onsdag, februari 15, 2017

S/LO vill strama åt arbetskraftsinvandring, inte C

Arbetskraftsinvandring är bra och nödvändigt.

Mikael Damberg och LOs ordförande skrev på DN Debatt att detta är nödvändigt, men ifrågasatte om samma regler ska gälla för högkvalificerade bristyrken som för enklare jobb där redan många köar för jobb i Sverige.

Stefan Hanna och jag hade samma ingång i en debattartikel i Dagens Industri förra året där vi bl a skrev:

"Arbetskraftsinvandring av eftertraktad yrkeskompetens och studenter kan aldrig vara ett problem och det är oklokt att stänga gränserna för dessa möjligheter. Däremot bör arbetsgivares rätt att anställa från andra länder till enklare arbeten där många i Sverige köar för jobb ifrågasättas. Det är inte rimligt att det är arbetsgivaren som avgör uppehållstillstånd och medborgarskap i dessa situationer.".

DNs ekonomireporter Tove Nandorf analyserar frågan här.

Centerpartiets ledare Annie Lööf och talespersonen i migrationsfrågor Johanna Jönsson ger LO svar på tal och vill inte se någon förändring av regelverken för arbetskraftsinvandring till enklare jobb.


1 kommentar:

Anonym sa...

Centerpartiets ledare Annie Lööf och talespersonen i migrationsfrågor Johanna Jönsson hänvisar i sitt inlägg ”ger LO svar på tal” till Svenskt näringsliv några gånger. Det är faktiskt de enda externa referenserna de använder. Men Svenskt näringsliv är en intresseorganisation med ett egenintresse i frågan att slå vakt om precis som LO har ett egenintresse att slå vakt om.

Vad är det som föranleder Annie Lööf och Johanna Jönsson att betrakta Svenskt näringsliv som en saklig referens att hänvisa till för sitt ställningstagande?

/Eskil