fredag, mars 30, 2018

Grundlagsändringen, alliansen ändrar sig!

8 partier enades i en statlig kommitté att ändra grundlagarna så att t ex offentliga brottsdomar inte längre skulle få sammanställas, så som företaget Lexbase gör.

Förslaget var på väg genom riksdagen men började väcka motstånd hos enstaka jurister och publicister och ledarskribenter, Sverigedemokraterna bytte fot och ville ha folkomröstning och nya partiet MED tag ställning emot, den diskuterades livligt i sociala medier.

Jag själv följde frågan med växande intresse och blev alltmer tveksam, tog upp frågan internt och gjorde flera blogginlägg.

Den fristående socialdemokraten Johan Westerholm med sajten Ledarsidorna startade uppropet Stoppa grundlagsändringen.

Från regeringspartierna och Vänsterpartiet hördes ingen kritik.

Men i ett sent skede svängde plötsligt alliansen och ville återförvisa propositionen i den delen till den regering som kommer till efter valet. Den utmärkta Sakine Madon i liberala VLT kommenterar väl.

Mycket bra, tycker jag. Moderaterna, som tidigare entydigt stod bakom grundlagsändringen, var först ut, och för Centerpartiet har ju alltid dessa frågor varit mycket viktiga.

Denna fråga har inte engagerat nyhetsmedia alls, egentligen, varken före eller efter vändningen. Ingen stor sak, detta, har man uppenbarligen ansett. Inte något att bråka om eller belysa.

Märkligt och anmärkningsvärt, enligt min mening.

Nåväl, hur ser förslaget ut när, och om, det kommer tillbaka till riksdagen om något år?

Det får vi se. Kanske fortsätter debatten, kanske inte. Frågan är viktig och inte enkel. Mycket bra att den inte drevs igenom i snabbt tempo, i alla fall.

Tillagt 3 april 2018:  Krister Thelin, jurist, tidigare statssekreterare och domare, både i Sverige och vid FN:s Krigsförbrytartribunal i Haag, benar i sajten Kvartal ut en snårig materia, och vägvalen för kommande regering och riksdag inför en ev ny proposition nästa år.
1 kommentar:

gruelse sa...

Den föreslagna grundlagsändringen i Ygl och TF 2018, här kallad ”Lexbaselagen”, vill bl.a. dela in folket i seriösa och oseriösa skribenter. Indelning ska göras av något sorts statskontrollerat organ.

”Lexbaselagen” behandlades och godkändes av Riksdagens partier. Det var således upplagt för en friktionsfri grundlagsändring. Detta speglar på ett skrämmande sätt vilken demokratisyn och vilken kompetensnivå riksdagspartierna besitter. Det är bara tack vare s.k. oseriösa oberoende skribenter, vilka ”Lexbaselagen” vill tysta, som nu Lexbaselagen måste omarbetas.

Men ”Lexbaselagen” är inte den enda censurlagstiftningen som är tänkt att klubbas igenom i 2018 års grundlagsändring. Vi har också SOU 2107:70 ”Betänkande av Utlandsspioneriutredningen”.
http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2017/09/SOU-2017_70_webb-nu.pdf

”Enligt förslaget ska nyhetsrapportering, som allvarligt skadar Sveriges relationer med andra länder, kunna straffas enligt det nya brottet utlandsspioneri. Också bevakningen av insatser från organisationer som EU, Nato och FN ska kunna kriminaliseras med maxstraffet åtta års fängelse.”
https://www.dn.se/nyheter/tung-kritik-mot-spionerilag/

Skrämmande är bara förnamnet!

Det innebär att om utredningsbetänkandet hade varit lag så hade det förmodligen varit olagligt för svenskar att rapportera om de franska FN-soldaternas pedofila svinerier i Centralafrikanska republiken 2014; likväl hur Sverige bygger upp militärindustrin i Saudiarabien.

Men det viktigaste med utredningsbetänkandet är sannolikt att säkerställa att det militärt nedrustade Sverige, mot bakgrund av det bilaterala säkerhetsavtalet med de hemliga protokollen vi numera har med USA, blir till hundra procent USA:s lydiga ”geopolitiska bitch”.

Ack moder Svea! Du har närt ett antidemokratiskt politikerpatrask vid din barm!

Varhelst demokraturen sticker upp sitt fula tryne, måste den bekämpas från gräsrotsnivån!