söndag, september 24, 2017

MP i Halland sätter ekomat från hela världen före närodlat från Sverige.

I Hallands Nyheter har lokala miljöpartister och centerpartister rangordnat miljövänlig mat. Elisabeth Falkhaven, gruppledare för Miljjöpartiet i Halland anser att det är som att jämföra "äpplen med torv" när man jämför ekologisk mat med närodlad. Hon rangordnar olika inköpsval, allt ekologiskt från hela världen kommer före närodlat och svenskt som hon placerar långt mer på plats 5 och 6 precis före "varsomhelstodlat".

Stefan Bengtsson är inte lika inskränkt förespråkare av enbart ekologisk mat även om han i sin rangordning för region Halland också placerar ekologiskt från Halland på första plats och svenskt ekologiskt på tredje plats. Mat från Halland placerar han på andra plats och mat från Sverige på fjärde plats.

Min slogan är att vill man handla miljlvänligt ska man köpa närodlat från Sverige förre ekologiskt från hela världen.
Jag dömer inte ut ett av världens mest miljövänliga jordbruk, det svenska, som sämre än än vare sig ekologiskt från hela världen, som MP Halland upprörande nog gör, eller som sämre än svenskt ekologiskt.

Min uppfattning är att det svenska jordbruket ligger i täten i världen vad gäller resurshushållning och miljö- och djurskyddsvänlighet. Både det vanliga miljövänliga jordbruket som står för över 90 procent av produktionen, och ekojordbruket, är två mycket bra och jämbördiga miljöalternativ, med lite olika styrkor och svagheter.

Så den rangordning jag anser riktig är alltså

1. Närodlad mat från Sverige, vanlig miljövänlig eller ekologisk.

2. Importerad mat, där säkert ibland ekoalternativen är att föredra eftersom användningen av kemiska bekämpningsmedel i de vanliga jordbruken oftast är betydligt större och med medel som inte är tillåtna i Sverige. Man bör dock veta att det även i ekojordbruken används bekämpningsmedel och att certifieringskontrollen ibland är sämre än i Sverige

Jag är upprörd över att Miljöpartiet i Halland så nedvärderar mat från det svenska jordbruket, och över att så många kommuner i Sverige anser det t ex självklart att de äldre på äldreboenden ska ha ekomat som är 25-60 % dyrare utan att efterfråga det, medan det som de efterfrågar, bra husmanskost från Sverige serveras allt njuggare.

Här några blogginlägg där min analys framgår, för de som är intresserade! Och ett sista här!Inga kommentarer: