onsdag, januari 04, 2017

Framgång, åter bedöms ålder, rättskandalen är över

Jag har i många blogginlägg och tidningsartiklar (DN och SVD mm) diskuterat den rättskandal som pågått sedan 2011, då Socialstyrelsen och Migrationsverket underkastade sig diktat från barnläkarföreningen och advokatsamfundet. Härigenom godtogs nästan alla asylsökande som uppgav sig vara barn under 18 år för att vara det, de fick asyl som barn, personnummer som barn, förmåner som barn och placerades på boenden med barn.

På senare tid har Högsta Domstolen slagit fast att rättsväsendet inte får låta brottslingars ålder bedömas medicinskt, vilket är absurt och orimligt. Det är bra att regeringen ska ändra lagen men det tar tid och innan dess kommer att antal vuxna män att få straff som vore de barn, dvs mycket lägre straff.

Ett aktuellt fall är de uppgivna 17-åringar, asylsökande från Afghanistan, som begick en grov och planerad gruppvåldtäkt på en 15-årig pojke i Uppsala. Deras ålder torde med stor sannolikhet baseras på den ålder de själva uppgav när de sökte asyl, och som migrationsverket då regelmässigt godtog som sann. Trots detta bedömde migrationsverket att en av dem var över 18 år, vilket gör det mkt sannolikt att han var betydligt äldre. Även de andra kan vara vuxna män och givetvis måste en domstol som är ute efter rättvisa göra en medicinsk åldersbedömning om tvekan finns om åldern.

Efter HDs utslag får detta inte göras och domstolen dömer dem därför till straff som 17-åringar skulle fått, även den man som migrationsverket anser vara betydligt över 18 år. De döms nu alla till drygt ett års sluten ungdomsvård och inte till de mycket längre fängelsestraff de skulle fått om ålderskontrollen visat att de var över 18 år. Det är, anser jag, en rättskandal i sig att deras ålder, när de nu begått ett så allvarligt brott, inte kontrolleras.

Jag skriver nu på SvD Debatt en summering av den fullständiga framgång som bl a mitt trägna opinionsarbete har resulterat i, och jag hoppas att jag framöver inte alls, eller sällan, ska behöva återkomma till denna viktiga fråga.5 kommentarer:

Anonym sa...

Tror Du verkligen att ålderstester kommer att införas och att de kommer att påverka hur uppehållstillstånd ges? Hur kommer de tidigare felaktiga besluten att hanteras?
Vem skall stå för den helt orimliga kostnad, som vi svenska medborgare har drabbats av?
Detta är det största bedrägeri det svenska samhället har utsatts för!

KR sa...

Vi ska nog inte ropa hej förrän vi är över ån.

Lars Elofson sa...

Bra och enträget jobbat Staffan. Ensamkommande "barn" som är vuxna är en av de största bedrägeriskandaler vårt land drabbats av under modern tid. Och alltför många, myndigheter m m bryr sig inte, dvs står handfallna inför skandalen! För skandal, det är vad det är!

Staffan Danielsson sa...

OBS att migrationsverket har ju 2016 åter börjat ta beslut när man "okulärt" bedömer att någon är över 18. Då åligger det den som vill bevisa motsatsen att tex begära medinsk ålderskontroll. Jag tror att inte alls alla kommer att begära det, vi får väl se. Fakta är att av 7.000 beslut jan -nov 2016 beömde migrverket att 35 % (2.500) var över 18 år, medan men t ex 2015 godtog nästan alla , 95 %, som barn under 18. Detta bevisar ju hur ansvarslöst man åren 2011-215 lät många tusen vuxna män få asyl som barn, personnummer som barn, förmåner som barn och placeras på boenden med barn. Rättsskandal, som media och politiker förtiger, tyvärr.tyvärre.'

Anonym sa...

Intressant är det då några kanske går från att ha fått barnpension till att bli folkpensionärer när deras ålder skrivs upp.Jag och två miljoner andra sverigedemokrater tar oss för pannan.