fredag, januari 25, 2008

"det ligger inte i Sveriges intresse"...

Igår informerade europaminister Cecilia Malmström om regeringens inriktning för Sveriges ordförandeskap i EU hösten 2009. Jag underströk betydelsen av att forma en europastrategi för Östersjöområdet, med växande och gott samarbete mellan östersjöstaterna vad gäller t ex övervakning och skydd av sjötransporter och ev gasledningar.

S-regeringen gav ju 2004 utan någon som helst debatt - vad jag minns - tillstånd till Eon att lägga ner en 21 mil ledning mellan Trelleborg och Rostock.

Nu vill Mona Sahlin trots att hon och s-regeringen tidigare hävdat att frågan ska behandlas enligt gällande havsrättskonventioner som Sverige undertecknat, att Sverige ska säga blankt nej till en gasledningen Nordstream.

Eftersom "det inte ligger i Sveriges nationella intresse". Punkt och slut.

Den havsrättskonvention vi undertecknat ger inte utrymme för att förhindra en ledning på internationellt vatten med ett sådant motiv. Om Sverige nu skulle anse att endast Sveriges intressen ska gälla i vår ekonomiska zon borde vi givetvis inte ha undertecknat FNs havsrättskonvention, och rimligen nu lämna den.

Jag anser socialdemokraternas inställning förvånande och inte hållbar. Visst ska Sverige hävda sina intressen i alla sammanhang, men vi måste också kunna se helheten och beakta även andra länders och kanske Europas intressen, om det finns sådana.

Socialdemokraternas vildvuxna argumentation i gasledningsfrågan nu - OBS inte 2004! - kan störa våra relationer med en del östersjöstater, och det är bra att Sverige under sitt ordförandeskap arbetar för goda relationer och ett vidgat samarbete mellan östersjöstaterna.

Inga kommentarer: