onsdag, augusti 27, 2008

signalspaning endast mot yttre allvarliga hot, del två

Jag gjorde i mitt första inlägg om detta en bedömning att flera bloggare misstolkade försvarsunderrättelselagen, när de hävdade att Försvarets Radioanstalt kan utföra spaning åt polisen utanför lagarnas uppdragna ramar.

Jag gjorde inget angrepp på någon, jag uttryckte mycket balanserat min uppfattning att detta inte var eller är en korrekt tolkning.

På detta får jag nu ett än mer upprört svar från Mark Klamberg, som i en mångordig analys vill bevisa att han har rätt. Jag har inget otalt med Mark Klamberg, men hans analys övertygar inte mig, jag tycker att lagen är tydlig och bejakar min tolkning av den.

Klamberg ställer också frågor om signalspaningslagen och dess samverkanspunkter. Jag har redovisat att centerpartiet står bakom den beslutade lagen, men att vi är öppna för att låta lagen vila vad gäller spaning mot datorer eller telefoner i Sverige. Vi är också öppna för att inom ramen för regeringens beredning av ytterligare förbättringar av kontroller och integritetsskydd överväga åtgärder som riktar signalspaningen mer selektivt, och jag har hänvisat till att sådana säkert kommer att diskuteras på hearingen på fredag.

14 kommentarer:

Anonym sa...

Tack för besked, därmed vederläggs de centerpartister som har trott att centerförslaget innebär att den beslutade lagen rivs upp.
Beträffande Klambergs tolkning kan jag åtminstone inte se att du ännu har visat att "signalspaning" utesluts bland de tjänster som FRA kan erbjuda polisiära myndigheter. När det står att polisen kan få hjälp med "t.ex. kryptografi" så betyder väl inte det ett förbud mot att de också kan få hjälp med "signalspaning"? Och om det är det som menas, då kanske det vore bra om det stod tydligt i lagtexten, annars blir det väl alltför enkelt att vid behov kringgå den eventuella (och extremt svårfunna) intentionen hos lagskrivaren? Klamberg är kanske lite ilsken, men har han inte trots allt visat på att det finns skäl att tro att "signalspaning" ingår i de tjänster som ska erbjudas polis? Och är inte dina egna uttalanden om att lagen gör det möjligt att försvara oss mot terroristgrupper i landet baserade på att säkerhetspolisen ska kunna nyttja resultat från FRA:s "signalspaning"?

Staffan Danielsson sa...

Hej Dog

Jag tycker det är tydligt att signalspaningsuppdrag från Polisiära och andra myndigheter måste ges tillstånd av tillståndsmyndigheten och ligga inom signalspaningslagens och försvarsunderrättelselagens ramar. Assistans i övrigt från försvarsmakt eller FRA till polismyndigheter får endast omfatta sådant som ligger utanför signalspaningen och som förtydligas med de exempel som redovisas.

Vad gäller signalspaningsuppdrag för att kartlägga terrorhot sker spaningen mot utländska förhållanden och i teletrafik över landsgränsen, som bekant. Om då spaningen resulterar i information att en terrorgrupp med förgreningar in i Sverige planerar något fruktansvärt, kan FRA överlämna information om detta till Polisen, som hanterar utredning och ev avlyssning enligt de lagrum som reglerar detta.

Anonym sa...

Tack Staffan, men ditt svar gör mig lite förbryllad.

"Jag tycker det är tydligt att signalspaningsuppdrag från Polisiära och andra myndigheter måste ges tillstånd av tillståndsmyndigheten och ligga inom signalspaningslagens och försvarsunderrättelselagens ramar."

-Betyder inte detta att FRA får signalspaningsuppdrg från polisiära och andra myndigheter? Om så är så är det ju självfallet så att:
"Assistans i övrigt från försvarsmakt eller FRA till polismyndigheter får endast omfatta sådant som ligger utanför signalspaningen och som förtydligas med de exempel som redovisas."
För i så fall betyder ju "assistans i övrigt" just sådan assistans som inte är signalspaning. Men var det inte huruvida signalspaning från FRA får beställas och användas av polisiära myndigheterna som var frågan? Har jag missförstått något? Eller menar du att eftersom assistans med signalspaning rör utländska förhållanden så är det inget gränsdragningsproblem om det är polisen som beställer den?

Mark Klamberg sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Mark Klamberg sa...

Staffan,
jag måste vara mångordig eftersom ni FRA-förespråkare inte verkar eller vill förstå. Ni hör, men ni lyssnar inte. Ni ser, men ni läser inte. Jag har sammanfattning som tar en minut att läsa.

http://klamberg.blogspot.com/2008/08/mikael-odenberg-drar-med-sig-staffan.html

Anonym sa...

Saknar fortfarande en länk till den riksdagsbeslutade katalogen.

Anonym sa...

Staffan,

Jag ska gå ett steg längre.
Eftersom definitionen mellan försvarsunderrättelser och polisiär verksamhet verkar vara en sådan gråzon, varför inte lägga ner FRA helt och hållet. Ålägg signalspaning på Militärens Underrättelse och Säkerhetstjänst (MUST) vilket enbart skall arbeta med försvarsunderrättelser, eftersom det är där de "yttre hoten" verkar föreligga. Arbeta tillsammans med SÄPO och rikspolisen för att stärka det nationella skyddet. Saken löst, och gränsdragningen borde bli tydligare än organisation som idag sysslar med signalspaning i försvarssyfte, signalspaning för utrikesnämnden, handhar myndigheters IT-säkerhet, undsätter polisiär verksamhet i analyser samt förmodligen med signalspaning för dom också, och annan "civil verksamhet" då det är en civil myndighet. Visst, vi kanske har en tradition på 60 år av signalspaning, men signalspaning i kabel torde väl (får jag hoppas) vara något nytt; om alla talar sanning borde ju inte detta vara något vi har någon större erfarenhet av, och MUST kanske är bättre lämpade för detta.

Vore inte det enklare? Då kan du verkligen hänvisa till rena försvarsunderrättelser .

Och förresten, har de "yttre hoten" ersatts med "yttre allvarliga hot" nu? Och än en gång, vad är de "yttre allvarliga hoten"? Som lagen är kan det vara allt möjligt, beroende på vad regeringen uppfattar som "yttre allvaliga hot".

Anonym sa...

"Riv upp, gör om, gör rätt". Svårare än så är det faktiskt inte. Sedan kanske du böra läsa följande artikel:

http://www.aftonbladet.se/ledare/svenskpolitik/article3179269.ab

"FRA spanar på svenskar utan beslut av åklagare eller domstol ..."

Moxie sa...

Men snälla Staffan!

Nu har jag lämnat dig ifred ett tag (Jag har plågat stackars Linander istället), men du kan inte stå och säga både att vi ska jobba för "det nya förslaget" där FRA inte alls får tillgång till inhemsk trafik och säga att vi står bakom den nuvarande lagens formuleringar. Det funkar inte. Det "Nya förslaget" innebär att någon annan än FRA avskiljer den trafik som FRA inte ska ha, vilket i sin tur innebär att själva kärnparagrafen (19-nånting) om att all trafik ska skickas till FRA vid samverkanspunkterna helt enkelt måste rivas upp, för den kan inte gälla samtidigt som "Det nya förslaget".

Bestäm dig. Vilket ska du ha?

Unknown sa...

Jag är heterosexuell!

Leo sa...

Debatt på SVT1 NU kl 22.00 torsdag 28/8

Debatt om FRA-lagen.

Missa inte att rösta i frågan som redovisas i slutet av programmet:

http://svt.se/debatt

"Stödjer du FRA-lagen?"

Anonym sa...

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=1230342

Såg det här inslaget från gårdagens Rapport alldeles nyss. Detta gör FRA lagen ännu otäckare med så mycket samlad och tillgänglig information på ett ställe.

Staffan, hur mycket makt ska ni egentligen ge FRA?

Anonym sa...

Okej, Staffan, nu klarnar bilden.

De flesta som kritiserar FRA-lagen är inte sådana som utmålats - foliehattar emot all form av signalspaning eller reglering av signalspaning. Regleringen är ett utmärkt initiativ! Det de flesta är emot är själva UTÖKNINGEN att tvinga sig in i privata nät med privat kommunikation.

Nu har det tydligen kommit fram att FRA avlyssnar kablar ändå. Det spelar alltså i praktiken ingen roll om vi har en FRA-lag eller inte om det bara handlar om att göra en pågående olaglig verksamhet laglig!

Det här är absurt. FRA måste omedelbart klippas bort från nätet, utredas ingående och öppet, och ställas till svars. Förslagsvis för högförräderi.

Sverige är ett skämt och det är inte ens roligt.

Anonym sa...

Hej Staffan,
Det var mycket givande med Centerns hearing idag, ett välkommet och behövligt initiativ,
och välkommet att du ställde upp som representant för centern.
Vi fick bekräftat att lagen har stora svagheter på alla fronter, tekniskt, juridiskt och integritetsmässigt enligt experterna.Syftet är såklart bra, men det är lagens tveksamma,vaga utformning som inte håller. Nu gäller det att agera för en parlamentarisk utredning så det blir korrekt den här gången.

/Mvh
Jonathan