söndag, juli 06, 2008

mobil i bil utan handsfree - nej

En veckas mässfall på bloggen, ursäkta. Längsta uppehållet sedan jag började, var det 2006. Ska inte upprepas...

Har semestrat på Gotland i soligt och fint väder (och torrt, noterar man lätt).

Ska försöka beta av utestående blogfrågor om signalspaning snart, medger att jag inte komménterat alls alla.

Och jag vill till alla er som önskat mer av min argumentation i denna allvarliga och faktiskt komplexa fråga med två bottnar, ändå säga att vi är säkert mer överens i fildelningsfrågan, där jag delar uppfattningen att den nya tekniken - då rullbandspelaren, nu fildelning mm - rimligen inte kan kriminalisera användning för i vart fall privat bruk.

Men till saken enligt rubriken; jag har skrivit motion om att mobiltelefon utan handsfree inte bör vara tillåten vid bilkörning. Mitt sunda förnuft säger mig att det är klart trafikfarligt att köra bil med en hand och med den andra prata i telefon.
Som andra länder i Europa borde därför Sverige införa en lämplig regel om detta, tycker jag.

OK att samtala med föraren under bilkörning som hitills, alltså, och att föraren även kan samtala i en mobiltelefon givet att detta sker via handsfree.

Jag har haft svårt att förstå att svensk expertis på bilsäkerhetsområdet ständigt hävdar att man kör ungefär lika bra om man med handen för örat pratar i mobil som om man inte gjorde det. Intressanr därför med den nu aktuella undersökningen som i - låt vara ett enda - test visar en klart ökad olycksrisk i nivå med onykterhet på en viss nivå.

7 kommentarer:

Moxie sa...

Fildelningsfrågan i all ära, Staffan, men det är en fråga av en helt annan dignitet.

Chatten i torsdags gav ju fullt tydligt besked om att ni i riksdagsgruppen inte fått någon dragning om de tekniska frågorna omkring FRA-lagen, och att ni följdaktligen inte riktigt har koll på vad ni har beslutat. Det är ju bra så, faktiskt - Det vore mycket värre om ni med vett och vilja klubbat igenom det här trots att ni visste vad det innebar. Det är ju inte heller särskilt anmärkningsvärt, egentligen. Stora delar av argumenten hänger på tekniska detaljer som man inte rimligen kan antas ha full koll på om man inte är aktiv inom området, och det är väl få i C-gruppen som är datavetare :-)

Frågan är vad man gör åt det? Är C-gruppen intresserade av en teknisk dragning av någon kunnig person inom området? Är du det? Är du villig att få förklarat för dig vad lagförslaget faktiskt innebär, och vilka tekniska felaktigheter som finns i argumentationen? Jag kan förmedla kontakt vid behov.

Anonym sa...

Lägger du en motion om något som regeringen redan i våras sa nej till, när vägverket föreslog detta den 9 april?

"– Den forskning som jag så här långt tagit del utav visar på att det är själva innehållet i samtalet som är det som skapar oro eller koncentrationsproblem. Vi vet ju att det finns andra saker som också skapar svårigheter att hålla koncentration, det kan ju vara att byta cd-skiva, så att det är därför jag i dagsläget är lite tveksam till att gå vidare med ett förbud, säger Åsa Torstensson"

Hur vore det om du någon gång läste på lite, eller tom tänkte efter innan du försöker få till poäng.

Det är vad du gör som betyder något, inte vad du säger.

Krig är fred sa...

Sådana här jämförelser med alkoholpåverkade dyker alltid upp när man vill visa hur farligt något är, eftersom alla vet att alkoholpåverkan är farligt. Sedan mäter man förändring i reaktionstid och/eller uppmärksamhet för att visa att detta man vill mäta är farligt.

Nu är det dock inte reaktionstid och minskad uppmärksamhet som är det farliga med alkoholpåverkan, utan det faktum att hjärnan slår slint. Ett typexempel på problemet är att det står en bil vid vägkanten, under normala omständigheter väjar man mer eller mindre markant i riktning FRÅN bilen för att förbättra säkerhetsmarginalen. En alkohålpåverkad kan, med en viss sannolikhet, väja i riktning MOT bilen och på så sätt orsaka en olycka trots att det inte var en tillbudssituation. Dessa felreaktioner är mätbara ner till 0,03 promille, vilket man bör tänka på om man funderar på att köra med "jättelite" alkohol i kroppen. När jag tog körkort avslöjades hälften av alla lagförda fyllekörningar av att de slutade med en olycka.

Sedan, expriment under vetenskapliga betingelser har visat attt skillnaden i riskökning mellan handsfree och att hålla telefonen i handen är obetydlig.

Skillnaden kommer i samtal överhuvudtaget, inte på vilket sätt det förs. Även samtal med passagerare ger klar riskförhöjning.

Om man verkligen vill minska olyckorna så skulle man kunna införa kontroller av trafiknykterheten värd namnet.

För övrigt anser jag att signalspaning i kabel borde förbjudas.

Staffan Danielsson sa...

Instämmer i att det är olika dignitet på mobiltfn i bil och signalspaning.
Helt riktigt att ansvarig minister avvisar en regel om att endást tillåta handsfreé mobiltelfonering vid bilkörning. Och likaså att viss forskning hävdar att det är själva innehållet i samtalet som splittrar, inte att man kör med en hand.

Men jag litar mer på de många EU-länder som infört en regel om detta vid bilkörning, och jag tror att det är en trafikfara att ringa och svara i mobil vid bilkörning utan handsfree.

Det stör säkert också att tala med medpassagerare vid bilkörning och i handsfree, men det får vi acceptera.

Därför skrev jag min motion och därför detta blogginlägg.

Krig är fred sa...

"... och jag tror att det är en trafikfara att ringa och svara i mobil vid bilkörning utan handsfree."

Så varför bry sig om forskningen i ämnet? Jaha. Förhoppningsvis finns det andra i riksdagen som bryr sig om forskningen.

Anya sa...

"Men jag litar mer på de många EU-länder som infört en regel om detta vid bilkörning,"

Bara för att många andra länder har dödstraff betyder inte att vi med ska ha det.

Staffan Danielsson sa...

jag ifrågasätter om de åberopade svenska forskningsresultaten ger den enda sanningen i denna fråga. Att nästan alla västeuropaländer infört förbud mot mobiltelefonering utan hands free tyder ju på att de anser att detta ger en trafiksäkrare körning. Och min egen bedömning grundat på mitt eget och andras uppträdande vid mobiltelefonering i samband med bilkörning är att koncentrationen på bilkörningen blir sämre.