tisdag, juli 22, 2008

Fidel Castro kommenterar Sveriges signalspaning

Tja, rubriken är lite tillspetsad, det ska erkännas. Men nästan sann. Och kanske leder det någon besökare djupare in i denna bloggkommentar…

Cubas ambassad skickar ut regelbundna nyhetsbrev där Castro (som det påstås och som jag nog tycker det verkar) skriver analyser om ditt och datt. Och där citerar han nyligen belåtet DN och SvD om signalspaning och om svensk proteststorm tillsammans med andra belägg – enligt honom - för att västvärlden har problem. Jag tycker i grunden tvärtom, öppenhet och diskussion är demokratins styrka och grundpelare. I Sverige vill vi öppet lagreglera hur vår underrättelseinhämtning genom signalspaning ska ske, och just nu rasar en stark debatt om detta, vilket hör till demokratins innersta väsen.( I andra länder sker signalspaningen ofta under sekretess inom försvarsmakten, och i Cuba ska för övrigt enligt uppgifter från i mars först nu medborgarna – om de har råd – kunna inhandla egna datorer, mobiltelefoner lär fortfarande vara förbjudna att äga).

Jag är omtumlad – det medges villigt – efter den väldiga debatt som närmast exploderat strax före, under och efter riksdagens andra beslut om att reglera Sveriges underrättelseinhämtning via signalspaning. Och debatt och engagemang är ju själva livsnerven i en demokrati, och alltså av största värde.

Jag följer självfallet debatten noga och tar den på mycket stort allvar, och när jag läser ledarsidor, tidningsartiklar och bloggar upprepas i olika variationer argumenten mot det integritetsintrång som signalspaningen ofrånkomligen innebär. Detta stämmer, det är det som gör frågan så svår, och det är därför så många element successivt byggts in för att förstärka skyddet för integriteten. Och som jag sagt tidigare, jag har stor respekt för den mycket svåra avvägning mellan graden av integritetsintrång – låt vara i öppna och lagreglerade former - och det ansvar för att skydda landet och medborgarna mot allvarliga yttre hot som regering och riksdag måste göra .

Jag bedömer att kanske 90 procent av debatten eller mer behandlar den viktiga integritetsaspekten. Ibland spetsas argumenten väl kraftigt, och fortfarande förs som jag ser det en del överdrifter ut som enligt min mening är mera påstådda än sanningar (se några exempel nedan). Det finns också många tvärsäkra uttalanden om det ringa värdet av underrättelseinhämtning genom signalspaning för Sveriges utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik. Senast idag i SvD argumenterar folkpartiets utrikespolitiska talesperson Birgitta Ohlsson mycket detaljerat om detta. (Och det plötsliga kravet från 6 folkpartikvinnor i riksdagen att signalspaning endast ska få ske efter först konstaterad brottsmisstanke skulle väl närmast omöjliggöra den signalspaning mot yttre hot mot landets säkerhet som länderna i vår omvärld bedriver och som sex (eller kanske sju som det verkar inklusive mp) av riksdagens 7 partier bejakat.)

Jag har tidigare sagt att detta – de säkerhetspolitiska motiven - gärna bör analyseras djupare på lämpligt sätt, mot bakgrund av den engagerade debatt som uppenbarligen inte accepterar detta helt avgörande argument för att bedriva signalspaning, mot bakgrund av denna frågas vikt och känslighet och för att vid kontrollstationen år 2011 i ett framtidsperspektiv åter kunna värdera integritetsaspekterna mot de försvars- och säkerhetspolitiska motiven.

Däremot har ju regeringen och riksdagens majoritet vid sina beslut 2007 och 2008 gjort bedömningen att denna så viktiga fråga efter så många år av utredningar nu var tvungen att regleras, efter betydande förstärkningar för integritetsskyddet i flera omgångar, varav flera återkommer till riksdagen i höst.

Jag lägger några länkar till några av de inlägg som lyfter fram argumenten för signalspaning, eftersom de ju närmast drunknat i debatten. Utrikesminister Bildt har på sin blogg vid några tillfällen kommenterat signalspaningsfrågan (rolla bakåt), Wilhelm Agrell (känd samhällsdebattör och professor i underrättelseanalys vid Lunds Universitete) har gjort det i några inlägg med ris och ros, FRAs GD har skrivit några debattartiklar i SvD och försvarsminister Tolgfors har uttalat sig. Jag har försökt diskutera en del på denna blogg och en – bland flera - moderata kollegor har också diskuterat frågan på sina bloggar.

Även jag kan tycka att vi som två gånger beslutat om och bejakar den nya lagen kunde varit bättre och aktivare i debatten, men det ska också sägas att det varit svårt att nå ut i den media - och debattstorm som varit. Så fungerar ju mediablåst. Jag har t ex refuserats av både Expressen och SvD för replik- och debattinlägg, eftersom dessa ungefär ”inte tillförde något”. (OK, inte första gången, det erkännes villigt).

Och så några exempel på, som jag tycker, överdrifter som ofta återkommer. I en SvT-soffa nyligen med ordförandena för Advokatsamfundet (Anne Ramberg) och Journalistförbundet (Agneta Lindblom-Hulthén) och Clarence Crafoord från Centrum för rättvisa fanns flera sådana med i 15-minutersinslaget (Vidtalade förespråkare för lagen uppgavs ha förhinder, självfallet beklagligt).

• Ramberg påstod att signalspaning kommer att ske mot väldigt mycket och exemplifierade med ”valutaspekulation och oljeutsläpp” och Crafoord mot ”miljöhot”. Det stämmer att propositionen nämner en mängd olika hotbilder i världen. Riksdagen har dock i sitt beslut tydligt preciserat de allvarliga yttre hot som signalspaning får ske emot (militära hot, internationell terrorism och några till, se tidigare inlägg på denna blogg) och givit detta regeringen till känna. Det är riksdagens beslut som gäller och jag tycker att inläggen ovan är desinformation.
• Ramberg sa att 5 och en halv miljon människor skickat mejl till riksdagen, säkert en felsägning. Men även så många mejl från tusentals personer är självfallet en stark opinionsyttring.
• ”allt går över gränsen” och riskerar att avlyssnas, hävdades det också. Signalspaningen får endast ske mot signaler som passerar landsgränsen och avser meddelanden till eller från utlandet och som avser utländska förhållanden och allvarliga yttre hot. Skulle meddelanden inom Sverige fastna ska dessa omedelbart förstöras.

Debattören Carl Rudbeck har i panelen i P1:s ”God morgon, Världen” flera gånger påstått att Sverige går längst i världen i signalspaning bland demokratier och jag uppfattade att han i söndags sa att mitt och andras beslut i frågan handlade om ”ondska”. Hörde jag rätt är detta senare en sanslös och kränkande och orimlig anklagelse, som gör mig fullständigt bestört. Låter detta seriösa P1-program i så fall sådant bara passera?

Vilket belägg har Carl Rudbeck för sitt som en sanning upprepade första påstående? Det är sant att Sverige väljer att öppet lagreglera hur signalspaning för att skydda landet ska få ske, vilket flera andra länder också gjort vilket redovisas i propositionen (USA, Storbritannien, Tyskland m fl). Många länder överlåter dock mycket av signalspaningen till sina försvarsmakter och/eller regeringar under hög sekretess – som även Sverige tidigare – och där vet vi att signalspaning ofta sker i både etern och i kabel.

Vid diskussioner om just detta med några mediaprofiler har jag till min förvåning förstått att de motsätter sig lagen, men samtidigt närmast menat att ska nu signalspaning absolut behövas är det nog bättre att den som tidigare sker i det fördolda än att den öppet lagregleras.

Här är jag av helt motsatt mening. Som världen ser ut behövs tyvärr signalspaning under noga reglerade former för att skydda landets säkerhet, men formerna för dess bedrivande bör som Sverige nu har gjort öppet beslutas av riksdagen, även om debatten kan bli känslig och svår eftersom det handlar om allvarliga frågor där sekretess delvis råder.

Det är sommar och juli nu och sommaren behöver i vanlig ordning ägnas åt sedvanlig eftertanke och uppladdning inför hösten. Jag övervägde att inte göra detta kommenterande inlägg utan avvakta till senare, men jag har ju valt att följa och diskutera denna viktiga fråga fortlöpande och trycker därför nu än en gång på publicera-knappen.

18 kommentarer:

Anonym sa...

Förstår du Birgitta Ohlssons uttalande "Jag har aldrig krävt att det ska föreligga brottsmisstanke avseende traditionell signalspaning, med vilket jag menar spaning i etern." (i artikeln du refererar)?

Eller framhärdar du att Birgitta Ohlsson motsätter sig signalspaning utan brottsmisstanke?

Jag skulle säga att det är svårt att ha en vettig diskussion om du förnekar dina motståndares åsikter. Därför tänker jag inte kommentera resten av ditt inlägg.

Leif Nixon sa...

Staffan, jag håller livligt med om att inte alla delar av debatten hållit så hög kvalité. Jag misstänker att det är oundvikligt när den är så bred och känsloladdad.

Du skriver "Skulle meddelanden inom Sverige fastna ska dessa omedelbart förstöras."

Jag är väldigt nyfiken på hur det ska detekteras om ett meddelande är inrikes eller ej. Som jag sagt någon gång tidigare; om jag skickar ett mail till erik.nixon@gmail.com, hur ska FRA:s datorer och mänskliga analytiker avgöra vilken nationalitet mottagaren har och var han befinner sig?

Anonym sa...

FNs konvention om mänskliga rättigheter artikel 17:

1. Ingen får utsättas för godtyckligt eller olagligt ingripande med avseende på privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för olagliga angrepp på sin heder eller sitt anseende.

2. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

Postlagen:

* 5 § Postverksamhet skall bedrivas under förhållanden som tillgodoser rimliga krav på tillförlitlighet och så att skyddet för avsändarnas och mottagarnas personliga integritet upprätthålls.

Min fråga, som jag ställt även till andra politiker, är: VARFÖR gäller detta inte min elektroniska kommunikation? På vilken grund anses just elektronisk kommunikation så pass hotfull att ni förväntar er att tex terrorister ska skicka sin hemliga kommunikation via just nätet när de lika gärna kan skicka samma information på papper och då vara garanterad att ingen kommer läsa den?

Och innan du återigen upprepar mantrat att kommunikation inom landet inte ska övervakas så ska jag kanske nämna att många av mina vänner antingen är utlänningar eller befinner sig utomlands. Mao, även om FRA faktiskt klarar av att skilja nationell och internationell trafik så hjälper det inte direkt mig...

Leo sa...

Hej Staffan!

Du skriver:
"Signalspaningen får endast ske mot signaler som passerar landsgränsen och avser meddelanden till eller från utlandet och som avser utländska förhållanden och allvarliga yttre hot. "

Nog måste Du vid det här laget har förstått att större delen av trafiken passerar en router i utlandet, även om det är inhemsk svensk trafik?

Har Du hört talas om Hotmail? Gmail? Du har kanske ett barnbarn som brukar använda internet?

ALLA mail som går till eller från de här utländska e-postleverantörerna kommer att granskas.

När ska Ni förstå att internet är globalt?

Leif Nixon sa...

leo: Jag skulle nog knappast vilja kalla det "större delen av trafiken". En väsentlig del av trafiken, ja, men inte majoriteten.

Staffan Danielsson sa...

Hej Leif

Jag ska återkomma till din fråga. Riksdagens beslut är ju entydigt, skulle något meddelande mellan två adresser i Sverige fastna ska det omedelbart förstöras.

Anonym sa...

1. Om jag blir våldtagen så spelar det ingen roll om det är min lillebror, grannen eller en polis. Jag blir våldtagen. Det gör heller inget om de använder kondom, ber om ursäkt efteråt och ger mig en kaka. Jag har fortfarande blivigt våldtagen.

Är du med så långt Staffan? Bra!

2. Om jag ringer min pojkvän så spelar det ingen roll om det är min lillebror, polisen eller FRA som lyssnar i smyg. Jag blir avlysnnad. Det gör heller ingen skilnad om de kommer fram efteråt och talar om att de ha lyssat, ber om ursäkt och ger mig en kaka. Jag har fortfarande blivigt avlyssnad.

Fortfarande med?

3. En viktig del av en demokrati är att man kan kommunicera utan att bli avlysnad. Ibland behöver denna viktiga del köras över, men då krävs det brotsmistanke och en domstol som granskar bevisen.

Med?

4. Om någon spelar in samtalet mellan mig och min pojkvän så blir samtalet avlyssnat. Det spelar ingen roll om bandet förstörs eller spelas upp, samtalet är iaf avlyssnat.

Med?

5. För att kunna avgöra om innehållet i samtalet är intresant måste avlysnaren lyssna på samtalet.

Med?

6. FRA måste avlyssna alla samtal som paserar landsgränsen för att kunna avgöra om de är intresanta.

Med?

7. FRA kommer att avlyssna alla samtal som paserar ladsgränsen utan att ha någon brotsmistanke, inga bevis, ingen domstolskontroll.

Med?

8. Som internet är uppbyggt så finns inga landsgränser. Den här komentaren tog vägen via Norge. Min internetlevrantör är Bredbandsbolaget.

Med?

9. All min internettrafik och alla mina telefonsamtal(IP-telefoni) kommer att avlyssnas av FRA.

Med?

10. Staten kommer att avlyssna mig.

Med?

11. Över hälften av riksdagsledamöterna tycker detta är en bra ide.

Med?

12. Västvärlden har problem.

Med?

Om du inte är med hit ner utan gick vilse någonstans på vägen så tala om var du gick vilse så vet vi vad vi ska prata med varandra om.

Leif Nixon sa...

Staffan, tack för ditt (interims-)svar.

Jo, jag är medveten om att det finns ett väldigt tydligt krav på att uppfångad inrikestrafik ska förstöras, men jag ser bara inte hur det skulle vara tekniskt möjligt att genomföra i praktiken.

Vad är inrikestrafik? Hur detekterar man den med åtminstone hygglig tillförlitlighet?

Rickard Olsson sa...

Leif, jag tror det här är ett typiskt exempel på skillnaden mellan syfte och konsekvens som du lyfte i ditt gästinlägg hos Emma. Staffan pratar hela tiden om att syftet inte är att massavlyssna, medan vi tekniker pratar om att konsekvensen av tillvägagångssättet blir massavlyssning.

Eller som lagrådet påpekade; avlyssningen sker redan när myndigheten bereder sig tillträde till kablarna, inte när någon människa läser ett mail.

Anonym sa...

Ditt angrepp på Anne Ramberg och Clarence Crafoord är obegripligt. De citerar propositionen och du menar att det som står där inte betyder något. Man häpnar.

Efter uppräkningen av de olika diffusa hoten i propositionen, som Ramberg och Craaford refererade, står det så här:

Begreppet yttre hot är vidsträckt och måste också vara det för att ge utrymme för nödvändig flexibilitet och förmåga att anpassa verksamheten efter nya företeelser. (s 39)

Sen framhålls att det finns kontrollorgan som säkerställer att spaningen inte spårar ur.

Det riksdagen fastställt är i rättslig mening inte någon katalog över de "yttre hoten". Dessutom ankommer det sist och slutligen på regeringen att definiera vad "yttre hot" är. Det skriver ni ju även i ert betänkande. Det inser väl vem som helst att detta inte är rättssäkert, Staffan Danielsson. Ska det vara så svårt att förstå?

Jag övertygad om att Europadomstolen kommer att ge Sverige bakläxa för detta fuskverk.

Jag föreslår att du återrgår till dina inlägg om kossor på grönbete. Det förefaller ändå som du behärskar det ämnet.

/Jonas

Staffan Danielsson sa...

Hej Jonas.

jo, jag kan en del om kossor också och du är stjärna på riksdagens arbetsformer.

Den typen av debatt tycker inte jag är så intressant.

Försvarsutskottets betänkande utgår ifrån propositionen men kan dra ifrån och lägga till. Utskottet tillkännager i det beslut som riksdagen tog att signalspaning endast får ske mot den katalog av yttre hot som vi preciserar. Regeringen kommer att införa detta i de regelverk som styr FRAs verksamhet.
Menar du alltså att oavsett vad riksdagen beslutat så är det regeringen som bestämmer vilka yttre hot som signalspaningen ska kunna inriktas mot?

Anonym sa...

Ska vi ta och testa FöU:s "katalog" litegrann? Gränsdragningen mellan strategisk polisiär verksamhet och operativ är intressant.

Två exempel:

1) Säpo riktar ett uppdrag till FRA: Man har indikationer på att det kan finnas svenska medborgare på olika orter i Sverige, som står i förbindelse med medlemmar i en terrorstämplad organisation i landet X.

Personerna i X-landet är också svenska medborgare.

Det handlar om diffusa misstankar, varför någon förundersökning inte är inledd mot någon i kretsen. Följaktligen har det inte heller beslutats om några tvångsmedel.

Säpo förfogar över sökbegrepp, bl.a. telefonnummer till ett stort antal svenska medborgare i landet X, som man lämnar till FRA i samband med tillståndsgivningen.

Säpo vill framför allt att FRA ska kartlägga personernas alla kontakter med Sverige.

Är detta strategisk kartläggning av internationell terrorism? Är det alltså ett troligt spaningsuppdrag för FRA


2) Rikskriminalen inkommer med ett spaningsuppdrag: Det gäller misstankar om att stora mängder narkotika smugglas från landet X via Ryssland och vidare mot Sverige. Polisen vill ha hjälp med att kartlägga alla kontakter med eventuella knarkkurirer och medhjälpare här i Sverige.

Ingen förundersökning är inledd mot någon.

Alla sökbegrepp är direkt hänförliga till enskilda, varav flera är svenska medborgare.

Är detta exempel på grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen? Är detta ett troligt uppdrag för FRA

Vi kan också byta ut narkotika i exemplet mot cigarretter, vapen eller flyktingar. Förändrar det någonting?

/Jonas

Anonym sa...

Staffan, varför fokuserar du alltid dina svar på de "lätta" frågorna? Använd hellre först in, först ut-principen.

Du har inte bemött något av inläggen innan Jonas inlägg på ett relevant sätt.

Anonym sa...

Jag väntar fortfarande på ett svar från någon politiker, inte bara från Staffan, som förklarar varför det är ok att köra över både FN:s mänskliga rättigheter och postlagen när det gäller e-post medans vanliga pappersbrev är heliga och inte får tafsas på.

Allt snack om yttre hot och om att e-mail mellan två svenska adresser ska raderas är sekundära implementationsdetajer och dimridåer, den springande punkten är varför regeringen anser att en form av privat kommunikation inte får röras medans det uppenbarligen är fritt fram att bulkavlyssna den andra typen.

Det verkar ingen vara intresserad av att förklara för mig.

Anonym sa...

Staffan, medan du funderar på svaren, ska du få två exempel till:

3) Säpo inkommer med ett spaningsuppdrag till FRA: Man är intresserad av de pengar som skickas från enskilda i Sverige till länderna X och Y. Säpo vill veta om det bland alla dessa överföringar kan finnas sådana som är avsedda för att finansiera terrorism i utlandet. Det finns inga misstankar mot någon enskild avsändare eller mottagare. Säpo har inte heller några sökbegrepp att bidra med vid tillståndsgivningen.

Det visar sig att pengarna slussas vi hawala-systemet. FRA måste åtminstone inledningsvis spana med mycket breda sökbegrepp för att fånga in och kartlägga trafiken. Det är således en icke ansenlig mängd privatpersoner både i Sverige och utlandet som kommer att få sina transaktioner granskade av FRA.

Är detta strategisk kartläggning av internationell terrorism? Är det alltså ett troligt spaningsuppdrag för FRA?


4) Inom ramen för en godkänd inriktning kommer FRA över överskottsinformation som handlar om något helt annat. Det gäller avancerad valutaspekulation riktad mot Sverige. Vad ska FRA göra? Förstöra allt detta material?

Ingvar Åkesson fattar beslut om att rapportera valutaspekulationen till berörda myndigheter trots att det saknas en inriktning, och att detta inte ens nämns i "katalogen".

Bryter FRA därmed mot lagen?

Vi kan också byta ut valutaspekulation mot miljöhot eller något av de andra diffusa "yttre hoten" som nämns i propositionen, men som inte uttryckligen tas upp i betänkandet.

/Jonas

Johannes sa...

• ”allt går över gränsen” och riskerar att avlyssnas, hävdades det också. Signalspaningen får endast ske mot signaler som passerar landsgränsen och avser meddelanden till eller från utlandet och som avser utländska förhållanden och allvarliga yttre hot. Skulle meddelanden inom Sverige fastna ska dessa omedelbart förstöras.

Vet inte vad du kan om teknik, men som civilingenjör inom IT kan jag försäkra dig om att det är pratiskt taget omöjligt att särskilja mellan inhemsk och utländsk kommunikation, utan att titta närmare på datan. Samma gäller även med FRA:s sökbegrepp, man kan inte veta ifall datan som fastnar i deras nät är relevant eller ej förrän man granskar den manuellt.

Vad gäller Åkessons diverse utspel i SvD så kan man ju fråga sig vad han är ute efter. Idag påstås FRA stoppa mord, medan igår påstods att FRA skulle kasta överskottsinformation som rörde brottslighet? Förutom detta så kan man också fråga sig varför Åkesson (GD för en civil uppdragsmyndighet) ska vara den som försvarar FRA. Borde inte FRA försvaras av uppdragsgivarna; säpo, polisen etc?

Anonym sa...

FRA-lagen ger staten möjlighet att kontrollera allt men dom kommer bara att intressera sej för yttre hot osv.
Vad skulle vi säga om staten skulle montera mikrofoner vid alla köksbord men bara lyssna på dom som sitter i Ryssland.
Även om vi har fått löfte om att dom aldrig är påslagna och avlyssnade så tror jag vi skulle sitta väldigt tyst när vi åt och fikade.
Samma sak om vi skulle ha kamera på toaletten, skulle vi tycka det vore naturligt att sitta där?

Winston Smith sa...

Hej Staffan, det vore trevligt om du kunde återvända till de synpunkter och frågor ovan som inte handlar om kor.