fredag, september 12, 2008

välgörande väg/järnvägssatsning!

Det är utmärkt att alliansenregeringen nu föreslår kraftiga satsningar på Sveriges infrastruktur.

Mycket går till vägar, där verkligen behover är stora efter tidigare försummelser. Självfallet behöver också järnvägen ökade resurser till underhåll och till upprustning och nyinvesteringar.

För Östergötlands del är det mycket glädjande att genomfarten genom Motala kommer att dras förbi centrum genom att bron över Motalaviken nu ska bli verklighet efter många decenniers diskussioner. Totalkostnad ca 1.700 mkr, varav Motala kommun står för 100 mkr.

Jag är medveten om den kritik som finns inte minst kommunalt över att inte staten själv tar hela dessa kostnader - som förr i tiden. Behoven är idag dock så stora att det behövs fler finansiärer än tidigare, och där både kommuner och privata intressenter kan spela viktiga roller.

Vad säger då miljöpartiet till Motalaborna och till alla de andra som bor eller använder de eftersatta vägar som nu förbättras.

"Inte en krona ska gå till vägarna", säger järnvägsfundamentalisten Karin Svensson-Smith, talesperson för miljöpartiet.

Även socialdemokraternas talesperson Ibrahim Baylan verkar resonera i en liknande riktning, om än inte lika fullständigt orealistiskt.

Det känns skönt med en realistisk alliansregering som satsar på både väg och järnväg! Jag hoppas att många noterar skillnaderna mellan alliansens finansierade satsningar och deras fördelning, jämfört med dels den tidigare s-regeringens ofinansierade löften samt dels med mp och s-ambitionerna enligt ovan.

2 kommentarer:

Matte sa...

Det låter tungt för Motala som är helt tömt på pengar.

Det ända man läser i Motala Tidning är mörk ekonomin i Motala idag är.

Som när de till och med var tvugna att sälja sig till "team sportia" när det gäller multihallen.
Eller när socialnämnden ville att alla anställda skulle sänka tin lön med 500 kronor i månaden.

Det låter som en ljus framtid för Motala. Snart vågar nog inte företag, föreningar eller andra rota sig i Motala. Kommuner med dålig ekonomi tappar välutbildade invånare som söker lyckan någon annanstans.

Jag tror att motala behöver detta, men kanske borde kommunen få tid på sig att ordna med lite ekonomi först.

Arvid sa...

Staten har väl visst pengar? Budgetöverskottet är på 163(!) miljarder, företag som inte hör till kärnverksamheten (typ V&S) avyttras, statsskulden betalas ner.

När konjunkturen vänder ner låter det som ett utmärkt tillfälle för lite Keynesiansk kontracyklisk stimulans genom att låna upp en 200 miljarder till de mycket låga räntor staten betalar och investera allt i förbättrad infrastruktur.