fredag, oktober 21, 2016

Ändra reglerna för arbetskraftsinvandring!

Jag är ingen forskare men har länge tycker att Sverige regelverk för arbetskraftsinvandring är uppåt väggarna. 
Nu skriver en forskare vid Malmö högskola, Henrik Emilsson, precis det jag anser, ändra reglerna så att högkvalificerade arbetskraftsinvandrare till bristyrken får lättare att komma hit, och gör det samtidigt svårare för de som ökar konkurrensen om enkla jobb som många här redan köar till att få tillstånd att komma hit. 

Många av de som nu kommer hit måste betala pengar till skrupelfria arbetsgivare och de flesta, tror jag, väljer efter ett tag att söka asyl här. 

Detta är inte någon rimlig ordning, och det är det inte heller när arbetsgivare idag kan få betalt för att sälja permanenta uppehållstillstånd, typ. 

Min uppfattning är min egen. Centerpartiet vill göra det än enklare att få enkla jobb här, tror jag, och vill samtidigt öka kontrollera så att arbetsgivarna fullföljer sina åtaganden. 2 kommentarer:

gruelse sa...

Men det var ju riksdagsmännen i "Femtekolonnen" (M, Fp, C, Kd, Mp) som 2008 beslutade om denna famösa arbetskraftsinvandringslag. Med tanke på arbetstillståndsfördelningen till följd av lagen, så hade den inte så mycket med omsorgen om industrinationen Sverige att göra, utan snarare var dess uppgift att gynna den svenska Nairu-arbetslösheten och flyktinggeschäftet.

Enligt Migrationsverkets "Ett år med arbetskraftsinvandring", 1:2009, var andelen beviljade arbetstillstånd för gruppen dataspecialister, civilingenjörer, arkitekter med flera 18,5 % av de 14109 totalt beviljade arbetstillstånden.

Andelen medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske, storhushålls- och restaurangpersonal, städare samt köks- och restaurangbiträden uppgick till 60,3 %.

Rätta mig om jag har fel, men var inte du en av dessa som röstade för sagda lag? Och i så fall, får du inte skuldkänslor för hur du har förstört fosterlandet, genom att applådera denna för fosterlandet så destruktiva lag 2008.

K_R sa...

Ett stort problem när det gäller arbetskraftsinvandringen är att när det gäller låglöneyrken/okvalificerade arbeten så förekommer det väldigt mycket fiffel med arbetstillstånden.
Arbetstagarna får betala arbetsgivaren för att få jobben så att man får arbetstillstånd/uppehållstillstånd i landet.
En vanlig metod är att på papperet står det att man betalar avtalsenliglön men när man får lönen får man betala 2/3 av lönen till arbetsgivaren för "man har lånat pengar av honom".
Så i verkligen arbetar man för rena slavlönerna.