torsdag, augusti 17, 2006

miljöpartiet - från etanolhatare till etanolkramare...

Centern får någon gång lite försiktig kritik från mp för att vi tar till oss vad som händer när decennierna går och saker och ting förändras, t ex när klimatfrågan går om kärnkraftsavvecklingen i vikt.
Men även miljöpartiet kan faktiskt ändra och helt kasta om sin politik, fast lite mer i det fördolda. Man gillar inte längre förnybar vattenenergi i småskaliga former, t ex. (Det gör centerpartiet!).
Och det gamla etanolhatarpartiet från 1990-talet, som jag minns så väl, har bytt linje till 100 procent och är nu de "värsta" etanolkramarna. Nästan i nivå med centerpartiet, som dock varit det parti som konsekvent slagits för detta förnybara drivmedel hela tiden, och som i hård motvind drev fram förutsättningar så att vår hitills nästan enda etanolfabrik i Norrköping kunde byggas.
Jodå, mp visste minsann då att etanol gjordes av spannmål från fält som gav hyggliga skördar med hjälp av handelsgödsel - usch och fy - och att nettoenergiutbytet därför var "bara" kanske 60 procent. Eller mycket mindre, knappast något, hävdade mp ofta då.

Men idag visar en och annan miljöpartist stolt upp sin etanolbilar - vilket alltså i och för sig är bra - som drivs fram från högavkastande handelsgödslade vetefält i Sverige och från import från Brasilien. Samtidigt som man vill öka EU-stödet maximalt på de livsmedelsproducerande åkrarna intill etanolfälten så att produktionen blir extensivare och handelgödselfri.

Här förutspår jag en kommande knäckpunkt när åkrarna fullt ut framöver kommer att behövas för både livsmedels- och energiproduktion. Ska staten både ge ersättning till högavkastande energiproduktion på etanolfälten, och samtidigt till en extensivare ekoproduktion på livsmedelsfälten intill? Kanske det, men avvägningen blir grannlaga.

Mp tycker nog att allra bäst hade varit att etanolvetet hade ekoodlats, men jag har inte hört något enda krav på detta vilket väl hade varit logiskt utifrån deras höga tonläge på livsmedelssidan. Bekymren är här två, för det första att skulle hela livsmedelsproduktionen ekodlas blir det inte mycket areal över för energiproduktion, och för det andra att avkastningen - och energiutbytet - blir avsevärt lägre för ekovetet. Skulle de specialiserade spannmålsodlare utan djur som nu producerar höga etanolveteskördar gå över till ekovete skulle skördarna kanske halveras.

1 kommentar:

Anonym sa...

Miljöpartiet vill ha produktionsmetoder som skapar högre kostnader i näringslivet, därmed kan dom ta ut högre pris utan att göra vinst?

Är det bra?