torsdag, augusti 17, 2006

Fråga till Nuder om fler förbud mot privata företag

Fråga till finansminister Per Nuder om förbud mot privata företag och mot vinst
Riksdagen har på regeringens förslag i en ”stopplag” förbjudit privat drift av vissa sjukhus. Regeringen överväger att förbjuda vinst på det satsade riskkapitalet i privata företag inom offentlig sektor. Regeringens samarbetsparti vänsterpartiet kräver nu ett förbud mot all privat driven verksamhet vid offentlig tjänsteproduktion, ett alarmerande och enormt långtgående förslag. Om det är så fult och fel med privat verksamhet och effektiva välskötta företag som ger vinst i offentlig tjänsteproduktion, hur kan då detta vara rätt och riktigt i näringslivet i övrigt? Om man inte tror på mångfald och konkurrens vid upphandling av offentlig verksamhet, hur kan då detta vara rätt och riktigt i näringslivet i övrigt?
Det är marknadsekonomi, privat entreprenörskap och fungerande konkurrens som ligger bakom tillväxt och utveckling i världen, inte offentliga monopol och förbud mot privata företag och vinst. Därför är det utomordentligt allvarligt med regeringens och dess samarbetspartiers bakåtsträvanden i dessa frågor, och de signaler det skickar till näringslivet i sin helhet.
Eftersom vänsterpartiet också kräver ministerposter i en ev. vänsterregering efter valet, och eftersom regeringen redan börjat attacken mot privat företagsamhet inom offentlig tjänsteproduktion, ställer jag frågan så här till finansministern:
Avser finansministern att vidta ytterligare åtgärder för att förhindra privat verksamhet inom offentlig tjänsteproduktion i den riktning som påbörjats och som vänsterpartiet nu kräver ska fullföljas fullt ut?

2 kommentarer:

Anonym sa...

Staffan hur går det med verksamhet som har för stora kostnader, offentliga eller privata?

Skapar inte sådan verksamhet ett underskott?

Vad är egentligen ett underskott annat än en skuld till någon?

Minns du vem som var i Amerika och möttes av flinande 25 åringar när han ville låna för att täcka upp den Svenska skulden / underskotten?

Vem var det som hade lärt sig att ”den som häftar i skuld är inte fri” under resan?

Varför frågar du Nuder och inte Göran, det är väl ändå han som bestämmer? Eller?

Staffan Danielsson sa...

HSB, jovisst. men frågan hänvisas regelmässigt till någon övrig minister.

Min poäng är ju att väljer man bort marknadsekonomins kraft genom en sund konkurrens mellan offenrliga och privata aktörer i offentlig tjänsteproduktion, då får man naturlagsmässigt en dyrare, stelbentare och sämre tjänsteproduktion.

Men är privat företagsamhet och strävan efter effektivitet, kvalitet och vinst på insatt riskkapital något fult och förfärligt i offentlig tjänmsteproduktion, då kan det rimligen inte vara något som är att rekommendera för det övriga näringslivet heller.

Så bjuder logiken om man vill förbjuda privata företag och/eller vinststrävandet.

Men då är man ute och cyklar på irrvägar som i sin förlängning leder, tyvärr, t ex till Cuba.
Att v under Ohly hamnar där kanske inte förvånar så mycket, men starka krafter inom s drar ju även åt det hållet.

Gråsossar gillar inte den här kritiken, men den är oerhört viktig att lyfta fram av all kraft fram till valet! För kritiken är relevant, s och v är ute och cyklar