lördag, februari 21, 2009

Landsförräderi i Försvaret av Sverige?

Överste Bo Pellnäs är ett starkt varumärke som en av rätt få försvarsdebattörer i Sverige. Kunnig och med erfarenhet.

Han har länge ansett att försvaret av Sverige får för lite pengar. Detta kan alltid diskuteras, och jag har själv i olika debatter lyft fram att kostnaden för vårt försvar i procent av BNP sjunkit relativt övriga länder i Norden. Därför är det positivt att finansministerns förhoppningar om 4 miljarder i besparing på försvarsmaterielen begränsades till 2,3 mdr, och likaså att mycket lite av detta fördes över till andra områden i statsbudgeten, endast 0,1 mdr. Och det är också bra att regeringen i sina planeringsanvisningar för perioden 2010-2014 utgår ifrån realt oförändrade försvarsanslag.

Nåväl, i ett debattinlägg i dagens DN tar Bo Pellnäs till storsläggan och talar om närmast "landsförräderi" när flygflottiljen i Uppsala på 1990-talet lades ned, och när nu kvarvarande verksamhet tydligen ifrågasätts av ÖB. Han vädjar till bl a mig att behålla och återskapa en stridsflygsverksamhet i Uppsala.

Han är tydlig i sina förslag:
"Stationera därför i ett första steg en ständig beredskapsrote ur flygvapnet i Uppsala. Därefter, i den takt pengar kan tillföras, bör också antalet flygplan på plats utökas. Prestige och partipolitiska blockeringar får inte längre hindra ett klokt beslut.
Av alla åtgärder för att återskapa ett nationellt försvar måste detta vara det högst prioriterade."

Det är oklart om Överste Pellnäs vill flytta en en av befintliga flottiljer i Ronneby, Luleå och Lidköping till Uppsala eller om det handlar om inrättandet av en ytterligare flottilj. Vad detta kan kosta fnyser Bp Pellnäs åt, " En ringa del av de vinster Vattenfall tjänar på kolkraftverk i Tyskland och Polen. En obetydlig del av det Svenska Spel inbringar".

Han anser också att även Gotland bör försvaras, (vilket tydligen inte är fallet idag?)

Folkpartiets ledare Jan Björklund har inte krävt fler flygplan till Uppsala men väl fler soldater och fler brigader, bevarat luftvärn och styrkor till Gotland. Sannolikt inom dagens ekonomiska ram, dessutom.

Från centerpartiets sida lyfter vi ofta fram de nationella skyddsstyrkornas (hemvärnets) stora betydelse som en grundtrygghet inom försvaret över hela landet, en resurs både vid militära och civila kriser.

Miljöpartiet vill ha försvaret i hög grad inriktat på internationella fredsinsatser, medan Vänsterpartiet förespråkar en närmast isolationistisk inriktning utan deltagande i Nato- eller EU-ledda insatser.

Riksdagens partiers försvarsbudgetar ligger mellan under 30 miljarder på sikt (MP)och på ca 39 miljarder (Allians för Sverige). Vänsterpartiet ville spara 15 mdr på tre år före årets budget, men har plötsligt minskat summan till 4 mdr på tre år. En uppvisning i försvarsvänlighet som är lika glädjande som överraskande. Och Socialdemokraterna vill spara mer på försvaret än Vänsterpartiet (...).

Mot denna bakgrund inser man att det finns enklare uppgifter än att vara ÖB i det svenska försvaret...Håkan Syrén är omvittnat respekterad och har gjort ett gott jobb innan han får det lite enklare i Bryssel (?). Vem som tar över stafettpinnen lär mycket snart visa sig.

Regeringens inriktningsproposition om försvaret kommer rätt snart. Den kommer nog främst att måla upp de stora penseldragen, men naturligtvis landar försvarets inriktning förr eller senare i konkreta beslut om var regementen och garnisoner ska vara lokaliserade. Och detta har alltid varit en mycket stor fråga i försvarsdebatten.

Jag har sett tillbaka hur tjogtals flygflottiljer med som mest 600 flygplan bantats ner till nuvarande tre med 100 flygplan. Jag har läst in avvägningarna från 1990-talet när Uppsala fick stryka på foten. Och jag ska med fortsatt uppmärksamhet noga följa den fortsatta försvarsdebatten och ta mitt eget och mitt centerpartis och allians för Sveriges ansvar för besluten på mycket stort allvar.

Jag har uppfattat om en stor enighet om att hela Sverige ska försvaras av vårt rörliga och insatsberedda försvar, alldeles oaktat var regementen och garnisoner finns i fredstid. Men visst är det också viktigt var dessa stationerings- och utbildningsplatser finns, även om ordet "landsförräderi" känns väldigt starkt när det kopplas till de ständiga lokaliseringsdiskussioner som finns och alltid har funnits.

På måndag den 23 januari kl 13 är det en särskild debatt om försvaret i riksdagen. Den ska bli sedvanligt intressant, och jag kommer bl a att nämna något av vad jag här har skrivit.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

14 kommentarer:

Bush sa...

Det regeringen nu gör är inget annat än landförräderi.

Sponsra rasismen.

Mer och mer poliser.

10 000 kontrollorgan

Skicka soldater till olagliga krig utomlands.

Fylla fickorna.

Demontera försvaret på hemmaplan.

Ganska Bush Aktigt.
Vilken Bushasyn.

Bilderberger Frimurar Zionist Regeringen leker Gud

Mike sa...

Staffan , jag ser att det står lantbruksföretagare och utveckling högst upp på din blogg.

Är du intresserad och dela en uppfinning med mig och utveckla ochlansera den?

En generator som kan driva alla fordon bränslefritt , generera elektricitet och bistå hus mm med energi och värme.

Lustigt men jag har sökt sponsring överallt utan svar eller intresse.

Varför skulle det förvåna igentligen???

Lasse sa...

Ja, visst är det landsförräderi. Särskilt i dessa tider då ett långvarigt stort inflöde av fientligt sinnade krafter gör hotbilden allt starkare, men mot det hotet räcker det förstås inte med ett förstärkt luftförsvar.

Pellnäs är den ledare vi behöver.

Mike sa...

klart hotet ökar..

Man skapar ju en grogrund för det.

Hur ska man annars göra vinst?

Nej något luftförsvar lär nog inte hjälpa mot självhat och dålig propaganda och landsförräderi snarare medvetenhet bland befolkningen.

Men folket börjar vakna till.

Har själv haft en politisk familj och är ganska insatt i hur dom tänker.

missnöjet + internet tillsammans gav folket tillfälle att enas.

Ganska logiskt.

Vi is verige ligger väldigt långt fram ideologiskt i vårt statstyre trots att dusa är en blek sverige kopia.

Nu håller förändring på ta plats utav självaste befolkningens krav i ett redan konstaterat kromokrati , vilket är den första gången i historien.

det blir spännande och se vad som händer.

Hoppas politikerna inser att dom inte kan fortsätta styra med samma metoder som dom alltid gjort utan det börjar bli dags och gynna medborgaren istället för att mjölka denne kontinuerligt för en gångs skull.

Politisk_Vile sa...

Pellnäs har helt rätt i sak i allt han skrivit. Vad krävs för att ha en folkomröstning? Är det 100 000 namnunderskrifter? 1 miljon?
Svenska folket vill ha ett starkt försvar men det skiter politikerna i precis som dom skiter i att vi inte vill ha ett mångkulturellt samhälle.
Så grattis SD till att ni i dessa två frågor har en majoritet av svenska folket med er.
Demokrati betyder folkstyre, så varför ignorera folkets vilja gång efter gång??

Mike sa...

Sd är inget annat än ett parti som möjligör nya natzi agendor att kunna averkas såsom Hitler samhälle.

Eller känner du möjligtvis inte igen historian?

Terrorangrepp , Rent mjöl i påsen argument, Radikalister i regeringen osv osv.

många äro bra blinda.

Lol det är invandrarna som håller detta samhälle flytande, agerar och exponerar den kriminella staten och utmålas som brottslingar.

Självhat är ditt problem, Jorden är rund.
Inser du inte ens vad du är en produkt av, vad kultur är en produkt av vad ras är en produkt av,,Ta förfaen och rannsaka dig själv såna argument göder bara mera konflikt.

Ser du inte redan hur den kriminella regeringen drar nytta av detta.

Vad sa mr Fisher när Bush sökte tyskt stöd för invasionen i iraq?

Vi stödjer inte er agenda för att vi känner igen den , vi genomlevde denunder Hitlers styre.

Ta och tänk igenom dina reaktioner lite och din självinsikt.

Varmt konservativ sa...

Mike/"Bush",

Varför är du så fientlig ? Varför försöker du demonisera Sveriges regering och folk ?

Det är svårt att följa dina förvirrade inlägg. Vad menar du med t.ex. "konstaterat kromokrati", färgstyre eller ? Blindstyre !

Du verkar vara en halvt analfabetisk islamist som har snappat upp ett och annat vänsteruttryck men inte fattat mycket av det.

Politisk_Vilde sa...

Mike: Jag förstår inte vad du svamlar om, men jag förstår att du är så långt vänster man kan bli utifrån det vridna du får ur dig.
Det är såna som du som avskyr demokrati och yttrandefrihet, det är såna som du som avskyr folkviljan. Det du och dina gelikar vill är att banka in era sanningar i folks huvud, och då menar jag inte bildligt...
Det är såna som du som är en fara för varje fritt land..

Mike sa...

Ja du kastar ur dig dina gissningar för att rättfärdiga ditt fortsatta leverne precis som dagens vixna skiter i nästa generation.

för mig är politiker inget annat än lögnare och höger och vänster bara en teater.

Den som behöver en lagbok eller en politiker för att kunna skilja mellan rätt och fel är bra blåst.

Så tyvär försök inte dra in mig inom ditt förlegade territorium ,perspektiv,synsättjag sysslar inte med grottmänniskan sysslor & tankevanor.

Direkt demorkati för alla.

Lägg ner indoktrineringen och diskrmineringen.

Wow vad vuxet,riktigt riktigt moget beteende.

Wiseman sa...

"Jag har uppfattat om en stor enighet om att hela Sverige ska försvaras av vårt rörliga och insatsberedda försvar, alldeles oaktat var regementen och garnisoner finns i fredstid"

I all nedrustningsiver har man faktiskt avvecklat de möjligheter som fanns för Flygvapnet och Marinen att uppträda rörligt över vårt eget territorium. Idag är Flygvapnet hänvisat till baserna i Luleå, Ronneby och i viss mån även Såtenäs, eftersom basbataljonerna effektivt avvecklats. Används någon av de löjligt små och ineffektiva basbataljonerna som finns kvar för en basering för en JAS-division, blir övriga 1-3 divisioner stående på backen på respektive hemmaflottilj. Situationen är snarlik för Marinen.

Försvara Gotland? Med vadå? Vad Gotland skulle behöva är ett starkt luftvärn och kustartilleri, men bägge avvecklades för snart ett decennium sedan. Likaså avvecklas nu även Visby som flygbas, trots att banan nyttjas ofta av incidentberedskapen för snabbtankning vid incidentuppdrag.

Hemvärn är bra och en grundbult, men ersätter på inga sätt andra förmågor inom Försvarsmakten. De uppgifter Hemvärnet kan lösa, men den materiel och ytterst ringa utbildningstid som kan förfogas över, är bevakningsuppgifter, och det gör man bra. När nu ytterligare förband kommer att försvinna, kommer Hemvärnet tappa den rikstäckande spridningen. Istället kommer Hemvärnet att endast finnas på samma platser som de reguljära förbandens utbildningsplatser.

Staffan Danielsson sa...

Hemvärnet är en viktigt del av försvaret för sina uppgifter, instämmer med Wiseman.

Visst ska Stockholm och Gotland försvaras. Bedöms inte invasionshot föreligga under överskådlig tid kan behovet vara mindre än vid ett skarpare läge.

Jag följer självfallet debatten noga, men jag tycker att ordet "landsförräderi" är utomordentligt starkt och vad jag förstår stämplas därmed många av våra ledande politiker och generaler från 1990-talet och framåt.

Anonym sa...

Jag tycker det är märkligt att det ska vara så svårt att lära av tidigare misstag. Jag talar naturligtvis om den svenska nedrustningen efter Första världskriget. När det började hetta till igen pga Hitlers maktövertagande 1933, stod vi i Sverige med "byxorna nere" vi hade i stort sett avrustat hela försvaret. Det tog oss mer än 10 år att återfå en försvarsförmåga värd namnet. Permittenttrafiken och överföringen av "division Engelbrekt" från Norge till Finland, genom Sverige, var 2 brott mot neutraliteten som vi tvingades till på grund av att vi inte hade ett vettigt försvar.
Nu gör vi om samma misstag igen.

Glöm inte den gamla sanningen : Alla länder har en armé,antingen sin egen eller något annat lands.

Pellnäs har rätt, det är närmast landsförräderi, det käbblande politiker har sysslat med de 2 senaste decennierna.
Men gör något nu, medan tid är.

Mvh Labbibia

Jan sa...

Det är den förbannade anhörighetsinvandringens fel att Sverige inte har råd med någonting längre och att välfärden urholkas år efter år.
100 miljarder kronor årligen, minst, kostar etablissemangets mångkulturella och "solidariska" expriment. Solidaritet med vem och vilka ? Sverige är ett socialkontor för utomeuropeisk invandring,
så är det medborgare.

Anonym sa...

Återigen, fortverket tar ut hemska hyror, på lokaler om är betalda flera gånger om, Frågan är om hur mycket försvaret fick för sina fastigheter när de "såldes"?
Försvarsdepartementet, en ny svordom??