onsdag, maj 04, 2016

Ny RUT-Rapport. 59 % av flyktingar i helårs arbete efter 16 år och mer i Sverige.

Tillagt 30 jan 2017. Läs också mitt blogginlägg från okt 2016, en viss korrigering.

Jag redovisade här på bloggen i början av mars en RUT-rapport jag beställt, som visade att flyktingars väg till hel-eller deltidsarbete är alarmerande lång, efter 15 år är bara 34 % i sådana arbeten, inklusive de med lönebidrag.

Jag har nu ställt en del uppföljande frågor kring detta som redovisas i 2 PM. Den som är intresserad kan e-posta mig på staffan.danielsson@riksdagen.se. Eller efterfråga dem hos offentliggjorda.rut.pm@riksdagen.se

Några fakta: I SCBs registerbaserade akrivitetsstatistik (RAKS) -en totalundersökning - kategoriseras personerna efter anknytning till arbetsmarknaden. De kategorier som används är Helårsanställda, Nyanställda, Avgångna, Delårsanställda, Företagare, Kombinatörer samt Dem utan arbete.
Av Inrikesfödda var år 2013 10 % i kategorin Utan arbete medan 32 % av Utrikesfödda var det. Knappt 40 % (37-39 %) av de som invandrar till Sverige som Flyktingar och eller Flyktinganhöriga
tillhörde kategorin Utan arbete.

Andel flyktingar inklusive anhöriga som hade helårsarbeten efter 0-5  års vistelsetid i Sverige var 2013 15 %, efter 6-10 år var andelen 40%, efter 11-15 år var andelen 50 % och efter 16 år och längre var andelen 59 %.

Det är alltså alarmerande svårt för flyktingar att komma i arbete men andelen i arbete är allt större ju längre man har varit i Sverige.

Jag anser det viktigt att ha en så god uppfattning om verkligheten i olika frågor för att utifrån denna kunna vidta bäst åtgärder för att nå positiva förändringar i önskad riktning. Uppenbart är, enligt min uppfattning, att det inte räcker med " More of the same", som ju är regeringens mantra, utan det är helt nödvändigt med radikalare åtgärder i den riktning som Centerpartiet förespråkar.


Min uppfattning är analogt att det också är viktigt med en relevant statistik över de brott som begås i Sverige och vilka som begår dem. Här har svensk statistik det senaste decenniet blivit alltmer ofullständig i jämförelse t ex med våra nordiska grannländer, vilket jag snart återkommer till i en ny RUT-Rapport. 

10 kommentarer:

Anonym sa...

Väl rutet dock illavarslande då migrationskrisen enkom börjat.
https://twitter.com/rostaratt/status/726873208406859776

Riga sa...

Hänger inte med.

Rapport 1
34 % i helårsarbete efter 15 år

Rapport 2
59 % i helårsarbete efter 16 år.

Staffan Danielsson sa...

Av de som varit i Sverige i 16 år eller mer har 59% helårsarbete. Av de som varit i Sverige i 1 till 15 år har 34 % helårsarbete. Av de som varit i Sverige i 1 till typ 30 år har typ 45 % ( ?) helårsarbete.

Anonym sa...

Tack för ditt arbete! Hade vi ett par hundra sådana människor i riksdagen i stället för något dussin skulle vi inte ha hälften av de problem vi har.

Ja, oavsett andra åsikter måste väl de flesta vara överens om att trovärdig statistik är ett måste för att kunna fatta beslut på rätt grund.
Den senaste rapporten som visade "ursprungsland" vad beträffar brott är väl från 2005?
Det känns som om något till varje pris skall döljas.

Riga sa...

Tack för klargörande.

Lars Åhlin sa...

Tack för ditt arbete och ditt intresse för politikens effekter i samhället. Men ursäkta en dum gubbe; jag förstår inte din förklaring till Riga. Har du data som anger hur sror andel av dem som varit i Sverige exakt 15 år? Ange den siffran, så förstår jag bättre!

Staffan Danielsson sa...

av alla de flyktingar som varit mellan 1 och 15 år i Sverige har 34 % hel- eller deltidsarbete.

Av de som varit 11-15 år har 50 % g´hel- eller deltidsarbete och av de som varit mer än 16 år i Sverige har 59 % hel- eller deltidsarbete.

Anonym sa...

Staffan ,

Tack för att du tar tag i detta. Jag undrar vad din mening är om Sverigedemokraterna?
Jag har en känsla av att dom inte är intresserade egentligen av seriösa förändringar i migrationspolitiken utan har använt invandringen som ett bananskal in maktposition.

Mvh

Johanna.

wot sa...

Sent påkommen kommentar, hoppas du svarar ändå:

Från RUTs rapport:

"Andelen helårsanställda inkl. företagare bland flyktingar inkl. flyktinganhöriga uppgick till 25 procent efter 8 år i Sverige och andelen efter 15 år var 34 procent."

EFTER 8 år, och EFTER 15 år.

Hur får du det sistnämnda till att betyda "mellan 1 och 15 år"?

Vad är det jag missar?

Staffan Danielsson sa...

http://staffandanielsson.blogspot.se/2016/10/flyktingar-i-arbete-efter-16-ar-och-mer.html