tisdag, maj 29, 2018

Svenska Kyrkan på DN Debatt om "respektfylld dialog" och om "medmänsklighet".DN debatt skriver 6 organisationer med Svenska Kyrkan, Riksidrottsförbundet och Röda korset i spetsen att:

" Vi står fast vid våra grundläggande principer om alla människors lika värde och medmänsklighet. Vi ser varje dag många som verkar för ett öppet samhälle där alla ska bemötas utifrån alla människors lika värde. Vi ser ett enormt engagemang för att tillsammans bygga det samhälle vi vill ha, där medmänsklighet och humanitära värderingar är ledstjärnor. Vi vill visa bilden av det mångfacetterade Sverige där delaktighet och tillit spelar avgörande roll.
• Ett öppet Sverige där alla får plats. Vi tar ställning mot de hatiska och fördomsfulla uttryck som rasism, extremism och intolerans står för. Vi gör det målmedvetet över hela landet genom hundratusentals medlemmar, aktiva och frivilliga. Vi vill fokusera på innanförskap i stället för utanförskap. På hur vi stärker den sociala sammanhållningen och de goda krafterna som får människor att växa, känna sig respekterade, behövda och tagna i anspråk ut­ifrån sina förutsättningar. Vi vill bidra till tillit i stället för polarisering samt skapa förutsättningar för att öka demokratisk delaktighet och reell inkludering.
• Den respektfulla dialogen behövs mer än någonsin.Det behövs en sansad debatt där åsikter bryts mot varandra i demokratisk ordning, utan polariserande populistiska övertoner."
Samtidigt som man alltså efterlyser en "respektfylld dialog" så fördömer man indirekt de som man påstår inte står upp för "alla människors lika värde och medmänsklighet". Dvs de som inte tycker som Svenska Kyrkan, Riksidrottsförbundet eller Röda Korset i den svenska migrationspolitiken.
Detta är en oerhörd anklagelse. Jag själv har t ex sedan 5-6 år hävdat att Sverige måste anpassa sin migrationspolitik i EU-riktning. Jag är en varm humanist som självfallet anser människor lika mycket värda och som värderar medmänsklighet oerhört högt. 
Men i en värld med begränsade resurser och enormt mycket lidande och fattigdom måste en prioritering ske av hur resurser ska användas för medmänsklighet och humanism, här i Sverige och i närområdet där nästan alla flyktingar finns och ofta lider svårt. 
Att då Svenska Kyrkan med flera sätter sig till doms över vad som är en "medmänsklig" migrationspolitik och vad som inte är det, och alltså verkligen inte visar andra den respekt som man själv påstår sig efterlysa, kan egentligen bäst beskrivas med artikelförfattarnas egna ord; "Polariserande populistiska övertoner". 
Jag trodde faktiskt mycket bättre om både Svenska Kyrkan, Riksidrottsförbundet och Röda Korset!

"Ärkebiskopen och de övriga avsändarna garanterar i sin text att de värnar alla människors lika värde och medmänsklighet. Att utmåla sina egna uppfattningar som de enda möjliga för humanister innebär emellertid att det motsatta framstår som inhumant. Det är en sofistikerad härskarteknik som kan skapa olust hos meningsmotståndare och få dem att skämmas för sina åsikter. De flesta vill socialt uppfattas som hyggliga personer som vill sina medmänniskor väl."

Anna Dahlberg, Expressen, skriver återigen mycket poängfyllt, jag tänker ju i samma banor som hon.

"I veckan presenterade Novus en undersökning som försöker gå till botten med väljarnas inställning i asylpolitiken. Kanske är förklaringen att många är okunniga? Till Novus förvåning svarade den största gruppen rätt på kunskapsfrågan om antalet asylsökande förra året. Även efter att det korrekta svaret hade presenterats för samtliga ansåg 56 procent att Sverige borde ta emot färre asylsökande än i dag. Bara 12 procent ville ha en mer generös asylpolitik. Siffrorna är nästan identiska med resultatet i en DN/Ipsos-mätning nyligen."

Alice Teodorescu, Göteberogs-Posten, skriver också med goda poänger.
8 kommentarer:

Anonym sa...

Vägen till helvetet är kantad av.........Ja just det, ideal, ädla motiv. Det är klassiskt. Man kan inte föra en seriös debatt om äpplen och päron. Svenska kyrkan är ju inte lite politisk, och har synpunkter på andras medel och resurser, dvs hur dessa ska prioriteras. Man måste inte uppröras, och när allt kommer omkring leder denna insats till fler avhopp och ännu mer draghjälp åt SD. Vi som varit bekymrade, i vart fall sedan 2002, ser ju nu att demokratin fungerar. Sd korrigerar, när inte etablera partier förmår. GP och mp drar undan benen för S :-) och FP och framför allt C drar undan benen för m. Vinnare hip hip hurraSD :-) Man kan bara garva åt eländet, och sedan en annalkande finanskris på det. Vänta till räntan stiger. Tjena Moss. Jävlar vad Sverige polariseras. Men visst fungerar demokratin. Väljarna förefaller strunta i vad moralpoliser säger. snart kommer Antje och co ifrågasätta demokratin, det är då först som diktatet, ondskan, visaR sitt sanna ansikte.
S.W
PS sarkasmer och cynism kan inte uteslutas i denna samtid. De.

Anonym sa...

Money talks svenska kyrkan walks.Det kostar att omsätta kyrkans ideer till verklighet.Dags att de bidrar med mer än fina ord-en engångsskatt för religiösa samfund bör övervägas.

gruelse sa...

I grundlagen återfinns den svenska översättningsgrodan ”alla människors lika värde” av den engelska förlagan av Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna ”All human beings are born free and equal in dignity and rights.” från 1948. Denna översättningsgroda åberopas ofta när godhetsapostlar kräver fullständiga välfärdsförmåner och mer därtill åt invandrare. Mig veterligt är det bara Sverige som har gjort sig skyldig till denna makabra felöversättning. Och varför har man påpassligt tappat bort ”likhet inför lagen” vid översättningen?

I Sverige gäller ”Alla människors lika värde” dock inte:

* försäkringsbolag och pensionsbolag som värderar människor olika utifrån ålder.

* läkare som slentrianmässigt ger unga människor i arbetsför ålder förtur framför gamla människor till tidig cancerdiagnos och dyra sjukdomsbehandlingar.

Skulle de floskulösa representanterna för Svenska Kyrkan, Riksidrottsförbundet och Röda Korset agera logiskt [sic. osannolikt], så skulle de också anse och ivrigt försvara åsikten att deras nära familjemedlemmar och människan Anders Behring Breivik är lika mycket värda.

Anonym sa...

Det är väl inte heller illa att det finns debattörer som Ludvig Lindström (ordf Global Happiness Organization) som faktiskt, (utöver oss vanliga gemener som använder common sense), som i klartext vågar säga som det är om medmänsklighet. För 2000 kr per dygn kan man "rädda" en sittstrejkande fgans man som ljugit om sin ålder, istället för att ge 100 spädbarn eller flickebarn vaccin. 2000 kr / dygn är ca 750.000 kr på ett år. Det går alltså utmärkt att vända på steken. Den som är omänsklig, ställer grupp mot grupp, där bara den som haft möjlighet att via flyktingsmuggling och falska uppgifter, får komma ifråga för vår "medmänsklighet" medan de arma fattiga människor, tex kvinnor och barn, inte får komma ifråga för vår hjälp, eftersom de helt enkelt inte haft råd eller fått lov att söka sig hit. Utilitarismen är en klassisk vänsteridé som förespråkas inom den normativa etiken, på bland annat våra filosofiska institutioner i Sverige. man kan lite undra var vänsterns och hägerns intellektuella och filosofiska spjutspetsar håller hus i debatten, i synnerhet som det råder en feministisk diskurs i allmänhet, och utrikespolitisk dito i synnerhet. S.W

Anonym sa...

Eftersom debatten knappt funnits, det är God ELLER Ö(disjunktion) Ond, i betydelsen, hjälpa de som tagit sig hit och blir föremål för det flyktingpolitiska och välfärdsindustriella komplexet, så måste man väl anta att det inte handlar om etik alls, utan enbart egna intressen. Endera att vinna småkorkade väljare, eller att tjäna pengar, eller ännu mer sannolikt, vinna eller behålla sin position i fårflocken/sillstimmet.

Det är alltså mycket besynnerligt att det är främst inom vänstern som denna debatt helt uteblir, och en förklaring kan väl vara att man tidigare sett migrationen som ett medel för att vinna röster, och samtidigt behålla de gamla arbetar- och tjänstemannarösterna.

Nu har Mp torskat, naturligtvis S. Vänsterpartiet har visserligen vunnit lite. Men till syvende og sist ser ekvationen för vänsterns "goda" krafter ha utmynnat i:
- Ca 8 % för de gamla kommunisterna.
- Ca 25 % för S, som håller på att spricka, på just en (1) fråga, flyktingpolitik.
- ca 4 %, Mp, som i grunden är ett vänsterliberalt parti, mot staten, dvs för marknaden.
PÅ en enda fråga, som man måste ställa sig frågan varför just Sverige av alla länder, rent normativt, ska axla ett mycket större, enormt mycket större ansvar per capita än andra länder inom EU. Är man alltså inte för den av Sverige förda politiken, är man ond.
S.W

Anonym sa...

BTW, flyktingsvågen, som delvis Sverige skapade, dvs kom man bara in i EU, så var det bara att marschera till Sverige, den hållningen var nära att knäcka hela EU, och förstärkete populistiaka krafter i hela EU. Så om det skulle hållas en filosofiskt seminarium om 10 år, och vi antar att vi har en småhavererad monetär union, och finansiell kräftgång/malström, och det visar sig vara Sveriges politik som till viss grad bidrog till haveriet inom EU, dvs att EU "måste" anpassa sig till Sverige, och inte tvärt om, så kanske man kan nyansera bilden av gott och ont. För det måste inte vara förment pliktetik som enbart ska styra, i synnerhet inte som det kan finnas olika pliktetiska normsystem som ställs mot varandra. Det måste bli ett mer rättvisande seminarium om man studerar konsekvenser av för politik. Här räddade vi 10 män, på bekostnad av 100 småflickor, och till på köpet så gick inte Sverige att regera, räntan steg och medborgarna blev förbannande över att det satt en hoper intellektuella fän i våra partier som styrde de folkvalda i Riksdagen med diktat, och därtill hittade på rövarhistorier om att det inte var plikt, utan lönsamhet som drev politiken hithän, och om det inte var det, så var det valkalkylen, och eftersom det visade sig att valkalkylen inte heller gick hem, så var det helt enkelt det egna snöda personliga intresset, att komma upp sig i en intern intresseklubb för ryggdunkare. Höhöhö. S.W

Anonym sa...

Nä, detta med god och ond, om en viss handling leder till ökad eller minskat lidande/lycka för fler eller förre, och vad de långsiktig konskekvenserna blir, inrikes och utrikes, denna fråga måste föras mer seriöst. Klimatkonferensen som hölls i början av 2000-talet i Köpenhamn, som var upptakten till att Fores bildades. Kan man inte föra ett resonemang där med, vad som är orsaken till att man inte kommer överens. Den rika världen måste betala för den fattiga världen, att ställa om, eftersom den rika världen inte anser sig ha råd, så kommer man inte överens om bindande avtal, + naturligtvis USA, Kina och Ryssland, som ser andra intressen. Om nu klimatet är ett problem, och det kostar lite att lägga om rodret, ska man då inte ställa även denna kostnad mot kostnaden för flyktingpolitiken. Klimatet för hela jordens befolkning mot en privilegierad socio-ekomomisk situation för män som har förutsättningar att ta sig till Konungariket Sveriges mottagande, som delvis finansieras med vår budget för u-landsbistånd.
Det är så klart rena dårpippin, att föra en svartvit debatt om gott och ont, och stämpla alla som driver en politik som egentligen är god, dvs hållbar, som ond.

Det är ett tidens tecken, och ett mått på Sveriges intellektuella armod. Det är vansinne, att frågan ens kunnat föras under så lång tid på ett så uppenbart ensidigt vis, av en grupp gaphalsar som inte ens behöver motivera sin inställning med hållbara argument. Man kan ju se vissa konsekvenser, att inte tänka i termer av konsekvenser.
Det är nog inte lönt att gå till motattack mot brunsåssmetargänget, men man kan kanske lite driva med dem, och bara vara lakoniskt cynisk, och snällt fråga, men hur tänkte du här lille vän? Kan du förklara närmare, motivera och basera detta på någon slags fakta.
Komma dragande med personliga tillviktelser är liksom något för småbarn på dagis. S.W
Till på köpet, avseende konsekvenser, har vi därtill, utöer det rent mänskliga perspektiven, att vi gynnar de grupper som är förmögna att ta sig hit och få hjälp av ett biträde att föra asylbeviljaren bakom ljuset, det lilla faktum att Sverige 2018 - 2022 inte kommer att kunna regeras, samt att partiet med stort S dels är nere för räking, dels håller på att spricka, och att en icke ringa del av dess forna väljarbas har bytt lojalitet. Konsekvensetik verkar inte vara i ropet, och det var det visst inte för nationalsocialisterna heller. De struntade helt i konsekvenserna för det tyska "folket" Man lämnade ett land i ruiner efter sig, utöver en massa ond bråd död, och det var ungefär lika dant med kommunisterna under Josef, miljoner miljoner döda och ett ekonomisk och ekologisk ödeläggelse som var monumental. Zimbawe, Venezuela, Syrien, Irak etc. Sveriges resurser är begränsade, men vi har resurser, frågan är varför vi ska använda dessa medel för "godhet" innanför nationsgränsen och inte på den globala arenan, när allt kommer omkring, är det alltså nationella/personliga intressen, eller? S.W

Anonym sa...

Precis! Skulle Anders Behring Breivik och Jackelen ssmtidigt ligga lika svårt skadade på gatan och det bara funnes en ambulans är det nog Anders som fick ligga kvar och förblöda.