söndag, januari 07, 2018

Sensationellt i SvD när myndigheter backar i åldersbedömningsskandalen!

Borde även regeringen granskas i rättsskandalen om åldersbedömningar?

Nya fakta tillkommer dagligen i den senaste rättsskandalen om hur myndigheterna agerar när man nu - beordrade av regeringen - tillämpar en oprövad metod som får stark kritik av både internationell expertis och svenska rättsodontologer och rättsmedicinalläkare, och som sannolikt gjort att 100-tals asylsökande under 18 år ändå har fått avslagsbeslut som vuxna.

Jag bad Justitieombudsmannen att granska detta för några månader sedan. JO meddelar per vändande post, typ, att anmälan är ogrundad och inte tas upp till behandling. Obegripligt.

Jag har tidigare JO-anmält Migrationsverket för att de under ett antal år fram t o m 2015 inte kontrollerade ålder på asylsökande, när den var tveksam. utan passivt godtog den uppgift som den asylsökande uppgav, trots inga identitetshandlingar och mycket staka incitament att uppge ålder under 18 år. JO har även då med vändande post skrivit av anmälan, migrationsverket har handlat helt korrekt. Obegripligt.

Jag överväger nu att låta Konstitutionsutskottet (KU) granska regeringens övergripande ansvar för att bl a ha beordrat rättsmedicinalverket att använda den oprövade "flodmarksmetoden" med röntgen av knäled för åldersbedömning. Om denna rättsskandal, min uppfattning, inte skulle granskas av vare sig JO eller KU, vad ska då dessa granska för någonting?

Svenska Dagbladet har idag den sensationella nyheten att den rättsmedicinalläkare, Sixten Persson, som trots att tandröntgen visade på att Abbas Yosefi, från Norrköping, är under 18 år, lät den omtvistade knäledsröntgen avgöra att han är vuxen, nu tar avstånd från sin egen bedömning.

Även migrationsverket darrar nu på manschetten. Tala om rättsskandal!

Så här lyfter Abbas gode man Frans Schlyter fram verkligheten:

"Abbas Yosefi är en av tusentals afghanska ungdomar som skrivits upp i ålder efter en medicinsk åldersbedömning. Rättsmedicinalverket fann att de genomförda undersökningarna talar för att han är 18 år eller äldre.
Abbas visdomstand bedömdes inte ha uppnått slutstadium medan knät bedömdes som fullmoget.
Samtidigt har socialtjänsten, en överläkare i psykiatri och en lärare uppgett för Migrationsverket att de anser att Abbas är underårig."
Jag har själv träffat Abbas och Frans för några månader sedan. Jag kan helt och fullt ansluta mig till den bedömning som de ovanstående gör. Abbas ger intryck av att vare typ 16-17 år.

Två tyska experter anser tvärtemot rättsmedicinalverket att knäledsanalysen visar att Abbas är under 18 år. Ändå står både Rättsmedicinalverket fast vid sitt utlåtande och Migrationsverket vid sitt beslut. Sverige - rättsäkerhetens högsäte..?
Visserligen har Abbas nu överklagat migrationsverkets avslagsbeslut men jag kommer ändå att anmäla migrationsverkets och rättsmedicinalverkets agerande i detta fall till Justitieombudsmannen för prövning, i förhoppning dels att JO verkligen gör en prövning samt att det också kan leda till att migrationsverket med anledning av de nya uppgifterna omprövar sitt beslut.
-------------------------------------------
Denna artikel i ETC där barnläkaren och medlemmen i kommunistiska partiet, och ship to Gazaaktivisten mm Henry Ascher intervjuas är mycket intressant.

Han var drivande i barnläkarföreningen när den ca 2010 förkastade metoderna för medicinsk åldersbedömning och genom sin bojkott drev fram att Migrationsverket helt upphörde med dem och istället godtog den enskildes egna uppgifter.

Någon fråga om det får han inte, däremot är han och jag överens om att nuvarande knäledsmetod är en rättsskandal, typ.

1 kommentar:

gruelse sa...

Det måste vara det ensamkommande ankarbarnet/asylsökande som ska kunna bevisa sin identitet och ålder, efter att ha passerat minst ca 5 länder på sin väg till Sverige. Och på sin väg så har hen med närmast 100 procentig säkerhet haft identitetshandlingar på sig. Dessa har dock på inrådan av flyktingsmugglare förstörts innan hen står vid den svenska gränsen. För systemet som våra riksdagsledamöter har beslutat är som sådant att om hen ljuger om sin identitet och inte kan bekräfta identiteten med något giltigt dokument så ökar hens chanser till att få PUT i Sverige.

Jag anser att om ankarbarnet inte kan identifiera sig med lämpliga handlingar så ska hen inte få asyl i Sverige. Vår skattefinansierade svenska sjukvård som går på knäna ska heller inte belastas med prioriterade antisvenska lyxproblem, såsom ankarbarnens åldersbestämning, som leder till längre väntetider för cancerdiagnostik för verkligt behövande svenskar.

Trots verklighetsfrämmande sluddrigt tal från vårt politiska etablissemang om att invandringen har strypts till det minimum, så ökar massinvandringen, och utmanar allt vad som har med logiskt tänkande att göra. Sålunda har konungariket Sverige utsatts för följande årliga och accelererande invandring (SCB):
2014___126 966
2015___134 240
2016___163 005
2017___170 000 – 180 000 (enligt SCB:s prognos)

Så har vi fått de för svenskt vidkommande i en nordisk jämförelse mycket skrämmande siffrorna på antalet asylansökningar 2017:
Sverige 25000
Danmark 3500
Norge 3500
Finland 2000
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6856621

Vad som skiljer Sverige från övriga Norden är att vårt politiska etablissemang bedriver aktivt en signalpolitik, som går ut på att locka hit invandrare som inte har flyktingskäl, men som till slut får stanna här ändå genom diverse trixande och regelrätt bedrägeri gentemot svenska skattebetalare. Endast den svenske statsminister av de nordiska har skanderat och signalerat till flyktingsmugglare under parollen ”Refugees welcome”. Många som engagerar sig i detta lukrativa flyktinggeschäft, gör det av pekuniärt egoistiska skäl.

Sverige har de facto blivit Mellersta Österns socialkontor.