måndag, december 12, 2016

Tacksam för moderata ursäkter om migration

Åren i åsiktskorridoren när det var typ "rasistiskt" att hävda att Sveriges betydligt mer generösa asylregler borde anpassas i EU-riktning var naturligtvis tunga för oss som för vår samvetsfrids skull inte kunde göra annat än att att säga som vi sa.

Frågan var och är så pass viktig att t ex jag inte kunde hålla tyst, trots att detta uppfattades som "illojalt" av många inom mitt eget parti. Jag menar det motsatta, att inte driva det jag ansåg inom demokratins ramar i mitt eget parti, det hade varit illojalt av mig.

Ledande moderater nu och då och moderata tidningar ger nu oförbehållslösa ursäkter, t ex Anna Kinberg Batra och Mikael Sandström samt idag Daniel Persson på Svenska Nyhetsbyrån, t ex i NWT. 

Jag kan inte säga annat än att jag uppskattar dem och godtar dem.

Från andra partiföreträdare och partitidningar hörs ännu (?) inget sådant. Jag kan förstå det, delvis står man kanske fast vid samma migrationspolitik som för några år sedan, delvis uppfattades kanske "illojaliteten" som allvarligare eftersom partilinjen ansågs så väldigt rätt och viktig.

Jag gläds ändå över att nya vindar nu blåser i migrationsdebatten i de allra flesta partier. Inte för att det är oproblematiskt att Sverige skärper sina asylregler i EU-riktning, tvärtom, utan för att verkligheten beaktas och har gjort det nödvändigt.

Utan en sådan omprövning skulle Sverige idag ha stått inför mycket större utmaningar/problem är de vi redan har. Och väljaropinionen skulle sett betydligt mer oroande ut.

(denna närmast profetiska artikel som jag skrev på SvD Debatt i september 2013 var insiktsfull och balanserad, enligt min uppfattning. Ändå möttes den av stark kritik, vilket visar svårigheten att då kunna föra en nyanserad debatt).


3 kommentarer:

Anonym sa...

I min värld kan man även om man har en ledande position i ett företag, parti m.m begära ursäkt för rimliga misstag. Har man däremot begått grova misstag trots upprepade varningar under en avsevärd tid men enbart bemött dessa med förakt och förnedrande glåpord är det inte en ursäkt som gäller. Då är det omedelbar avgång som gäller och har vederbörande inte förstånd till det gäller avsked på stående fot.

/Eskil

Anonym sa...

Det går liiiiiiiiiiiiite för lång tid mellan att feltänket blivit uppenbart (jag sätter personligen förra hösten som gräns för de som är "naiva" eller bara rent ut sagt ointelligenta) och att ursäkten/"jag ångrar mig" kommer. Att man ångrat sig har redan blivit uppenbart flera månader tidigare i och med att plötsligt börjat se saken med andra ögon och kräva striktare regler med mera.

Hade de gått ut med "oooops, vi hade fel" för ett år sedan och sedan börjat kräva åtstramningar så det i mina ögon varit en annan sak. Men politiker kanske inte är i den mest snabbtänkta klassen ... det är ett generellt intryck jag fått.

Finns så många enkla saker man inte lyckas få bukt med. Inte alliansen heller för den delen. Jag tänker just nu på bilmålvakterna som igen figurerar i några rubriker. Tog flera års utredning och lika förbannat kan de grassera fritt. "Vi" folk vid fikabordet löste detta i ett nafs så fort vi gått igenom premisserna för länge sedan. För de välbetalda utredarna tog det år. Vi fikade dessutom ihop fler tankar, förslag, möjliga problem/motproblem än vad vi senare såg i dokumenten från remissinstanser i ämnet. Helt underväldigande.

Vad fan är det med detta Sverige som inte kräver resultat.

Anonym sa...

Vet du vad? Jag tycker att alliansen borde be om ursäkt för sin tid vid makten.Det mesta slutade att fungera då.Det vsr en olycklig tid.Klockorna stannade och tågen slutade att gå.Den är en tung uppgift att få igång allt igen.Skattehöjningar är att vänta.
Aldrig jag trodde att jag skulle tycka att S förde en bättre politik än ni i alliansen.Människor har kort minne och vore det inte så att vi ständigt blevo påminda om alliansens förödande politik hade ni kanske kunnat komma tillbaka 2018.