onsdag, juni 14, 2017

Pris för visat civilkurage!

Jag är naturligtvis hedrad över att erhålla ett pris för visat civilkurage, och tackar 16 juni-stiftelsen ("Finn Bengtsson-priset"). Motiveringen är ju deras ord och analys.
Jag är en varm humanist och det har varit mycket tungt att av t ex min egen regiontidning beskyllas för främlingsfientlighet. Nu stöder, eller accepterar, tidningen dagens än mer restriktiva migrationspolitik, men utan att ge mig någon upprättelse. Så kan det vara.
Jag är en lojal riksdagsledamot i det lagarbete som är nödvändigt för att kunna hålla ihop och t ex stödja sin regering. Under allianstiden stödde jag ju konsekvent mitt parti och regeringen.
Men det kan finnas någon viktig fråga där man inte kan följa sitt parti, för mig den mycket öppna asylpolitiken fram till hösten 2015. Jag har drivit på för en anpassning i EU-riktning och anser att verkligheten har givit mig rätt.
Även i andra mindre frågor är det viktigt att kunna driva på för ändring, jag gör det t ex i frågan om rätt till dödshjälp.
Förr fanns ett utrymme för riksdagsledamöter att diskutera t ex moral/etiska frågor och lägga gemensamma motioner. Det är nu nästan stängt och bör öppnas igen, menar jag.
Jag diskuterar mycket på sociala medier med medborgarna till ömsesidig glädje och nytta, tror jag, och hoppas att t ex de debattforum på Facebook som jag medmodererar ska fortsätta att växa som livliga och meningsfulla forum.Årets pristagare utav Finn Bengtsson-priset, för ett visat civilkurage, Staffan Danielsson. 

Motivering lyder :
Motivering till att Staffan Danielsson (C) får motta årets ”Finn Bengtsson-pris” av 16 juni-stiftelsens styrelse för visat politiskt civilkurage.

”Staffan Danielsson har som politiker en genuin förankring i den folkrörelse som var upprinnelsen till att Centerpartiet en gång bildades. Alla partier genomgår förändringar i den förda politiken, och detta är i grunden oftast bra. Men det finns också risker att ett partis tidigare kärnvärden som nu ifrågasätts kan komma att medvetet marginaliseras på ett ibland ganska arrogant sätt i en sådan process. Då är det viktigt att de som upplever sig fortsatt vara bärare av sådana åsidosatta politiska kärnvärden kan, vill och vågar stå upp för dem även när de hamnat i kraftfull motvind inom partiet.

Staffan Danielsson har i olika sammanhang visat prov på en sådan förmåga att stå upp för tidigare centrala värden i sitt parti när ledningen velat något helt annat. Detta har kostat honom personliga problem, som att inte ens få vara med på sin partigrupps obligatoriska möten i riksdagen, trots att han bär ett starkt mandat för detta från sitt eget valdistrikt.

I andra frågor åter, har Staffan Danielsson visat prov på en annan typ av civilkurage, nämligen att driva delvis inopportuna frågor av egen fast övertygelse mot ett svårt motstånd, som dock till slut genom envishet, ihärdighet och just civilkurage byggd på övertygelse, övervunnits då han sedermera fått igenom sina idéer och förslag på en nationell Centerstämma.

För dessa olika påvisbara agerande som har de gemensamt att de krävt mod, tålamod och civilkurage, är det en enig 16 juni-stiftelses styrelse glädje och stolthet att utse Staffan Danielsson till mottagare av årets ”Finn Bengtsson-pris” från 16 juni-stiftelsen för visat politiskt civilkurage.

Onsdagen den 14 juni 2017, för 16 juni-stiftelsen:

Andreas Björklund
Marietta de Pourbain Lundin
Sylvia Nilsson
Finn Bengtsson

5 kommentarer:

gruelse sa...

Om du använde din röst i Riksdagen och röstade för Migrationsuppgörelsen mellan Alliansen och Miljöpartiet i mars 2011, så tycker i alla inte jag att du visade något civilkurage, utan medlöperi. Du har därmed burit avog sköld mot fosterland.

Denna migrationsuppgörelse har varit otroligt skadlig för konungariket och rättsstaten Sverige. Den krattade manegen för den destruktiva massinvandringen vi nu ser resultatet av. Skottlossningar i förorter, gängkriminalitet, stenkastningar mot brandmän och ambulanspersonal, terrorattentat mitt i Stockholm, parallellsamhällen, omfattande social oro, sveket mot svenska pensionärer samt att svenskarna (=inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar) blir en minoritetsgrupp i sitt eget land om ca 2 decennier.

Hur kan ni tillstyrkande riksdagsledamöter till uppgörelsen motivera att illegala invandrare, som till följd av domstolsutslag ska utvisas, ska få nästan gratis (50 kronor) tand- och sjukvård som inte kan anstå? Till råga på allt så får inte enligt uppgörelsen dessa vårdinrättningar, dit de illegala invandrarna söker sig, tipsa rättsvårdande myndigheter om de vårdsökande illegala invandrarna. Dessa groteska förmåner till de illegala invandrarna sänder ju mycket positiva signaler till Flyktinggeschäftet:
Trotsa domstolsutslag och laga gärna dina tänder för 50 kronor, som för vanliga hederliga svenskar kostar i storleksordningen 10000 – 20000 kronor, men håll dig borta från polisen!

Och eftersom du ömmar för svenska pensionärer som har jobbat hela sitt liv och betala skatt, så skulle du kunna använda ditt civilkurage och förklara varför äldre anhöriginvandrare med ÄFS och maximalt bostadstillägg, som aldrig har betalat eller kommer att betala någon inkomstskatt i Sverige, ska få en bättre standard än svenska garantipensionärer med maximalt bostadstillägg.

gruelse sa...

Underlag till jämförelsen mellan ÄFS och garantipension:

Riksdagen instiftade för några år sedan Äldreförsörjningsstödet (ÄFS), föranlett av inflödet av äldre anhöriginvandrare till Sverige. Tanken var att dessa skulle kunna få ÄFS för att klara sitt uppehälle i Sverige, även om de inte hade betalat, och inte heller i framtiden tänkte betala, någon skatt i Sverige. ÄFS är skattefritt och berättigar också till bostadstillägg.

Äldre anhöriginvandrare som inte har betalat, och inte heller i framtiden tänker betala, någon inkomstskatt i Sverige fick för 2015 maximalt:

* ÄFS: 5462 kr/mån
* Max bostadstillägg: 6200 kr/mån
* SUMMA: 11662 kr/mån.

En garantipensionär, och sannolikt alltfler lågavlönade svenskar som har betalat skatt i hela sitt yrkesverksamma liv i Sverige, kan för 2015, beaktande en kommunalskatt på 34 %, ett grundavdrag på 18900 kr och en bruttogarantipension på 7899 kr, få en medelskatt på ((12*7899-18900)*0,34)/(12*7899)= 27,2 % och som maximalt ger:

* Nettogarantipension: 5749 kr/mån
* Max bostadstillägg: 5090 kr/mån.
* SUMMA: 10839 kr/mån

Anhöriginvandraren med Äldreförsörjningsstöd får således 823 kr mer i månaden än den svenske garantipensionären.
https://secure.pensionsmyndigheten.se/MyterOmAldreforsorjningsstodet.html

Staffan Danielsson sa...

Hej Gruelse.

2011 hade jag inte börjat intressera mig djupare för migrationsfrågorna.

Vad gäller pensionärers villkor, garantipensionärers och de som arbetat hela livet i ett låglöneyrke, så är "vinsten" med att ha arbetat jämfört med att inte ha gjort det mycket liten. Det handlar om några hundralappar.
Har man därtill ärvt eller sparat ihop till t ex en sommarstuga får man sänkt bostadstillägg innan huset är högbelånat eller sålt. Staten "socialiserar" huset, kan man nästan säga.

därför bör beloppet efter vilket bostastillägget reduceras höjas kraftigt.

Skillnaden i netto mellan garantipensionäörer och de som arbetat 30-40 år kan inte minskas ytterligare, snarare borde de senare få mer i netto relativt garantipensionärerna.

Äldreförsörjningsstödet ska naturligtvis inte ge ett högre netto än vad garantipensionärerna har, utan ligga en bit efter.

Jag ger nog RUT ett uppdrag om detta, och har nog gjort det för en del år sedan redan.

Anonym sa...

Ifall du driver denna fråga som tydligeb varit uppe tidigare lovar jag att rösta på dig.Radioaktivt skrot kan finnas i allt ifrån teskedar till vattenledningsrör.
Skall det vara så? Kärnkraften ger upphov till radioaktivt metallskrot. I Sverige tas det om hand vid Studsviks metallåtervinningsanläggning. Omkring 3 000 ton radioaktivt skrot passerar anläggningen utanför Nyköping varje år. Skrotet smälts där ned och blandas ut med icke radioaktiv metall och friklassas. Enligt ett inslag i Vetenskapsradions miljöprogram Klotet den 9 februari 2011 är det hemligt vart metallen sedan tar vägen. Det är därför omöjligt för konsumenter att veta om produkter de köper innehåller den friklassade metallen. Strålsäkerhetsmyndigheten beslutade den 8 december 2010 att avslå journalisten Pelle Zetterstens begäran att få reda på vem som tar emot metallen. Kammarrätten i Stockholm avslog den 11 januari 2011 Zetterstens överklagande av beslutet. Radioaktiv metall kan också förekomma i konsumentvaror som importeras till Sverige. Tullen har stoppat införsel av varor som gett utslag för radioaktivitet. Det har till exempel rört sig om foderskålar för djur, salt- och pepparströare och lampfötter.

alenna alison sa...

Jag känner mig så välsignad igen i mitt äktenskap efter att doktor ODUMODU tog tillbaka min man som skilde sig åt mig under ett bra år. Är ALENNA med namn från RUMÄNIEN. Trots att jag har munnar över hela kroppen, kommer det inte räcka för att tacka doktor ODUMODU för hans hjälp i mitt liv. Min man separerade med mig i ett år och har varit i smärtor och ångest utan honom. Så jag sökte hjälp överallt men ingenting fungerade inte förrän jag menade doktor ODUMODU. Jag förklarade min situation för honom och han lovade att min man kommer tillbaka till mig inom 48 timmar så långt att mitt hjärta fortfarande slår till honom. Jag trodde på honom och han förberedde en stavning för mig och min man ringde mig exakt när doktor ODUMODU sa. Han bad och sa att han behöver mig tillbaka och nu lever vi lyckligt igen för de senaste 9 månaderna. Alla där ute läser min artikel som behöver hjälp ska kontakta honom ... Email: drodumodusolutions@gmail.com