torsdag, juli 17, 2008

"Enligt uppgift från en blogg..." = sant?!

Jag har stor respekt för det intensiva engagemanget från många människor med egna bloggar, vilket är en växande och viktig kraft i samhällsdebatten. I signalspaningsdebatten har bloggarna i god samverkan med tunga chefredaktörer och många journalister verkligen satt agendan under den senaste tiden. Fakta och rykten har blandats om vartannat på ett inte alltid så källkritiskt sätt, vilket hör till intensiva och engagerade debatter, givetvis.

På media måste ändå ställas krav på just källkritik och att granska ryktens tillförlitlighet och ursprung. Med all respekt för ”bloggosfären” så behöver inte en uppgift från en blogg vara detsamma som ett konstaterat faktum, utan även sådana rykten måste liksom alla andra rykten kritiskt granskas.

Intressant är att granska Svenska Dagbladets journalistiska bedömningar i denna fråga, där man ligger rätt nära att vara en drivande part genom entydiga ställningstaganden på ledarsida och ledarbloggar.

Låt mig ta en aktuell nyhet med ursprung i Svenska Dagbladet.

Stefan Swärd från Evangeliska Frikyrkan hävdar i en debattartikel den 15 juli i SvD att Livets Ords Ulf Ekman har avlyssnats av Försvarets radioanstalt (FRA). I en nyhetsartikel dagen efter i SvD – liksom i rader av andra media - hänvisas till debattartikeln; ”I går namngav ordföranden för Evangeliska frikyrkan på Brännpunkt Ulf Ekman som en av de personer som finns med på den lista med ett hundratal namn som kommit in till Datainspektionen. Uppgifterna var en bilaga till en anmälan mot FRA:s sätt att hantera personuppgifter.”

Den intressanta frågan är ju vilket belägg Stefan Swärd uppvisar för sitt påstående, vilket han formulerar så här i sin debattartikel:
”På en blogg läste jag nyligen att en svensk pastor och missionär har varit hemligt avlyssnad av Försvarets Radioanstalt under en del av 90-talet. Det handlar om Livets Ords pastor Ulf Ekman.”

I SvD:s och medias raportering är det alltså inte längre den omnämnda bloggen som är uppgiftslämnare utan den som citerat den utan ens angivande av källa (vilken blogg och vilket belägg).

Frågan är om Swärds debattartikel fått publiceras om han skrivit att ”jag hörde nyligen ett rykte att” osv. Men är egentligen inte en uppgift på en blogg mest ett påstående eller ett rykte, om den inte belägger sitt påstående på ett tillfredsställande sätt?

Anmälan till datainspektionen är allvarlig och måste självfallet granskas på djupet. Jag anser också att en kommission bör tillsättas för att granska hur FRAs verksamhet bedrivits innan den noggranna reglering som nu har beslutats.

Men min fråga till Svenska Dagbladet är om man granskat vilket belägg som den åberopade bloggen – som jag inte har hittat – har för sin anmärkningsvärda uppgift, eller om det numera räcker att hänvisa till ”en uppgift från bloggosfären”.

(Även Rapport har hänvisat till en lista – förmodligen samma – vilket torde öka sannolikheten att det finns en grund för dessa rykten, eftersom jag utgår ifrån att Rapport bedömt trovärdigheten hos uppgiftslämnaren. Jag är som sagt mer tveksam till SvDs granskning.)

Vad säger ”vi bloggare”? Ska våra uppgifter kritiskt granskas eller tas för givna?

6 kommentarer:

Anya sa...

Du borde ta och titta på detta klipp från gårdagens rapport

Leif Nixon sa...

Jag reagerade också på den dåliga källangivelsen i Stefan Svärds debattartikel. Dessutom innehåller den faktafel - såvitt vi vet är det inte en FRA-anställd som lämnat in anmälan, utan en f.d. anställd vid Rikspolisstyrelsen - och hela argumentationen skjuter bredvid målet. Att åberopa religionsfriheten när man är upprörd över att FRA spanat på Ulf Ekman är lite grann som att klaga på att en avlyssningsbuss stod felparkerad när den avlyssnade ens telefon.

Inte så bra artikel alltså, och inte så genomtänkt av SvD att referera till den.

Men jag vet inte om det här egentligen har så mycket med bloggvärlden att göra - Svärd hade lika gärna kunnat nöja sig med att skriva "enligt uppgift".

Anonym sa...

Den blogg som avses är med största sannolikhet Ulf Ekmans egen. Han skrev redan den 19 juni på sin blogg att han blivit uppringd av Ekot, som påstod att hans namn fanns med på listan som Datainspektionen fått.

/Jonas

Anonym sa...

Förresten, Staffan. Nu skriver du återigen att FRA-lagen innebär en "noggrann reglering" av signalspaningen.

Vi luras inte längre av förespråkarnas nyspråk.

Fakta är att lagen möjliggör filtrering av all gränsöverskridande kommunikation, dvs massavlyssning. Det sa även lagrådet.

Vidare är det bara en bråkdel av alla sökbegrepp (idag en kvarts miljon enligt FRA)som ska genomgå förhandsprövning. Det saknas också en katalog för vad spaning får riktas mot.

Det blir inte heller någon fortlöpande förhandsprövning av svenska sökbegrepp.

Begreppet "inriktning" uppfattar politikerna som en viktig begränsning. I själva verket har FRA redan klargjort att en inriktning kan ha en mycket vid definition.

FRA får dessutom fortsätta att ägna sig åt generell inhämtning och lagring av trafikdata, inklusive svenskars trafikuppgifter. Dessa får också utnyttjas i spaningsuppdragen och utbytas med andra länder.

Informationsutbytet med utländska tjänster är för övrigt inte reglerat alls i FRA-lagen.


Jo, tjena. "Noggrann reglering", sa Bull.

/Jonas

Måns sa...

Klart bloggar ska granskas. Det görs hela tiden, och det är därför man både kan ge och få (verbalt) fetstryk vad gäller sakfel, dåliga källhänvisningar och allmänt snömos. Jag får gratulera till att ha utdelat en välförtjänt örfil till artikeln.

Men om vi återgår till sak (bomber, granater och signalspaning) så undrar jag om du läst detta:

http://www.democracynow.org/2008/5/13/fmr_military_intelligence_officer_reveals_us

Den berör flera heta argument som tagits upp i FRA-debatten:

Signalspaning ("för att skydda våra trupper osv") i Irak/Afghanistan - vilket gjordes genom att spana på satellit, inte kabel.

Rekrytering av tolkar - som inte förväntas ifrågasätta vad de egentligen lyssnar på.

Avlyssning av de allierade, av journalister och av Röda Korset - medvetet i strid med direktiven.

Order om eldgivning mot bl a Palestine Hotel - där militären visste att journalister bodde (västerländska men inte amerikanska). Två dödades.

Långt men intressant om signalspaning från insidan.

Johannes sa...

Nu finns listan publicerad..

http://henrikalexandersson.blogspot.com/2008/07/fra-103-avlyssnade-svenskar.html

Och ja, bloggar borde granskas precis lika kritiskt som allting annat.