torsdag, maj 24, 2007

Billig advokatyr....

Jag kommer tyvärr att tänka på begreppet i rubriken när jag hör Thomas Bodström nu uttala sig i glädje över att ha lyckats få s att kräva bordläggning av signalspaningsproppen.
Bodström beskyller Odenberg för att ljuga samtidigt som han själv hävdar att alliansen i förhandlingarna med s sagt blankt nej till att utreda domstolsprövning och att vi varit svåra att komma till tals med.

Verkligheten är precis tvärtom. S har varit mycket svåra att få några besked ifrån, vi har tagit initiativ, varit tillmötesgående till s bl a om utredningskravet och vi stod nära varandra när Bodström nu med mycket krystade och felaktiga (med Boströms eget ordval "lögnaktiga") argument kräver bordläggning.

Politik när den inte alls är som bäst...

Rätt billig advokatyr, helt enkelt.

Trist, sådana här beslut med bäring på landets säkerhet och på integriteten bör helst ske i bred samsyn. Den förra regeringen var handlingsförlamad sedan 2001 (elfte september) i den här frågan, och s är det tyvärr fortfarande. Nu dröjer det ytterligare ett år innan spaningsverksamheten kan regleras bättre än idag. Det råder en bred politisk enighet om att spaningen mot yttre allvarliga hot tyvärr (som världen ser ut ) behöver omfatta även trådburen kommunikation. Regeringen tog över socialdemokraternas mångåriga utredningar av frågan, vidtog flera åtgärder för att stärka integritetsskyddet och kontrollen och vi har i utskottsdiskussionen varit öppna för ytterligare åtgärder.

2 kommentarer:

Peder Larsson sa...

Er öppna attityd till S-villkoren åskådliggjordes tydligt av Odenberg igår. Så här kommenterade han domstolsprövningen:
-Det finns inte på kartan.

Försvarsministern har från första stund varit ovarsam med sannningen. Vi kan väl ta den klassiska dubbellögnen i januari:
-Spaningen berör inte enskilda, än mindre svenska medborgare. FRA spanar på företeelser och sammanhang.

I mars:
-FRA kan inte spana på enskilda telefon- eller internetabonnemang.

Och så idag:
-S har nu sett till att säkerheten för våra soldater utomlands äventyras.

Så frågan är vem som ljuger bäst - Bodström eller Odenberg.

24 maj 2007 ska sent glömmas. Detta var en efterlängtad delseger för den personliga integriteten. Under våren har också äntligen en bred debatt kommit igång i dessa frågor.

Nu har svenskarna vaknat på allvar. Det lär inte bli lättare för er att driva igenom lagen hösten -08, då medborgarnas protester kommer att vara mer högljudda och välorganiserade. Motståndet har bara börjat. You ain't seen nothing yet, Staffan!

Jag råkar också veta att MÅNGA borgerliga kritiker i riksdagen idag drar en suck av lättnad.

Staffan Danielsson sa...

S pressmeddelande nedan är alltså osant i flera avseenden. Tyvärr är det så. S avbröt ensidigt förhandlingarna och vi sade inte "blankt nej till utredning" som Bodström sagt enligt TT, tvärtom. Det var inte alliansen som saknade mandat och bestod av olika falanger utan det var s. Det är trist att inifrån se hur en jurist och f.d justitieminister far med osanning.

Staffan


"Förhandlingarna om FRA avbröts av regeringen


- Vi socialdemokrater sätter landets säkerhet främst. Vi anser därför att det behövs en försvarsunderrättelse. Men den måste gå att förena med ett starkt skydd för den enskilde att slippa bli avlyssnad eller övervakad utan rimliga skäl. Det lagförslag som regeringen lagt fram saknar detta skydd och är därför ett hot mot den enskildes integritet. Vi har därför lagt förslag på hur den kan förbättras, säger Thomas Bodström, justitieutskottets ordförande (s).
- Förhandlingarna har varit konstruktiva men vi har på sista tiden haft en gnagande känsla av att de borgerliga företrädarna har saknat försvarsministerns mandat. Prestigen gick före och vi är de första att beklaga detta. Ytterst äventyrar detta Sveriges säkerhet, säger Peter Jonsson socialdemokraternas vice gruppledare i försvarsutskottet.
- Integritetsskyddet är inte godtagbart i regeringens proposition och försvarsministern har inte varit beredd att möta upp de krav vi har ställt. Vi begärde att experter på integritetsskydd skulle finnas vid samtliga instanser, att den civila och militära underrättelsen skulle särskiljas, att domstolsprövning skulle utredas samt att en katalog för när signalspaning får ske mot enskilda upprättas. Detta har inte ansetts vara tillräckligt viktigt för att tillmötesgå fullt ut, säger Thomas Bodström.
För mer information
Peter Jonsson
riksdagsledamot (s)"