man dessutom inför begreppsförvirring genom att kalla avlyssning för signalspaning, tja,
kan någon "förklara hur de kunde gå på den idén"?