lördag, september 13, 2008

Sakta i backarna, Försvaret!

Jag tycker att partiledarnas besked idag i SvD är bra, inga förändringar i grundorganisationen ska göras och besparingarna på försvarsmateriel ska återföras till förbanden.

Vi har som jag skrivit många gånger garnisoner och förband av hög klass i Sverige, och det ska till starka skäl för att ytterligare minska dem efter de omfattande nedskärningar som beslutades 2004. Centerpartiet vill att hela Sverige ska både leva och försvaras, och det finns gränser för hur försvaret kan koncentreras till endast få platser.

Det har spridit sig en stark oro hos många garnisoner efter uppdraget till ÖB i våras att på kort tid föreslå nya besparingar istället för de som underkändes, och beräkningar har skett på alla möjliga alternativ. Jag förstår att det känns befriande idag på många orter, jag har besökt de flesta av dem och har kunnat konstatera kvaliteten på verksamheten t ex i Arvidsjaur, i Eksjö, i Karlsborg och Skövde samt i Luleå och Ronneby.

Det var också därför som jag redan när uppdraget till ÖB gavs om att räkna på omfattande besparingar på grundorganistionen myntade uttrycket "sakta i backarna". Dvs i första hand besparingar på materiel och byråkrati, inte på garnisoner och förband. Jag utesluter givetvis inte att någon ytterligare effektivisering i framtiden kan göras även i grundorganisationen, men efter partiledarnas tydliga besked - "Därför kan vi konstatera att förändringar i grundorganisationen inte behöver genomföras" - känns detta rätt avlägset.


Det är också bra att besparingarna på försvarsmateriel närmast i sin helhet återförs till försvaret. Detta minskar takten i den minskning av försvarets andel av BNP som skett sedan lång tid, och som nu närmar sig 1,2 procent av BNP vilket är kanske lägst i Norden. Jg har ju pekat på denna utveckling en tid och menar att detta förhållande bör analyseras i ett framtidsperspektiv, eftersom det ju råder bred samstämmighet i Sverige om att vi ska ta vårt ansvar för fred och säkerhet både här hemma och där den hotas i världen.

En annan tänkvärd formulering hos partiledarna är denna: "Det finns starka skäl att analysera de vidare konsekvenserna av sensommarens konflikt mellan Ryssland och Georgien. Så kommer också att ske. Av detta följer inte automatiskt att det nu finns skäl att drastiskt ändra bedömningen av möjliga hot mot Sveriges säkerhet."

Jag fäster mig lite vid ordet "drastiskt". Det visar att vi måste ta allvarligt på kriget i Georgien, som borde varit otänkbart år 2008 i Europa men som inte var det.

Det är bra att försvarsberedningens omvärldsanalys från i juni nu ska fördjupas mot bakgrund av vad som skett, och det tål att tänka på hur detta arbete bäst kan förankras i en bred politisk samsyn.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Mitt förslag är att du använder samma slogan för ett annat förslag:

Sakta i backarna, FRA!

Det verkar nämligen vara motsatsen som gäller.

/JJ

Anonym sa...

Georgienkonflikten är inte huvudorsaken till att försvarsnedskärningarna bör stoppas och kanske öka lite!

Om Georgienkonflikten krävdes för att analytikerna inom regeringskansliet och berörda myndigheter skulle förstå i vilken riktning som Ryssland gått/går så kan jag inte annat än att ifrågasätta deras kompetens.

Syftet med ett försvar är att avskräcka från och i värsta fall direkt göra motstånd. Som det ser ut idag skulle det ta orealistisk lång tid för Sveriges försvarsmakt att samla ihop någon betydelsefull styrka...En försvarsmakt ska Alltid vara redo!

Europa måste sluta gömma sig bakom USA:s militärmakt och agerande som världspolis! Något man hycklar kring då man hyllar USA då man får som man vill, men kritiserar dem då man kan vinna politiska poäng... EU behöver en egen försvarskapacitet!

Gurra G sa...

Vill gärna ha en kommentar från dig Staffan till det anonym länkade till om den korta remisstiden på FRA-frågan.

Leo sa...

Har precis sett SVT:s "FRA - tre bokstäver som skakade Sverige" och SVT Agenda.

Mycket intressant. Mycket.

Anonym sa...

För den som är intresserad av hur "signalspaning" (=masskartläggning) idag fungerar, läs följande:

http://cyber.law.harvard.edu/~csoghoian/ISS_Webinar_13_MAY_08_vb_secure.pdf

Handlar om hur man som "proof of concept" masskartlägger 50 miljoner personer genom att cruncha en veckas rådata. (Rådatan handlade alltså ett privat företag in i kvarterets underrättelsebutik i hyllan märkt "diverse signalmiljöer för metodutvecklingsändamål".)

Staffan - förstår du och dina riksdagskompisar vilka krafter som släpps ut ur lådan i samma ögonblick FRA kopplar in kablarna?

Anonym sa...

Staffan, skulle du acceptera denna skrivning i lagen om signalspaning?:

"Trafikuppgifter som är hänförliga till enskilda får endast inhämtas inom ramen för godkända spaningsuppdrag. Om sådana uppgifter fångas upp i FRA:s utvecklingsverksamhet skall de omedelbart förstöras."

/JJ